Maar één incarnatie

ONDERWERPEN: twee redenen om maar eenmaal te reïncarneren

 
Vraag: Ik kwam een channeling tegen waarin de gechannelde entiteit beweert dat hij maar één keer geïncarneerd was. Kan dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is mogelijk om maar één keer op aarde te incarneren. Voor de zondeval hadden de meeste spirituele wezens maar één leven op aarde voor zij ascendeerden.

Na de zondeval kregen bepaalde rebellerende zielen de kans om op aarde te incarneren. Sommige van hen hebben hun kans zodanig verprutst dat zij zich aan de lagere rijken vastmaakten en toen niet meer in staat waren om weer fysiek te incarneren. Toen ik na mijn kruisiging naar de hel afdaalde, was een deel van de bedoeling te proberen om die zielen te bereiken en hen te helpen weer op het positieve pad naar groei te komen.

Dus maar één incarnatie op aarde is niet beslist een bewijs van spirituele verworvenheid, maar kan juist het bewijs zijn van het tegenovergestelde.