Voor degenen die met Sanat Kumara kwamen, wordt het tijd om te ascenderen

ONDERWERPEN: De 144.000 die met Sanat Kumara zijn gekomen – maakt weer contact met wie jij bent en streef naar ascensie – de meeste mensen zijn onbewust van de missie van Sanat Kumara – de beste manier om de planeet te accelereren is door te ascenderen

Vraag: ik heb een stukje van de geschiedenis van Sanat Kumara gelezen die naar de aarde kwam. De eerste keer dat ik een dictaat hierover van Sanat Kumara hoorde, huilde ik bijna onbeheersbaar. Het was een hele inspanning om niet te huilen en alles met mijn tranen en loopneus nat te maken. Bij andere dictaten van Sanat Kumara had ik soortgelijke ervaringen. Ik ben niet in staat geweest om precies de reden voor deze reactie van mij te achterhalen. Ik vermoed dat ik een band met die 144.000 en Sanat Kumara heb. Zou je mij alsjeblieft wat kunnen coachen over hoe ik naar deze ervaring moet kijken, waarom dat gebeurde en wat ik eruit moet halen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De overgrote meerderheid van de 144.000 die naar de aarde zijn afgedaald met Sanat Kumara, zijn nog niet geascendeerd. Zij hebben gewacht tot het geschikte moment, wanneer de aarde zo ver verheven was dat zij van deze planeet konden vertrekken. Dat moment is inderdaad gekomen, dus is het belangrijk dat al deze levensstromen weer contact maken met wie zij zijn en bewust het besluit nemen om al het mogelijke te doen om naar hun Christusschap te streven en in dit leven of het volgende te ascenderen.

Deze levensstromen zijn waarachtig bereid geweest om een heel groot offer te brengen door zo lang op deze planeet te blijven. Maar nu is het moment gekomen waarop je meer kunt doen voor deze planeet door te ascenderen, waardoor je een spoor achterlaat dat anderen kunnen volgen en jouw stuwkracht aan de ascensievlam op deze planeet toevoegen.

Je moet begrijpen dat de meeste menselijke wezens op deze planeet totaal onverschillig ten opzichte van de missie van Sanat Kumara staan. Zelfs al hebben zij over de missie gehoord, het kan hen niets schelen. Zij hebben geen basis om echt te begrijpen dat als de missie van de 144.000 vanaf Venus er niet was geweest, de aarde niet zou hebben bestaan en dat ze dan op plaatsen zouden leven die veel slechter zijn dat deze planeet.

Mijn punt is dat de meeste mensen gewoon geen sterke emotionele reactie op het verhaal van Sanat Kumara zouden hebben. Daarom zouden degenen die wel zo’n reactie hebben, het zeker als een teken moeten zien dat zij tot een van de volgende categorieën behoren:

* Jij bent misschien één van de 144.000 die van Venus zijn gekomen.
* Jij bent misschien één van de levensstromen die na Sanat Kumara aanbood naar de aarde te komen om zijn missie te steunen.
* Jij bent misschien één van de levensstromen die oorspronkelijk op deze planeet geïncarneerd is, maar zo volwassen bent geworden dat jij mogelijk het belang van Sanat Kumara ’s missie begrijpt. Dus je levensstroom kent het belang op innerlijk niveau en daarom reageer jij erop wanneer jouw persoonlijkheid in de buitenwereld zich daar misschien bewust van wordt.

Je Christuszelf kan jou vertellen tot welke categorie jij behoort. Maar het belangrijke punt is dat het voor ieder van hen nu tijd is om zijn uiterste best te doen om het Christusschap te manifesteren en te ascenderen. Deze planeet moet geweldig geaccelereerd worden en dat kan alleen door mensen die hun Christusschap manifesteren en daardoor het bewustzijn van de mensheid veel verder te accelereren dan je ooit gezien hebt sinds de komst van Sanat Kumara. Daarom ben jij naar deze planeet gekomen en het is nu tijd om aan de reden waarom je hier bent te voldoen.