Hoe je mensen wekt

ONDERWERPEN: met blijdschap spreken – je hebt een doel gevonden en antwoorden op jouw vragen – in het verleden konden mensen slechts met angst gewekt worden – tegenwoordig belangrijk om het Christusbewustzijn te vinden – deel die vreugde en vrede – predik een betere toekomst

Vraag: Het lijkt wel of de geascendeerde meesters zeggen dat het heel belangrijk is dat een kritieke massa mensen wakker wordt om hun Christuszelf aan te nemen en ik weet niet of dit wel of niet gebeuren zal, maar moeten wij iets doen om de mensen te wekken, is het tijd om die van de daken te roepen? En wat moeten wij dan doen om mensen te wekken, als dat het geval is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Natuurlijk kun je wel iets doen om de mensen te wekken. Maar je moet begrijpen dat wat we echt graag willen, is dat jij bent wie je Bent – dat jij je licht laat schijnen. En ga er dus niet op uit met de intentie dat je mensen moet wekken, dat je de aarde moet redden, dat je een of andere ramp moet voorkomen. In plaats daarvan ga je eropuit met een gevoel van vreugde – dat je antwoorden hebt gevonden op jouw vragen over het leven. Dat je een gevoel van bedoeling en betekenis hebt gevonden, een vreugdegevoel dat je nog niet kende – toen je dacht dat het leven geen bedoeling had of toen je niet wist wat die bedoeling was.

Ga eropuit en straal die vrede en vreugde uit. Want het is natuurlijk waar dat er bepaalde cycli zijn en dat er op bepaalde momenten bepaalde gebeurtenissen kunnen gebeuren. Maar de beste manier om de mensen te wekken, is door hen te tonen dat er meer vreugde te beleven valt aan het volgen van het spirituele pad dan een materialistische levensstijl.

In het verleden toen het bewustzijn veel dichter was, hadden profetieën over wereldgebeurtenissen een andere bedoeling dan tegenwoordig. Destijds was het bewustzijn zo dicht dat er veel mensen waren die letterlijk op een bepaald bewustzijnsniveau vastzaten – en niet gewekt konden worden tenzij ze zo heftig door elkaar geschud werden dat ze zich dood schrokken, bij wijze van spreken – uit hun mentale kaders geschud – en daarom hun leven opnieuw evalueerden op basis van angst.

En hoewel we angst niet willen bevorderen, moet ik zeggen dat we soms akelige profetieën hebben gegeven, omdat we wisten dat de enige manier om de mensen te wekken was door hen de vreselijkste beelden van de situatie te schetsen. Vanzelfsprekend schiepen wij de angst niet – mensen creëerden die angst in hun eigen wezen. We wisten dat dit zou gebeuren. Maar we gaven die profetie toch, omdat we wisten dat het beter was dat de mensen door angst gewekt zouden worden dan helemaal niet.

Maar tegenwoordig willen wij graag dat degenen die profetie helemaal zonder enige angst gebruiken. En daarom kijken we naar de meest spiritueel volwassen mensen om de angst te ontstijgen en te beseffen dat er een cyclus wordt beëindigt. En ja, er kunnen bepaalde wereldgebeurtenissen plaats vinden, want zoals Moeder Maria heeft gezegd, tenzij de mensen zich bewust worden van het verband tussen hun bewustzijn en de fysieke omstandigheden op aarde, moeten ze gewekt worden door fysieke rampen die hen laten voelen dat alles waar zij op aarde op kunnen rekenen, niet eeuwig zo kan blijven.

En dus willen wij graag dat degenen die open staan voor deze leringen eerst het koninkrijk van God zoeken. Zoek het koninkrijk van vreugde en vrede in jezelf, en ga er dan op uit en deel die vreugde en vrede. Dit betekent niet dat je mensen geen profetie kunt geven, als je het gevoel hebt dat ze die nodig hebben. Maar je begint niet vanuit een staat van angst. Je begint vanuit een staat van realisme. En dan kun je hen nog steeds laten zien dat zelfs al erken je de realiteit van de situatie, jij vrede en vreugde kunt vinden op het spirituele pad, want je weet dat je meer bent dan je fysieke lichaam. Jij bent een spiritueel wezen dat vrij is – vrij omdat je verder dan de uiterlijke omstandigheden hebt gezien.

Dus ja, ga de boodschap van de daken schreeuwen. Leer van mijn discipelen 2000 jaar geleden. Want wat schreeuwden zij van de daken? Welnu, zij herhaalden de boodschap die ik hen vele malen heb gegeven: “Het koninkrijk van God is nabij!” Wat betekent dat het koninkrijk van God een bewustzijnsstaat is die je nu op dit moment kunt ervaren. Je hoeft niet te wachten tot je lichaam sterft om het koninkrijk der hemelen te betreden. Je kunt het nu op dit moment ingaan, terwijl je nog in je fysieke lichaam bent.

Dit is de echte boodschap die we altijd proberen over te brengen. Maar natuurlijk moet die aangepast worden aan de bewustzijnsstaat van de mensen. Maar in deze tijd kun je er veel meer mee doen met betrekking tot het vergroten van het inzicht van de mensen in de vreugde en de vrede van het pad, in plaats van de angst en het lijden en de akelige profetieën.

Zeker, er zijn mensen die een stok nodig hebben, maar we kijken veel meer naar degenen die niet die stok nodig hebben, omdat ze beseffen dat er meer in het leven zit. De vreugde die je kunt vinden wanneer je bereid bent verder dan de omstandigheden in de buitenwereld te kijken. Dus vind die vreugde binnenin jou en deel die dan gewoon met anderen.

En als je eenmaal die vreugde hebt, krijg je de innerlijke leiding om te zien hoe je individueel anderen kunt helpen in hun individuele situatie en bewustzijnsstaat. Want er is niet één boodschap die voor alle mensen geschikt is. En dit kun je slechts van binnenuit weten, gebaseerd op wie je bent, wat jouw vlam is die jij met anderen kunt delen.