Karma predestineert niet alles, er is nog steeds ruimte voor individuele keuzes

ONDERWERPEN: globale kracht die menselijke zaken stuurt, maar dit is niet het individuele lot – individueel karma is van veel invloed – karma bepaalt niet alles van te voren – is het mogelijk om je karma te ontstijgen? – mensen kunnen ervoor kiezen om oude patronen te doorbreken – terroristische aanvallen zijn niet voorbestemd of door God geschapen – de karmische kwetsbaarheid van Spanje – hoe kunnen de mensen zich ooit bevrijden, als alles het resultaat was van karma? – je bewustzijn verhogen kan niet voorkomen dat jouw karma terugkomt – altijd een manier om je leven te verbeteren

Vraag: Lieve Jezus, vandaag stelde mijn 17 jaar oude dochter mij een vraag. Het betrof de terroristische aanval in Madrid en hoe sommige mensen werden gered door het Lot, door de trein te missen en zo. Ze vroeg me of het een daad van het Noodlot was en ik antwoordde dat dit zo was.

Als dat zo is, betekent het dan dat als je wel in die trein zit en voor het leven wordt verminkt of gedood ook een daad van het Noodlot is? Ik zei dat het waarschijnlijk zo was.
Zij concludeerde vervolgens dat de bomaanvallen ook het werk moesten zijn van het Noodlot en misschien konden we de terroristen dan niet de schuld geven, omdat zij dat deel van het Noodlot ten uitvoer brachten. Ik vond het moeilijk om het ermee eens te zijn, maar in haar redenering ontbrak het niet aan logica. Ik heb de duistere krachten en de consequenties van vrije wil uitgelegd, maar het heeft haar niet echt overtuigd. Zou je misschien deze kwestie wat meer willen uitlichten?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een hele belangrijke vraag, waarvan ik zou willen dat ik hem in een context had kunnen bespreken die niet zo’n enorm aantal levens had gekost.

Ik geef toe dat de redenering van je dochter een bepaalde logica had en het is begrijpelijk dat zij zich zo voelt. In feite hebben veel mensen door de eeuwen heen deze vorm van logica geaccepteerd. Toch moet ik zeggen dat het niet het hoogste inzicht in die kwestie is.

Laten we eerst bepalen wat we bedoelen, wanneer we het over het noodlot hebben. De gewone betekenis van het woord is dat een kracht in het universum bepaalde gebeurtenissen predestineert. Er zit een bepaalde voortgang in het spirituele leven van de mensheid. Wij, de geascendeerde meesters, geven bepaalde spirituele energie uit op een zachte manier de mensen te dwingen hun bewustzijn te verhogen. Dus je zou kunnen zeggen dat er een kracht van het noodlot bestaat die probeert de mensheid te helpen op een hoger bewustzijnsniveau te komen. Als onderdeel van dat groeiproces moeten bepaalde oude patronen en overtuigingen worden vernietigd. Niettemin gaat deze kracht van het noodlot gepaard met het totale beeld van wat er in de samenleving gebeurt. Het bepaalt op geen enkele manier het gedrag van mensen of hun reacties op de situaties die ze in hun leven tegenkomen. Met andere woorden, binnen het grote plaatje van deze vorm van noodlot, is veel ruimte voor de keuzes uit vrije wil die personen maken.

Zoals ik op deze website uitleg, wordt ieder aspect op deze planeet beïnvloed door de keuzes van mensen en daarom zou je in zekere zin kunnen zeggen dat niets van te voren vaststaat, hoewel de keuzes van mensen kunnen worden beïnvloed door diverse factoren. Je kunt het concept van predestinatie niet begrijpen zonder over het bestaan van karma en reïncarnatie na te denken, zoals ik elders uitleg. Wanneer je karma wel begrijpt, besef je dat er veel situaties in het leven het gevolg zijn van de keuzes die mensen in vorige levens hebben gemaakt. Deze keuzes hebben een impuls van energie opgewekt die naar het universum werd gezonden en wanneer die impuls terugkomt naar de mensen in een toekomstig leven, kan het diverse calamiteiten veroorzaken.

Er is geen sprake van dat karma een erg belangrijke factor is in een situatie zoals deze terroristische bomaanvallen. Er zijn mensen die aan de bombardementen zijn ontsnapt, omdat het niet hun karma was om gedood of verminkt te worden. Er zijn mensen die niet ontsnapt zijn, omdat het hun karma uit een vorig leven was om te ervaren wat ze bij dit incident hebben ervaren. Het is ook waar dat karma zeer veel invloed heeft gehad op de terroristen die deze daden besloten te plegen. Ze werden geconditioneerd om deze daden te plegen door het karma dat zij in vorige levens hadden geschapen. Het is echter belangrijk te begrijpen dat karma niet alles voorbestemt.

