Van het leven genieten, maar er niet aan gehecht zijn

ONDERWERPEN: onthechting is een non-lineair concept – kun je niet met het intellect begrijpen – kunt de waarheid niet te weten komen – in plaats van wensen onderdrukken, transcendeer ze – probeer onthechting niet te forceren – van het leven genieten zonder aan iets gehecht te zijn – zoek eerst het koninkrijk binnenin jou – je niet compleet voelen als je niets op de wereld hebt – het materialisme definiëren – jouw ego is de allergrootste materialist – de illusie van schaarste

Vraag: Jezus, wil je het materialisme definiëren en hoe wij dat kunnen vermijden en er niet-gehecht aan te blijven? We wonen in een land met veel mooie dingen en is het dan oké om een mooi huis te willen en er op een of andere manier niet aan gehecht te zijn? Of iets te willen en er op een of andere manier niet aan gehecht te zijn? Moeten we alleen maar God verlangen? Is dit de strijd tussen ons ego en God? Ik vind dit verwarrend.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Onthechting is een concept dat je niet met het menselijke intellect kunt begrijpen. Het is een non-lineair concept dat boven het lineaire intellect en de dualistische geest staat.

Het is heel nuttig als een spirituele zoeker beseft dat er veel spirituele concepten zijn die gewoonweg niet in woorden te vatten zijn. De reden is dat woorden lineair zijn en die kunnen gemakkelijk geïnterpreteerd (of verkeerd geïnterpreteerd) worden door de dualistische geest. Dus om een concept totaal te vatten – wat inhoudt te internaliseren – moet je de leringen in de buitenwereld gebruiken als springplank om de innerlijke, intuïtieve ervaring van de waarheid te ervaren.

De betekenis van deze waarheid is dat wanneer de geascendeerde meesters een spirituele lering uitbrengen, zoals de leringen die ik 2000 jaar geleden gaf, het nooit onze bedoeling is om een onfeilbare uitspraak over de waarheid te doen. Wij weten heel goed dat geen enkele lering die in woorden wordt uitgedrukt een totale verklaring van de waarheid kan zijn. De waarheid kun je simpelweg niet in woorden vatten. Je kunt de waarheid slechts ervaren en internaliseren. Je zou misschien kunnen zeggen dat je de waarheid niet kunt kennen of begrijpen; je kunt enkel de waarheid worden. Daarom heb ik gezegd:

Jezus zei tot hen: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij. (Johannes 14:6)

Deze uitspraak is het volmaakte voorbeeld van waar ik het over heb. Heel veel christenen – gevangen in de dualistische geest – hebben dit opgevat alsof het betekent dat de persoon Jezus Christus, of de christelijke religie de enige weg naar verlossing is. De echte betekenis is dat het Christusbewustzijn – die boven de lineaire, dualistische geest staat – de enige weg is om God en Gods waarheid te leren kennen. En je kunt de waarheid slechts te weten komen door je ermee te verenigen, door die Christusgeest te worden. En geen man/vrouw kan anders tot de Vader komen dan door zich met zijn of haar Christuszelf te verenigen.

Door je met je Christuszelf te verenigen, zul jij je geleidelijk onthechten van de dingen van deze wereld. Dit zal niet gebeuren als je opzettelijk je verlangens naar de dingen van deze wereld onderdrukt. Het zal gebeuren, omdat je Christuszelf je helpt beseffen dat er veel meer in het leven is dan de materiële genoegens. Je zult dan nog meer naar de dingen van de geest dan de dingen op deze wereld verlangen.

Dit proces is een geleidelijk proces. Je absorbeert een heel klein stukje waarheid en daarna laat je dat jouw bewustzijn verhogen. Daarom heb ik gezegd:

Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. (Matteüs 13:33)

Je weet dat wanneer je gist bij het meel doet, de gist een tijdje nodig heeft om te rijzen. Als je het deeg blijft kneden, voorkom je dat de gist rijst, dus je moet het deeg een poosje laten rusten. Op dezelfde manier moet je een stukje van het spirituele pad innemen en het daarna geleidelijk aan jouw bewustzijn laten verhogen.

Helaas proberen veel mensen – vooral tegenwoordig ogenblikkelijk bevrediging te krijgen – dit proces met hun intellect te forceren. Dit is vooral gevaarlijk wanneer mensen een bepaald fenomeen of een piekervaring willen. Die mensen krijgen op den duur een verkeerde ervaring die hen een onjuist inzicht in de spirituele kant van het leven verschaft. Toch geloven deze mensen dat hun inzicht de absolute waarheid is, omdat ze die ervaring kregen. Daarom heb ik gezegd:

Het koninkrijk van de hemel wordt door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. (Matteüs 11:12)

Mijn punt is dat je geen intellectueel inzicht in onthechting kunt afdwingen – je kunt onthechting niet dwingen. Je moet erover nadenken en geleidelijk de diepere waarheid internaliseren die het concept onthechting bevat – je moet die waarheid worden en dan pas zul je onthecht zijn.

