Biechten geeft je geen garantie dat je vrij bent van zonde of karma

ONDERWERPEN: Een kerk in de buitenwereld kan jouw zonden niet verwijderen – de Heilige Geest is niet automatische vergeving – gunstig psychologisch effect – schuldgevoel en het gevoel van waardeloosheid overwinnen – werkt niet als je herhaaldelijk zondigt – ontstijg het zondige bewustzijn – psychische heling is noodzakelijk

Vraag: Zou je alsjeblieft iets willen zeggen over de aard en het belang van biechten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er hangt veel verwarring rondom het ritueel van de biecht. Laat mij beginnen met duidelijk te zeggen dat het idee dat een kerk in de buitenwereld de zonden van iemand kan weghalen, een concept is dat misbruik bevordert. Als je naar de geschiedenis van de orthodoxe kerk kijkt, zie je veel voorbeelden van zulk misbruik. Aflaten zijn daar maar één van. (Voor gedetailleerdere beschrijvingen daarvan, moet je bij het antwoord over reïncarnatie kijken).

Het is waar dat ik een paar van mijn discipelen de macht heb gegeven om mensen van hun zonden te verlossen door de Heilige Geest. De Heilige Geest waait echter waar hij wil en kan niet door menselijke wezens of een organisatie beheerst worden. Ik heb nooit gezegd dat iemand die zijn zonden bij een vertegenwoordiger van de kerk opbiecht, automatisch vergeving ontvangt voor die zonden.

Zoals ik elders heb uitgelegd, heeft de plaatsvervangende boetedoening niet de zonden of het karma van de mensen verwijderd. Wanneer je een daad pleegt die Gods wetten schendt, maak je automatisch karma. Het belijden van zonden verwijdert het karma van iemand niet. Iemand moet dat karma nog wel in evenwicht brengen. Het belijden van zonden kan, als het op de juiste manier benaderd wordt, echter een gunstig psychologisch effect hebben.

Wij, de geascendeerde meesters, willen niet dat iemand onder schuldgevoel gebukt gaat of het gevoel heeft dat hij een zondaar is. We willen dat mensen hun fouten uit het verleden loslaten en al hun energie en aandacht richten op het beklimmen van het spirituele pad. Om dat pad met succes te beklimmen, moet de schuld die ervoor zorgt dat veel mensen het gevoel hebben dat ze het niet waard zijn om God te benaderen, overwonnen worden.

De essentie van het spirituele pad is dat je dichter bij God komt. Als je het gevoel hebt dat je het niet waard bent om God te benaderen, kun je het pad niet beklimmen. Voor veel mensen kan het belijden van zonden het gunstige psychologische effect hebben dat het hen helpt hun schuldgevoel los te laten.

Helaas kan het belijden van zonden ook een negatief effect hebben. Sommige mensen biechten trouw iedere zondag. Ze belijden hun zonden, voelen zich bevrijd van hun schuld en begaan dan vrolijk dezelfde zonde weer in de week die volgt. Gods genade is oneindig en Gods vergeving ogenblikkelijk. Maar Gods vergeving krijg je pas als je de bewustzijnsstaat hebt losgelaten die ervoor zorgt dat je zondigt.

Als je de Bergrede nog eens doorkijkt, zie je dat ik de mensen heb verteld dat ze het bewustzijn moesten ontstijgen dat er bij hen voor zorgt dat ze zondige daden plegen. In het tegenwoordige tijdperk is het nodig nog een stap verder te gaan. De mensen moeten boven het hele dualistische denken met alle relativiteit en dualiteit uitstijgen. Wat ik nu zeg, is dat een zonde wordt vergeven op het moment dat je het bewustzijn loslaat dat ervoor zorgt dat je Gods wetten schendt (deze vergeving haalt je karma niet weg). Maar als je echter je zonden belijdt zonder dat bewustzijn los te laten, dan is het naïef als je gelooft dat je zonde vergeven wordt.

De waarde van het ritueel biechten staat in evenredige verhouding tot de houding waarmee mensen dit ritueel benaderen. Als het belijden van een zondige daad mensen helpt het bewustzijn te boven te komen dat ervoor zorgt dat zij zondigen, biecht dan alsjeblieft. Om echter volledig het lagere bewustzijn te overwinnen, is het vaak nodig een proces te ondergaan om de psychische wonden te genezen die ervoor zorgen dat iemand aan die bewustzijnsstaat gehecht blijft.

Door deze psychologische genezing, kan iemand bewust toegeven waarom die bewustzijnsstaat verkeerd is. Door die erkenning, kan iemand bewust de keuze maken om die bewustzijnsstaat los te laten.

Voor veel mensen zal de daad om te biechten geen psychologische genezing tot stand brengen. Als mensen denken dat alles wat ze moeten doen hun zonden opbiechten is, kan het ritueel van zonden belijden hun spirituele groei in feite hinderen. Vanzelfsprekend wil ik niet dat dit met iemand gebeurt. Daarom moedig ik mensen aan om oprecht naar persoonlijk Christusschap te streven in plaats van te denken dat het ritueel om te biechten hen toegang tot de hemel geeft.