Eén van de redenen dat veel mensen in het westen karma en reïncarnatie verwerpen, is dat de meeste mensen in het westen correct beseffen dat niet alles in het leven gepredestineerd is. In het oosten geloven de meeste mensen wel in karma en reïncarnatie, maar velen hebben deze leringen helaas tot in het extreme doorgevoerd. Veel mensen in het oosten geloven inderdaad dat alles wat er met je gebeurt, voorbestemd wordt door je karma uit vorige levens.

Het effect is helaas dat het heel gemakkelijk is om een fatalistische houding ten opzichte van het leven aan te nemen. Wat voor nut heeft het om te proberen je leven te verbeteren als alles van te voren al bepaald is door karma uit het verleden? Dit is juist de houding die mensen in het Westen niet kunnen accepteren, omdat ze diep van binnen weten dat het wel mogelijk is dat mensen hun leven verbeteren en hun lot veranderen. Daarom hebben zij het gevoel dat het er wel toe doet wat je in dit leven doet. Dit is een correct gevoel, maar helaas zorgt het ervoor dat veel mensen in het westen de baby met het badwater weggooien en het hele concept karma en reïncarnatie afwijzen.

De waarheid is dat karma nooit de vrije wil van iemand opzij schuift. Je karma uit een vorig leven zal bepaalde omstandigheden creëren die je de neiging geven om bepaalde keuzes te maken. Bijvoorbeeld, de terroristen die deze bombardementen hebben beraamd, hebben al vele levens het bewustzijn dat de middelen de doelen kunnen heiligen. Dit heeft het waarschijnlijk gemaakt dat zij tot een extremistische zaak zouden worden aangetrokken in dit leven en dat ze die zouden gebruiken als excuus om met die patronen en impulsen door te gaan die ze al vele levens hebben gehad. Maar toch bestaat er geen garantie dat de mensen ervoor zullen kiezen om met zulke impulsen door te gaan. Het is altijd mogelijk dat mensen ervoor kiezen om het patroon te doorbreken en een nieuwe richting aan hun leven te geven. De vastberadenheid om oude patronen te doorbreken is trouwens de hoop voor elke verbetering in het leven van de mensen persoonlijk en de samenleving.

Zoals ik op deze website overal uitleg, draait alles op deze wereld om de vrije wil van menselijke wezens. God heeft de mensen vrije wil gegeven en daarom heeft hij de macht over het kleinste detail van wat er op aarde gebeurt, opgegeven. Met andere woorden, God heeft geen macht over de situatie die tot de terroristische bombardementen in Madrid heeft geleid. Hij wilde niet dat dit gebeurde en zulke aanvallen dienen geen enkel doel in Gods totale plan.

Deze situatie vergrootte een combinatie van karma uit vorige levens en de keuzes uit vrije wil die door mensen in dit leven worden gemaakt. Zoals ik zei, het karma uit vorige levens kan mensen tot bepaalde keuzes laten neigen. Maar die keuzes zijn niet gepredestineerd. Mensen zullen altijd een keus maken en daarom hebben ze altijd de optie om met impulsen uit het verleden te breken en hun leven een nieuwe, positieve richting op te laten gaan. Ze kunnen altijd de koninklijke weg kiezen in plaats van de landweg. Als mensen impulsen uit het verleden echter niet doorbreken, worden karmische situaties onvermijdelijk uitvergroot en dat heb je in Madrid gezien.

Vanzelfsprekend werd de situatie in het leven geroepen door de keuzes die door de terroristen werden gemaakt. Maar je kunt het feit niet negeren dat het Spaanse volk ook bepaalde keuzes heeft gemaakt die tot deze situatie heeft geleid. Eén keuze was om zichzelf in een bewustzijnsstaat te laten zijn waarin ze het gevoel hadden dat ze hun manier van leven niet hoefden te veranderen om een rechtvaardiger situatie op planetaire schaal te creëren. Dit is dezelfde bewustzijnsstaat die tot de terroristische aanvallen in de Verenigde Staten heeft geleid op 11 september 2011, zoals ik elders bespreek.

Laat mij met betrekking tot de situatie in Spanje zeggen dat er natuurlijk nationaal karma was dat aan deze situatie heeft bijgedragen en de natie kwetsbaar heeft gemaakt. Dat karma werd in vele eeuwen opgebouwd door gebeurtenissen zoals de Inquisitie, de behandeling van de moslims in Spanje, de verovering van de Amerika’s en andere gewelddadige gebeurtenissen. Deze terroristische aanval heeft in ieder geval niet het karma van de natie opgeruimd. Er komt zeker nog veel meer aan en daarom is het heel erg belangrijk dat spirituele mensen in Spanje een poging doen om het karma dat terugkeert te verzachten dat nog wel de natie zal treffen. De Violette Vlam en de rozenkransen van Moeder Maria zijn de meest efficiënte middelen om deze taak uit te voeren.

