Hoe de focus van je denken naar je hart te verplaatsen?

ONDERWERPEN: het Christusbewustzijn betekent dat het uit je hart komt – rationaliseren is geen Christusbewustzijn – Christusschap is een proces, een stromende rivier

Vraag: Kunt u ons nog meer leringen geven over hoe wij ons hart kunnen openen, hoe je de focus van de geest naar het hart verlegt? Ik neem aan dat een belangrijk deel van het Christusbewustzijn uit ons hart komt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Wat uit je hart komt, ís het Christusbewustzijn, niet een deel ervan. Want in zekere zin, bestaat er de neiging onder de mensheid – zelfs onder veel spirituele mensen, zelfs onder studenten van geascendeerde meesters – om alles in delen te breken en dan te zeggen: “Ah, eerst is er dat deel en moet ik aan die eis voldoen en dan kan ik aan de volgende eis beginnen.”

In zekere zin is dit een noodzakelijk stadium op het pad, want zoals wij al vaker hebben gezegd, houdt het pad in dat je één stap tegelijk doet. Niettemin, als je de neiging hebt – als je naar jezelf kijkt – om te analytisch te zijn, je te veel op de geest te concentreren, bewust te besluiten en een bewuste poging te doen om dat concept los te laten om het pad als stappen te bezien, als delen die in aparte eenheden kunnen worden ingedeeld.

Houd op het Christusschap te zien als aparte onderdelen waaraan je moet voldoen, maar doe in plaats daarvan een bewuste poging om een stap achteruit te doen en naar het grote geheel te kijken, je op het totaal te richten. Ga het Christusschap als een proces zien, als een altijd stromende rivier.

Als je over een rivier nadenkt, kun je die niet uit elkaar halen. Je kunt natuurlijk je kleine emmertje pakken, zoals toen je klein was. Je kunt het emmertje in het water doen en ophalen en dan naar het water kijken dat nu van de stroom gescheiden is en naast de stroom bestaat.

Maar je hebt de stroom niet stop gezet. Je hebt een portie uit de stroom gehaald en je hebt de stroom in dat deel stopgezet. Maar de stroom gaat nog steeds verder. De Rivier van Leven stroomt altijd verder.

Ik bedoel dat je niet langer het kind moet blijven dat naast de rivier zit en naar het stilstaande water in de emmer kijkt. Sta in plaats daarvan op, neem die emmer, gooi hem terug in de stroom, en spring er daarna achteraan, waardoor jij er niet langer van gescheiden bent.

Want er zullen altijd mensen zijn die aan de kant staan, misschien met hun teen voelen hoe het water is. Maar ik ben er al lang geleden in gesprongen en ik kan je wel zeggen: “Het water is heerlijk!”

 

Noot: Twee praktische hulpmiddelen om je hart te openen zijn de Invocatie om het hart te zuiveren en de Invocatie om jezelf lief te hebben