Betekent de ascensie dat je één wordt met jouw IK BEN Aanwezigheid of dat jij een wezen wordt dat in zijn eigen onderhoud kan voorzien?

ONDERWERPEN: Eén worden met de IK BEN Aanwezigheid – in je eigen onderhoud kunnen voorzien – eenzijn gaat woorden te boven – wanneer je één bent, vervaagt het enigma

Vraag: In eerdere leringen van de meesters hebben wij gehoord dat de ascensie betekent dat wij permanent één worden met onze IK BEN Aanwezigheid. Je kunt dit gemakkelijk interpreteren alsof wij één en hetzelfde wezen worden net als voor onze IK BEN Aanwezigheid ons als verlengstuk van zichzelf geboren liet worden.

In de recente leringen is uitgelegd dat wij in plaats daarvan bestemd zijn om een spiritueel onafhankelijk, op zichzelf staand wezen te worden, zelfs als wij een verlengstuk van onze IK BEN Aanwezigheid zijn, de volgende in de hiërarchie. Als de ascensie eigenlijk niet een samensmelting met de IK BEN Aanwezigheid inhoudt, wat is dan het belangrijkste proces dat plaats heeft bij de ascensie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat je hier ziet, is een typisch voorbeeld van hoe moeilijk het zelfs voor de geascendeerde meesters is om een lering in woorden te formuleren die de waarheid overbrengt van wat er in het spirituele rijk gebeurt. Woorden zijn lineair, woorden hebben meer dan één betekenis en dus is het elke keer dat wij iets zeggen, mogelijk om het op een andere manier altijd zo te interpreteren dat het anders wordt dan bedoeld.

Als je de leringen in kwestie bestudeert en luistert naar een intuïtief inzicht in jouw hart, begrijp je dat dit niet met elkaar in tegenspraak is. Want de waarheid is dat jij in jouw eigen onderhoud voorziet, een onafhankelijk wezen wordt door één met jouw IK BEN Aanwezigheid te worden; jouw Bewuste Zelf erkent bewust en besluit bewust zich te vereenzelvigen met, of verlengstuk te zijn van, als je die term liever hebt, jouw IK BEN Aanwezigheid. In plaats van de huidige situatie, omdat de Bewuste Jij een mindere identiteit is gaan accepteren, een identiteit gebaseerd op de illusie van gescheidenheid en het dualistische sterfelijke identiteitsgevoel opgebouwd door jouw ego – wat er dan voor zorgt dat jij je gescheiden van jouw IK BEN Aanwezigheid ziet.

Dus dan zouden we kunnen zeggen dat de belangrijkste voorwaarde om voor de ascensie in aanmerking te komen het overwinnen van deze valse identiteit, dit gescheiden identiteitsgevoel, is. Waardoor jij de gescheiden identiteit volledig laat sterven en je Bewuste Zelf dan weer opstaat met een nieuwe identiteit gebaseerd op eenzijn.

Een andere manier van zeggen is dat de Bewuste Jij bereid moet zijn om elk gescheiden identiteitsgevoel te laten sterven en dan zie je dat jij in feite een uitdrukking van het IK ZAL ZIJN-aspect van de IK BEN Aanwezigheid bent. En dan wordt de Bewuste Jij een spiritueel wezen dat helemaal voor zichzelf kan zorgen en zijn eigen plaats in de hiërarchie inneemt. Maar je plaats in die hiërarchie vinden, houdt in dat je één wordt met alle wezens die boven jou in die keten zitten.

Ik kan zelfs geen woorden vinden om de identiteit van eenzijn te beschrijven, omdat opnieuw, woorden geïnterpreteerd kunnen worden met het filter van de dualistische geest om dit of dat te betekenen. Maar er bestaan geen uitersten in eenzijn, er bestaan geen polariteiten in eenzijn. Er is alleen maar eenzijn, mijn geliefden.

En het beste wat ik kan zeggen, is dat wanneer je één bent, jij dat zult weten. Want er zijn mensen die vragen: “O Jezus, hoe weet ik of ik mijn ego heb overwonnen?” Nu, zolang je die vraag moet stellen, heb je de gescheidenheid nog niet overwonnen. Want er is eenzijn wanneer die vraag verdwijnt en niet meer hoeft te worden gesteld.