Hoewel karma heel exact kan zijn, tot in de kleinste details, is het belangrijk te onthouden dat karma niet alles van te voren bepaalt. In iedere situatie in het leven is ruimte om de uitkomst van de gebeurtenissen te veranderen. De mensen hebben bijvoorbeeld altijd de keus om hun bewustzijn te verhogen en zich af te stemmen op hun Christuszelf. Er waren zeker mensen in Madrid die innerlijke waarschuwingen hebben gekregen die ervoor hebben gezorgd dat zij die trein hebben gemist. Er waren ook mensen die de keus hebben gemaakt om slaapwandelend door het leven te gaan zonder te proberen zich af te stemmen op hun Christuszelf. Die mensen hebben geen waarschuwingen ontvangen en daardoor werden ze gedood of verminkt bij de aanvallen. In enkele gevallen was het niet het karma van de mensen dat zij zouden worden gedood. Omdat zij echter niet de keus hadden gemaakt om zich op hun Christuszelf af te stemmen, konden ze niet worden gewaarschuwd. Met andere woorden, het feit dat zij werden gedood bij deze aanval was niet het gevolg van keuzes die zij hadden gemaakt in een vorig leven. Dit was het gevolg van keuzes die zij in dit leven maakten.

Mijn punt is je te helpen begrijpen dat niets van tevoren vaststaat, niets wordt gepredestineerd. Er is een bepaalde kracht in het universum die probeert mensen te helpen groeien. Deze kracht stelt bepaalde parameters voor wat er op planeet aarde gebeurt. Er bestaat ook de kracht van karma die veel gedetailleerdere parameters stelt voor wat er waarschijnlijk gaat gebeuren in het leven van iemand. Maar zelfs de wet van karma stelt niet ieder aspect in het leven van iemand van te voren vast. Er is nog heel veel ruimte voor beslissingen uit vrije wil die de loop van iemands leven kunnen veranderen en daardoor bepaalde karmische omstandigheden vermijden of verzachten. Met andere woorden, door de keuzes van mensen kan het zijn dat ze, óf calamiteiten verkleinen, óf zulke calamiteiten over zichzelf afroepen.

Als alles door je karma uit vorige levens werd voorbestemd, dan zou er geen ruimte zijn om nieuw karma te maken of karma te verzachten. Hoe kan iemand in dat geval ooit aan het rad van wedergeboorte ontsnappen? Mijn punt is dat het heel belangrijk is dat mensen niet tot een fatalistische gemoedstoestand vervallen. Het is niet juist te redeneren dat niets er echt toe doet, omdat alles gepredestineerd is, dus dat het geen nut heeft om je leven of je samenleving te veranderen.

Alles wordt onderworpen aan de vrije wil van menselijke wezens en daarom doet alles er toe. Iedere keuze die je maakt, zal je leven verbeteren of verslechteren. Niets doen verslechtert je leven waarschijnlijk. Ik kan je ervan verzekeren dat het heel goed mogelijk is dat mensen aan de calamiteiten die door karmische omstandigheden worden verordend, kunnen ontsnappen. God heeft waarachtig niet de wens om menselijke wezens te straffen. Dus als de mensen bereid zijn hun lessen te leren en hun bewustzijnsstaat te verhogen, zullen de geascendeerde meesters vaak bepaalde karmische omstandigheden tegenhouden die diverse calamiteiten hadden kunnen veroorzaken.

Als wij dit in feite niet al hadden gedaan, zou de mensheid zichzelf al lang geleden vernietigd hebben door het gebruik van atoomwapens. Dus juist het feit dat je vandaag leeft, bewijst dat wij graag het karma van de mensen verwijderen – als ze bereid zijn hun bewustzijn te verhogen. Dat is trouwens één van de allerbelangrijkste boodschappen die ik over probeer te brengen op deze website. Je zou misschien kunnen zeggen dat het noodlot een onstuitbare kracht is die het leven eeuwig voortstuwt. De keuzes van mensen kunnen echter de richting bepalen van de kracht van het noodlot, zowel op individuele als op planetaire schaal.

Dus je zou misschien aan je dochter kunnen uitleggen dat er een bepaalde kracht aan karma was die de deze situatie heeft opgeroepen die tot de terroristische bombardementen heeft geleid. Maar als het Spaanse volk betere besluiten had genomen, hadden de bombardementen kunnen worden vermeden. Daarom zou de ergste reactie op deze situatie zijn dat je passief of pacifistisch wordt en er niets aan doet om calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Om het kwaad te laten overwinnen, zijn er maar een paar mensen nodig die niets doen. Een andere ongelukkige reactie zou zijn dat je militant wordt en probeert vuur met vuur te bestrijden. De beste reactie zou zijn om op een spirituele manier militant te worden en spiritueel vuur te gebruiken om de karmische omstandigheden te verteren die de natie kwetsbaar maken voor calamiteiten in de toekomst. Een ander belangrijk hulpmiddel zou zijn mensen voor te lichten over de noodzaak om van koers te veranderen en een spiritueler natie te worden. Dit zou ook het achterlaten van het katholieke verleden van de Spaanse natie inhouden.

Voor meer besprekingen van de bombardementen in Madrid, klik je hier.