Karma en psychologische problemen overwinnen, zodat jij je goddelijke plan ten uitvoer kunt brengen

ONDERWERPEN: Onderdeel van jouw missie is karma in evenwicht brengen – God wil dat jij het verleden ontstijgt – karma is een stapsteen naar vrijheid – jij hebt altijd je uiterste best gedaan – jouw positieve wens om te incarneren – jij hebt ervoor gekozen om in jouw huidige omstandigheden te incarneren opdat jij zou kunnen groeien – ga jouw karma en psychische problemen niet uit de weg

Vraag: Lieve Jezus, Jouw antwoord op de vraag over huwelijk en echtscheiding maakte echt van binnen iets in mij los. Diep van binnen weten de meesten van ons deze feiten en is het slechts een kwestie van die kennis gebruiken in momenten van crisis, die de echte momenten van groei zijn. Voor mij zijn de beste leraren mijn kinderen ik bedank hen daarvoor.
Mijn vraag gaat over karma, spirituele groei en de bedoeling van iemands terugkeer naar het materiële vlak. Is het mogelijk om je missie op aarde af te maken, zonder het meeste van je karma op te lossen en de blokkades in je eigen psyche eerst op te ruimen? Hoe kan iemand zich duidelijk bewust worden van zijn ware missie wanneer er zoveel informatie uit zo vele vorige levens een indruk op iemands onderbewuste geest achterlaten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat betreft de eerste vraag is het antwoord: “Nee!” De reden is dat het onderdeel van jouw missie in het leven is om je karma in evenwicht te brengen en de blokkades in je eigen psyche te overwinnen. Ik begrijp dat veel mensen vanwege de grote nadruk op zonde in de christelijke cultuur en vanwege de negatieve bijbetekenissen van karma in veel new age en oosterse culturen, karma alleen maar als een last beschouwen. Maar in werkelijkheid is jouw karma niet echt Gods straf. Jouw karma is het resultaat van keuzes die jij vroeger hebt gemaakt en zoals ik overal op deze website probeer uit te leggen, is er niet echt een reden om je schuldig of bang te voelen over die vroegere keuzes.

Als je eenmaal toegeeft dat je keuzes gemaakt hebt die niet de beste waren – en dan het bewustzijn loslaat dat jou die keuzes liet maken – heb je geen reden om je schuldig te voelen. God wil niet dat jij je belast voelt door je verleden. God wil dat jij je verleden ontstijgt, zodat je zijn koninkrijk kunt binnengaan – hoe eerder hoe beter.

In werkelijkheid waren de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt, uitdrukkingsvormen van het bewustzijn dat je in die tijd had. Daarom kun je zeggen dat je altijd het beste hebt gedaan wat je zou kunnen doen gezien je bewustzijnsstaat in die tijd. Je hebt die bewustzijnsstaat nu getranscendeerd. Daarom heeft het geen zin om aan het verleden vast te houden of je er schuldig over te voelen.

Vanzelfsprekend hebben jouw vroegere keuzes voor bepaalde consequenties gezorgd, maar zelfs dat hoeft niet beslist negatief te zijn. De positieve manier om naar je karma te kijken is dat het gewoon een stapsteen is naar jouw spirituele vrijheid. In het verleden heb jij bepaalde keuzes gemaakt die bepaalde consequenties hebben gecreëerd. Je hebt die keuzes gemaakt, omdat je levensstroom moest leren de consequenties van die keuzes in te zien. Die consequenties overwinnen is de sleutel tot de bevrijding van je levensstroom. En je doet dat door het karma in evenwicht te brengen en de psychologische blokkades in evenwicht te brengen, waardoor je uiteindelijk de eerdere bewustzijnsstaat ontstijgt.

Met andere woorden, het is belangrijk dat spirituele zoekers verder kijken dan het dagelijkse bewustzijn en zich afstemmen op de echte verlangens van de levensstroom. Voor een spiritueel volwassen levensstroom wordt karma niet als een last of straf beschouwd. Karma wordt als een kans beschouwd. De volwassen levensstroom wil het karma te boven komen, omdat die weet dat hij door het karma recht in de ogen te zien en in evenwicht te brengen, onsterfelijk wordt.

Het is precies hetzelfde met je psychische blokkades. Die zijn het gevolg van keuzes die je in het verleden hebt gemaakt en die keuzes werden gebaseerd op de bewustzijnsstaat en de omstandigheden die jij in die tijd had. Dus nogmaals, het waren de beste keuzes die jij kon maken gezien de omstandigheden. Daarom wil je levensstroom natuurlijk de psychische blokkades oplossen, omdat dit de sleutel is tot jouw onsterfelijkheid en spirituele vrijheid.

Je levensstroom weet ook dat slechts door het karma in evenwicht te brengen en de psychologische blokkades te overwinnen, hij in staat is de spirituele missie te vervullen waarvoor hij in de allereerste plaats naar de aarde toekwam. Enkel door de beperkingen te verwijderen die voorkomen dat jij bent wie je echt bent, zo boven zo beneden, zul je in staat zijn om het geschenk aan de planeet aarde te geven dat jouw IK BEN Aanwezigheid wilde geven en wat ervoor gezorgd heeft dat hij je levensstroom naar deze planeet heeft gestuurd.

Jouw IK BEN Aanwezigheid had de positieve wens om zijn unieke spirituele vlam op aarde te manifesteren, waardoor hij een bijdrage kon leveren aan de manifestatie van Gods koninkrijk op deze planeet. Jouw levensstroom kan zich gewoon niet voldaan voelen en de planeet verlaten tot die oorspronkelijke wens vrucht heeft gedragen. Maar om dit te laten gebeuren, moet je levensstroom alle karma in evenwicht brengen dat hij op aarde heeft gemaakt en hij moet alle psychische blokkades die voorkomen dat jouw levensstroom jouw ware spirituele vlam tot uitdrukking brengt, te boven komen.

Dus het is heel belangrijk dat een spiritueel volwassen levensstroom een positieve houding aanneemt ten opzichte van de twee taken om het karma in evenwicht te brengen en de psychische problemen op te lossen. Het is niet iets waar jij je van moet afkeren of uitstellen. Het is iets wat je zonder omwegen moet bekijken en vastbesloten afhandelen, zodat je verder kunt gaan met jouw grootste liefde.

In feite kiezen veel spiritueel volwassen levensstromen er opzettelijk voor om in omstandigheden te incarneren die hen de maximale kans biedt om het karma zo snel mogelijk in evenwicht te brengen. Helaas vergeet de levensstroom, als hij eenmaal in een moeilijke situatie zit, zijn oorspronkelijke wens om voor die situatie te kiezen.

Daarom proberen veel spirituele mensen te vermijden hun karma en psychologische problemen af te handelen. Dit is jammer, en het is belangrijk dat spirituele zoekers elke neiging om deze taken uit te stellen, overwinnen. Ga er recht op af en ruim ze zo snel mogelijk uit de weg, zodat je aan het meer vervullende deel van je spirituele missie kunt beginnen.

Wat betreft de tweede vraag, die is lang niet zo moeilijk als je zou denken. Het is waar dat vorige levens bepaalde indrukken bij je onderbewuste geest en je levensstroom achterlaten. Maar je hebt niet jouw Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid ingeperkt. Dus door het pad naar persoonlijk Christusschap te volgen, kun je snel leren om verder te reiken dan de wonden of indrukken uit vorige levens. Daardoor kun jij je afstemmen op je echte missie wat het veel gemakkelijker voor je zal maken om je psychische problemen en karma op te lossen, zodat jij aan die missie kunt beginnen.