Gods genade, zonde en karma

ONDERWERPEN: vergeving niet vrij – Jezus niet enige zoon van God – de katholieke kerk heeft Jezus als voorbeeld vernietigd – goede werken en genade – Luther heeft de werken geëlimineerd, alleen genade bleef over – je moet genade verdienen met goede werken – aarde is schoollokaal – door Christusschap maak je geen karma meer – genade verwijdert karma wanneer je de oude bewustzijnsstaat transcendeert – karma is een leraar, geen straf – zonde is gescheidenheid van God – Jezus neemt de zonden van de mensen niet aan als zij hun bewustzijn niet veranderen – voor Jezus kun je niets verbergen

Vraag: Verduidelijk alsjeblieft de rol en de relatie tussen Gods vergeving en Karma. Het lijkt of Gods vergeving Karma het goede werk ontzegt. Gods vergeving is gratis en Karma kost veel. Hoe kunnen zowel Gods vergeving als karma in harmonie naast elkaar in het leven van de mens aan het werk zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik eerst iets zeggen over het idee dat Gods vergeving gratis is. Waar komt dit idee vandaan? Nu, dat begon toen de pas gestichte katholieke kerk – met het Decreet van Nicea – mij heeft verheven tot de status van ‘de enig geboren Zoon van God en al uit de Vader geboren voor het begin der tijden (God uit God) licht uit licht, de ware God uit de ware God. Geboren niet gemaakt, bestaande naast de Vader, door wie alles werden gemaakt.’

Door mij boven alle andere menselijke wezens te verheffen, heeft de kerk mij als voorbeeld vernietigd, en zodoende – zoals ik overal op deze website uitleg – de echte bedoeling van mijn leven en missie afgebroken. Ik kwam alle mensen wekken voor hun potentieel om de Christusgeest aan te nemen en de werken te doen die ik heb gedaan. Maar de katholieke kerk heeft het werk afgemaakt waaraan de eerdere kerkvaders waren begonnen door mij buiten het bereik van andere mensen te plaatsen.

Dus als ik niet als voorbeeld kon dienen, waarom zouden mensen dan christen worden? Nu, dat zou alleen gebeuren als ik iets voor hen kon doen en de kerk maakte dit aannemelijk door een al-machtige God van mij te maken die al het werk zou kunnen doen voor de mensen en hen redden. De uitkomst was het concept dat mijn bloed aan het kruis het allerhoogste offer was dat alle zonden van de mensen kwijtschold, in het verleden, heden en toekomst. Zoals ik elders uitleg, is dit idee helemaal verkeerd.

Hoewel de katholieke kerk een grove fout maakte – en waarachtig godslastering beging – door mij tot dezelfde status als God te verheffen, bleef het feit dat je zowel door goede werken als genade kon worden verlost. Dus zelfs al ontkent de kerk karma, er was in ieder geval een opening voor het concept dat jouw gedrag invloed heeft op je verlossing.

Maar toen Maarten Luther besloot een aantal fouten die de katholieke kerk gemaakt had te corrigeren, maakte hij in feite meer fouten, omdat hij er een aantal dingen uithaalde die de katholieke kerk eraan had toegevoegd, maar niet terugzette wat de kerk uit mijn oorspronkelijke leerstukken had verwijderd – die de concepten karma en reïncarnatie bevatten. In zijn enthousiasme om te verwijderen wat hij zag als te veel nadruk op goede werken, was de enige optie van Luther dat verlossing uitsluitend bepaald werd door genade en dat jij niets kunt doen om jouw eigen verlossing te bewerkstelligen.

Maar dit heeft ook geleid tot het ingewikkelde idee dat jij, als je niets kunt doen om genade te verdienen, eigenlijk helemaal niets hoeft te doen om het te verdienen. Daarom geloven veel moderne christenen dat hun verlossing gegarandeerd is wanneer ze mij tot hun Heer en Verlosser verklaren of gedoopt zijn in een christelijke – bij voorkeur Lutherse – kerk.

In werkelijkheid is genade niet gratis en daarom zijn genade/vergeving en karma niet met elkaar in tegenspraak. Het sleutelinzicht dat het enigma oplost is dat het materiële universum een schoollokaal is waarin het de bedoeling is dat je bepaalde lessen leert die jouw bewustzijn en je zelfbewustzijn verhogen. Het is de bedoeling dat je medeschepper met God wordt die de heerschappij over de aarde heeft, wat inhoudt dat je zo kunt handelen dat jij geen negatief karma maakt.

