Karma kan op een non-lineaire manier in evenwicht gebracht worden

Vraag: Dit is een vraag over de Tweede Dood. Wanneer een levensstroom het proces van de Tweede Dood doormaakt, het karma van de levensstroom, voor het geval een levensstroom niet de kans heeft om op deze planeet te incarneren vanwege zwaar karma en op het laagste niveau moet incarneren, hoe kan een levensstroom dan zijn karma transformeren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Laat mij eerst de levensstromen die niet meer de kans krijgen op aarde te incarneren, bespreken. Sommige levensstromen zullen feitelijk naar andere planetaire systemen gaan die een nog lager massabewustzijn hebben dan de aarde momenteel heeft. Er zijn niet een enorm aantal van die planeten vergeleken met het totale aantal planeten in het materiële universum met intelligent leven. Desondanks zijn er nog wel een paar. Het is mogelijk dat een levensstroom die niet meer op aarde kan incarneren, op zulke planeten incarneert, omdat hij daar opnieuw de kans krijgt om zijn karma uit te werken.

Je moet wel begrijpen dat alles aan de vrije wil is onderworpen. Mensen hebben wel eens de neiging, vooral degenen die de oosterse leer kennen, te denken dat karma iets is wat in steen is uitgehakt, iets wat het huidige leven van de levensstroom al van te voren bepaalt en dat de levensstroom maar weinig kan doen om het karma te overwinnen.

Dit is natuurlijk niet zo. Ik heb eerder al uitgebreide leringen gegeven over het feit dat jij, als jij jouw bewustzijn echt verandert, als jij bereid bent de les te leraren, te zien hoe jouw bewustzijn jou beperkt, en jij echt bereid bent om dat element van het dualiteitsbewustzijn te veranderen, je karma tamelijk snel in evenwicht kunt brengen. Dit betekent dat zelfs levensstromen die in lagere rijken incarneren nog steeds de kans krijgen om hun karma in evenwicht te brengen en dat ook tamelijk snel te doen.

Karma is geen straf. Het is niet zo dat de Karmische Raad naar het karma van een bepaalde levensstroom kijkt, er een lineair verslag van maakt en daarom zegt dat als een levensstroom een bepaalde hoeveelheid karma heeft gemaakt, dat betekent dat de levensstroom een bepaalde tijd moet doormaken voor hij zich van zijn karma heeft bevrijd. Met andere woorden, de Karmische Raad werkt niet net als de rechters op aarde die een bepaalde misdaad afmeten met een bepaald aantal jaren in de gevangenis.

De Karmische Raad heeft maar één zorg en dat is een levensstroom te bevrijden om verder te gaan met het proces van zelftranscendentie. Dit betekent dat als een levensstroom een bepaald bewustzijnsniveau heeft getranscendeerd, de levensstroom assistentie krijgt om zijn karma heel snel in evenwicht te brengen. In sommige gevallen kan zelfs een geascendeerde meester het karma op zich nemen en dat karma in evenwicht brengen; met andere woorden, de energie impulsen die het karma vormen, neutraliseren.

De omslag gebeurt eigenlijk maar op één manier voor die levensstromen. Die levensstromen zitten op de School van de Harde Klappen en de klappen worden alsmaar harder, omdat zij in een rijk zijn waar alle levensstromen een lagere bewustzijnsstaat hebben en zij dus onherroepelijk met elkaar botsen. Het gaat erom dat een levensstroom op een moment komt waarop hij zegt: “Ik heb hier genoeg van. Ik wil dit niet meer. Help mij alsjeblieft.” Wanneer een levensstroom om hulp vraagt, krijgt hij dat ook. Als hij bereid is naar zijn eigen bewustzijn te kijken en dat bewustzijn te veranderen, dan kan hij, opnieuw, relatief snel opklimmen en zelfs een groot deel karma in veel kortere tijd in evenwicht brengen dan wanneer hij in die lagere bewustzijnsstaat was gebleven.

Jullie begrijpen wat ik nu zeg. Er zijn mensen die zich van karma bewust zijn en die het karma in evenwicht proberen te brengen door bepaalde handelingen in de buitenwereld uit te voeren. Bijvoorbeeld, als je een goede christen of boeddhist bent, en de regels van die religie in de buitenwereld opvolgt, maak je niet zo veel nieuw karma als iemand die agressief en egoïstisch is. Als je bepaalde oefeningen uitvoert, zoals gebeden of chanten, breng je al wat karma in evenwicht. Maar je doet dat niet zo snel als wanneer je echt een omslag in bewustzijn maakt.

Wat ik bedoel, is dat er twee manieren zijn om jouw karma in evenwicht te brengen. De ene is de meer lineaire manier, omdat je het heel geleidelijk doet en de andere is revolutionairder omdat je dat met een revolutie in jouw bewustzijnsstaat doet. Dus je kunt het sneller doen, omdat je dan die bewustzijnsstaat bent ontstegen waarin je het karma hebt gemaakt.

Zelfs een levensstroom die het proces meemaakt dat tot de Tweede Dood kan leiden, met andere woorden naar het Hof van het Heilige Vuur gaat, krijgt raadgevingen over hoe hij zijn bewustzijn drastisch kan veranderen. Elke levensstroom kan, zelfs tot het allerlaatste moment zijn bewustzijn veranderen, zich omkeren, zijn bewustzijn verheffen en het besluit nemen dat hij zichzelf echt wil hervormen. Er is niets onherroepelijk, zelfs in het proces, en zelfs de laatste fases, die tot de Tweede Dood leiden.

Als een levensstroom niet de beslissing neemt om te veranderen en dus in de Tweede Dood wordt weggevaagd, wordt het karma van die levensstroom ook vernietigd door de geascendeerde meesters die de opwaartse stuwkracht hebben. Met andere woorden, er zijn zo veel wezens in het geascendeerde rijk met zoveel opwaartse stuwkracht dat het voor hen niet een grote stap is om het karma van een levensstroom te vernietigen die de Tweede Dood heeft ervaren. Hitler is een levensstroom die een enorme hoeveelheid karma in zijn laatste incarnatie heeft gevormd, maar de aarde is maar heel kleine planeet en zelfs de grootste hoeveelheid karma die op aarde wordt gemaakt, is heel klein vergeleken met de positieve stuwkracht van veel geascendeerde meesters.
a