Wanneer dat gebeurt, vind je op een natuurlijke manier jouw evenwicht dat je in staat stelt om te genieten van de dingen op deze wereld zonder eraan verknocht te raken. Met andere woorden, in het ideale geval moet jij volledig in staat zijn om de schoonheid van deze wereld te waarderen en ervan te genieten. Waarom denk je dat ik gezegd heb:

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.(Johannes 10:10)

God wil niet dat spirituele mensen alle aspecten van de materiële wereld afwijzen. Dus het pad van verzaking – dat zoveel christelijke kerken en andere religies omarmen – is niet het ideale pad. In werkelijkheid negeer je onvermijdelijk een paar aspecten van Gods ontwerp, een paar geschenken van God aan zijn zonen en dochters, wanneer je alles op deze wereld verzaakt. Zolang men de geschenken van God blijft afwijzen, kan het koninkrijk van God zich gewoon niet op aarde manifesteren.

Dit betekent echter niet dat het pad van verzaking helemaal fout is. Het betekent dat het een antwoord op een crisis is, namelijk dat heel veel mensen zo gehecht zijn aan materiële dingen in plaats van spirituele dingen dat zij zichzelf slechts als materiële wezens beschouwen in plaats van spirituele wezens. Ze denken dat zij onmogelijk zonder de dingen op deze wereld kunnen leven of ze denken dat ze niet compleet kunnen zijn zonder een of ander aspect van het leven op deze wereld. Deze houding voorkomt dat mensen het koninkrijk van God betreden, omdat:

20 Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,
21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” (Lucas 17)

Met andere woorden, je kunt niet echt het koninkrijk der hemelen met geweld nemen, hoewel veel mensen denken dat ze dat wel kunnen. Heel veel religieuze mensen geloven dat ze door de regels in de buitenwereld op te volgen en de doctrines van hun religie te geloven – door de regels van deze wereld na te leven – automatisch hun weg naar de hemel afdwingen. Niet dus. Het koninkrijk der hemelen is een bewustzijnsstaat. De sleutel om die bewustzijnsstaat te bereiken is door niet-gehecht te raken aan iets op deze wereld. Onthechting is een proces met verscheidene stadia. We zouden misschien over diverse belangrijke stadia kunnen spreken – hoewel er veel meer gedefinieerd kunnen worden:
* Je beseft dat er meer in het leven is dan de materiële wereld alleen.
J* e beslist dat je liever inzicht in de spirituele kant van het leven dan bepaalde materiële genoegens wilt, dus jij bent bereid om wereldse pleziertjes opzij te zetten om tijd en aandacht te besteden aan het krijgen van spirituele inzichten.
* Je beseft dat de sleutel tot spirituele groei de waarheid internaliseren is en met een hoger deel van je wezen te integreren, wat ik jouw Christuszelf noem.
* Je beseft dat bepaalde activiteiten op deze wereld je afhouden van het integreren met jouw Christuszelf. Je besluit dus om zulke activiteiten los te laten zonder het gevoel dat je iets verliest. Jouw Christuszelf geeft jou iets wat veel waardevoller en vervullender is dan aardse genoegens.
* Je beseft dat veel dingen op deze wereld een uitdrukking zijn van Gods visie. Het zijn Gods geschenken. Daarom leidt het genieten van deze geschenken – zonder eraan gehecht te raken – jou niet af van het Christusschap. Je waardeert Gods geschenken dan zonder te denken dat je er niet zonder kunt.

Terwijl je met dit proces bezig bent, raak je geleidelijk aan minder verknocht aan de dingen van deze wereld, je begint te beseffen dat God de bron is van alles wat goed is. Daarom zoek je niet meer naar wereldse bronnen en oorzaken om te overleven en voor genot. Je kijkt voor alles naar God en wanneer je dat doet, in totaal vertrouwen en totale onthechting, vervult God echt al je behoeften. Dit komt tot uitdrukking in mijn uitspraak:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Het is belangrijk dat spirituele zoekers beseffen dat jij, voor je levensstroom geïncarneerd is, een plan voor dit leven gemaakt hebt dat ontworpen werd om jou maximale groei te verschaffen. Met andere woorden, jouw levensstroom wilde maximale groei en vroeg God om hulp om die groei te bewerkstelligen. Nu op dit moment is je dagelijkse denkgeest dit misschien vergeten en heb je een sterk verlangen naar bepaalde dingen op deze wereld ontwikkeld. Je denkt misschien dat je daar niet zonder kunt leven, je denkt misschien dat je niet compleet bent als je die dingen niet hebt of dat je spiritueel niet zou kunnen groeien als je die niet had. Je denkt misschien zelfs wel – wat de grootste illusie van alles is – dat je jouw Christusschap niet zou kunnen manifesteren zonder die dingen in de buitenwereld.

