Hoe de Goddelijke Moeder het volmaakte concept handhaaft

ONDERWERPEN: De Moeder belichamen – de liefde van de moeder accepteren – de Goddelijke Moeder heeft jou onvoorwaardelijk lief, omdat zij jou als een deel van zichzelf beschouwt – overwin het gevoel dat je niet voldoet – jouw hoogste potentieel – perfectie is een illusie – vermenigvuldigen wat je hebt, is de sleutel tot transcenderen wat je hebt – méér zijn

Vraag: Mijn vraag is voor Moeder Maria of de Goddelijke Moeder. Wat is de beste manier voor mij om de Moeder, of het Goddelijke Vrouwelijke, te belichamen met betrekking tot mijn Goddelijke Plan vervullen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

De Moeder belichamen, de belichaamde Moeder zijn en dat alle mensen als voorbeeld te geven door een voorbeeld van die Moedervlam te zijn; wat dan betekent dat je eerst moet leren van jezelf te houden zoals de Moeder jou al liefheeft en de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder voor jou te accepteren, zodat je die niet alleen kunt voelen, maar die liefde ook voor alle mensen tot uitdrukking brengt, dus je kunt die dan niet alleen voelen, maar brengt die liefde voor alle mensen tot uitdrukking. En dan ga je, zoals altijd, kijken wat er misschien in je eigen psyche kan zijn, in elk van jullie, wat voorkomt dat je accepteert dat de Goddelijke Moeder jou onvoorwaardelijk, elk van jullie onvoorwaardelijk, liefheeft.

Je moet overdenken dat wat jij ook denkt dat jij misschien in dit of een vorig leven hebt gedaan, niets die onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder voor jou kan afnemen – want de Goddelijke Moeder beschouwt jullie als zichzelf. Ik, Moeder Maria, ben één met de Goddelijke Moeder en ik beschouw jullie als mezelf, elk van jullie, in die zin dat ik weet dat jullie allemaal een uitdrukkingsvorm zijn van de Goddelijke Moeder, elk heeft zijn unieke Godvlam, zijn unieke talenten en potentieel.

En dus heb ik dat volmaakte concept voor jullie in gedachten. En ik zal, als jullie mijn rozenkransen opzeggen, als jullie je afstemmen op mijn hart, als jullie mij om innerlijke leiding vragen, jullie helpen om dat volmaakte concept voor jezelf te zien, zodat jij aan je hoogste potentieel kunt voldoen.

Wat niet een bron van stress moet worden, omdat veel van jullie geneigd zijn in paniek te raken wanneer je de woorden ‘voldoen aan je hoogste potentieel’ hoort. Want dat hoort bij jullie opvoeding in een materieel universum waarin je gehersenspoeld bent, bij wijze van spreken, met het concept dat jij niet voldoet, dat jij niet de moeite waard bent, dat er iets aan jou mankeert – dat je op een of ander manier een gebrek hebt – en daardoor niet aan die zogenaamde norm van volmaaktheid kunt voldoen die nodig is om in de hemel te komen.

Jullie moeten inzien dat dit een totale misvatting is. Het is bedacht door degenen die jullie in hun macht willen houden door je ervan te weerhouden het koninkrijk van God binnenin jou te ontdekken. Er is geen externe norm waar jij aan moet voldoen om aan jouw hoogste potentieel te voldoen. Maar je moet het zijn – je moet dat hoogste potentieel in actie zijn en rustig zijn door de wetenschap dat wat je ook tot uitdrukking brengt, wanneer het uit je hart komt, dat jouw hoogste potentieel op dit moment is.

Het concept dat je moest leren te geloven door vele levens heen, is dat er een maatstaf voor volmaaktheid bestaat en dat jij daar zo ver onder zit dat die kloof bijna onoverbrugbaar is. Maar houd het volmaakte concept voor ogen, net als ik, ik heb geen maatstaf voor volmaaktheid voor ieder van jullie. Want ik weet dat er geen maatstaf voor volmaaktheid kan worden gedefinieerd – want zelfs het concept dat er een maatstaf voor volmaaktheid bestaat, wordt gebaseerd op het gescheiden van de Rivier van Leven zijn en ontstaat dus uit het dualiteitsbewustzijn en jouw ego en de verkeerde leraren van de mensheid.

In plaats daarvan kijk ik naar elk van jullie zoals jullie nu zijn, jullie totale bewustzijnsstaat, je totale staat van zijn. En het volmaakte concept dat ik heb, is dat jij wat je nu bent, jouw talenten, vermenigvuldigt en daarom het beste maakt van wat je bent en de situatie waar jij in zit. Daardoor, wanneer je die talenten vermenigvuldigt, kom je één stap hogerop – en dat mijn geliefden, is voldoen aan je hoogste potentieel zoals het nu is. En dan, naarmate je die stap omhoog doet, komt er weer een stap. Maar die stap is niet miljoenen mijl van jou verwijderd. Het is maar één haalbare stap verder.

En zodoende betekent het volmaakte concept dat jij het beste haalt uit wat er is – je haalt het meeste uit wat er ‘IS’ op elk gegeven moment – dat vermenigvuldigt en hogerop komt. En daarom voldoe jij voortdurend, jullie voldoen constant aan jullie hoogste potentieel, wanneer je bereid bent méér te zijn en dat méér tot uitdrukking te brengen.