Om dit meesterschap op te bouwen, moet je met jouw creatieve vaardigheden experimenteren, waaronder jouw vrije wil. Je hebt vrije wil gekregen om te doen wat je maar wilt met de energie van God en je ontvangt constant licht van jouw IK BEN Aanwezigheid. Maar jij bent ook verantwoordelijk voor wat je met dat licht doet, dus als je het voor egoïstische doeleinden gebruikt of om anderen te schaden, maak je negatief karma. Je moet al het karma terugbetalen voor je meesterschap kunt bereiken en eindexamen op aarde doen.

De meeste mensen hebben veel levens op deze planeet gehad en hebben een aanzienlijke hoeveelheid karma gemaakt. Een specifieke vorm van karma werd gemaakt als het bewustzijn van iemand zich met een bepaalde bewustzijnsstaat vereenzelvigde. De belangrijkste les die je op aarde moet leren, is hoe je het dualiteitsbewustzijn van het ego ontstijgt en de Christusgeest aanneemt, waarin je Gods wet nooit kunt overtreden. Wanneer je het Christusschap bereikt, kun je op aarde leven en handelen zonder negatief karma te maken.

De consequentie is dat jij je, om het Christusschap te bereiken, van iedere bewustzijnsstaat moet ontdoen die wordt gebaseerd op de dualiteit en gescheidenheid van God. Als je eenmaal een bepaald soort bewustzijn bent ontstegen, heeft God niet de wens jou nog aan dat bewustzijn gebonden te zien door het karma dat je met die geestesgesteldheid hebt gemaakt. Zodoende kan Gods vergeving en genade je van het resterende karma ontheffen.

Mijn punt is dat karma – wat de meeste christenen zonde noemen – niet Gods straf is, maar in feite een leraar is. Het is de bedoeling dat karma jou leert dat jij, als je Gods licht verkeerd gebruikt, oogst wat je hebt gezaaid. Wanneer je wind zaait, zul je storm oogsten. Wanneer je de bewustzijnsstaat bent ontstegen die ervoor heeft gezorgd dat je een bepaalde vorm van karma maakte, heb jij je les geleerd, dus wat heeft het dan nog voor zin jou met dat karma bezig te laten houden? Als je echt de dualiteitsbewustzijnsstaat hebt achtergelaten, leer je niets meer erbij door te lijden ten gevolge van het karma en daarom kan genade het weghalen.

In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, heeft God niet het verlangen jou te straffen, welke zonden jij ook hebt begaan. God wil alleen maar dat je naar zijn koninkrijk terugkeert, want hij geeft dat met het grootste genoegen aan jou. Maar voor je het koninkrijk binnenin jou kunt vinden, moet je het dualiteitsbewustzijn ontstijgen dat ervoor zorgt dat jij je gescheiden ziet van wat er al binnenin jou is.

Mijn punt is dat vergeving of genade niet gratis is. Wat de meeste christenen ook vanaf hun jeugd al hebben gehoord van de blinde leiders van de grote christelijke kerken, je ontvangt Gods vergeving NIET voor een bepaalde zonde als jij het bewustzijn dat voor die zonde heeft gezorgd niet volledig hebt opgegeven. Het is een totale illusie dat ik zonder onderscheid te maken de zonden van de mensheid terugbetaal. Ik gehoorzaam de wet van God tot in eeuwigheid en daarom neem ik niet de zonde of het karma van iemand over tot die persoon waarlijk spiritueel herboren is en dus de handelingen niet zal herhalen die er in de eerste plaats voor gezorgd hebben dat hij of zij die zonde beging. Hoe kun je iemand financiële verantwoordelijkheid geven door zijn schulden te betalen zonder te eisen dat iemand zijn bewustzijn verandert?

Dus je moet Gods vergeving verdienen door te doen wat ik christenen heb verteld te doen, namelijk de balk uit je eigen oog verwijderen. Geloven dat zij dit gebod kunnen negeren omdat ik zonder onderscheid te maken hun zonden kwijtscheldt, is de ergste vorm van hypocrisie die ik mij kan voorstellen – in ieder geval voor degenen die beweren dat zij volgelingen van Christus zijn. Mij lippendienst bewijzen zonder een echte verandering in je hart, zal niemand dichter bij de hemel brengen.

Geloven mensen echt dat wat zij in hun hart en onderbewuste verborgen houden, voor mij verborgen blijft? Geloven mensen dat zij mij om de tuin kunnen leiden door het gedrag van ‘goed christen’ in de buitenwereld te vertonen zonder hun bewustzijnsstaat echt te veranderen?

Wanneer zullen de christenen ontwaken uit dit massabedrog? Wanneer zullen ze de balk uit hun eigen oog trekken, zodat ze mijn genade werkelijk kunnen ontvangen?