Dus als God jou die dingen zou geven, zou dat slechts jou niet compleet zijn versterken, en dit zou regelrecht in tegenstelling tot je groei staan. De essentie van het Christusschap is dat je beseft dat je niets op deze wereld nodig hebt, niets van buiten jouw zelf (jouw Christuszelf) om je Christusschap te manifesteren.

Zie je mijn punt? Als dat niet zo is, denk dan alsjeblieft een poosje na over de lering die ik je geef. De essentie van de lering is iets wat ik Kim onderwezen heb toen ik hem trainde om als boodschapper te dienen. Ik zei tegen hem: “Als je denkt dat je het nodig hebt, krijg je het niet!” De betekenis is dat zolang jij denkt dat je incompleet bent – dat je niet de Christus kunt zijn – zonder iets op deze wereld, God het jou niet kan geven. Dat doen zou de diepere keuzes van je levensstroom die maximale spirituele groei wil, schenden. Maar God wil niet dat jullie een leven van gebrek leiden. God wil dat jullie het overvloedige leven hebben:

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. (Lucas12:32)

Dus op het moment dat je eindelijk niet meer gehecht aan de dingen op deze wereld bent en beseft dat God de bron is van alle goeds, dan kan en zal God jou het overvloedige leven geven.

Met betrekking tot het materialisme definiëren zijn er diverse stadia, die in afnemende mate God verloochenen:

* Sommige mensen denken dat er niets meer is dan de materiële wereld. God bestaat niet en geen enkel deel van hen bestaat buiten de materiële wereld om. Enkel wat je met de fysieke zintuigen of wetenschappelijke instrumenten kunt waarnemen, is echt. Dit is de allergrootste ontkenning van God, die door vele wetenschappelijke materialisten wordt aangehangen.
* De mensen beseffen dat er meer in het leven is dan de materiële wereld, maar ze kunnen er geen contact mee leggen. Ze zien God heel ver boven hen. Ze denken dat ze gescheiden zijn van God en alleen gered kunnen worden door iemand buiten hen. Dit is een ontkenning van God die aangehangen wordt door vele orthodoxe aanhangers van een religie, waaronder het christendom. Ze geven toe dat God bestaat, maar ze ontkennen dat hij bestaat waar zij zijn.
* De mensen beginnen te beseffen dat alles uit Gods energie wordt gemaakt, toch zien ze nog steeds een scheiding tussen de materiële wereld en God. Dus ze denken dat God bepaalde dingen niet kan doen – zoals ziekten genezen – of hen spullen geven op de materiële wereld. Ze denken dat ze afhankelijk van de materiële wereld moeten zijn om te overleven en voor hun genoegens. Deze ontkenning wordt aangehangen door veel spirituele mensen die nog niet volledig een echte spirituele lering hebben geïnternaliseerd. Daarom zijn zij nog niet volledig onthecht.

Je hebt gelijk dat het proces van onthechting een proces is om jouw ego te overwinnen. Het is echter geen strijd tussen jouw ego en God, want God heeft geen tegenstanders. Het is een strijd tussen de levensstroom en zijn ego, en de vraag is of de levensstroom zijn ego de baas laat zijn of zichzelf als medeschepper met zijn IK BEN Aanwezigheid beziet. Onthoud dat jouw ego uit gescheidenheid van God geboren is en daarom is je ego de allergrootste materialist. Naarmate je totaal onthecht raakt, sterft je ego, dus je zou misschien kunnen zeggen dat de bron van al het materialisme jouw ego en de krachten – de prins van deze wereld – is, die jouw ego gebruikt om de baas te zijn over jouw levensstroom.

Nog één laatste punt. Wanneer je beseft dat God de bron is van al het goede, besef je dat het concept van schaarste een illusie is. God is onbeperkt, dus God kent geen schaarste. Dit is het echte concept van het overvloedige leven. Wanneer je nadenkt over de oorzaak van gehechtheid, zie je dat die uit de illusie van schaarste ontstaat – je gelooft dat er geen onbeperkte voorraad is, dus jij moet houden wat je al hebt. Wanneer je deze illusie transcendeert, besef je dat er een oneindige voorraad is van al het goede en dan kun je royaal aan anderen beginnen te geven wat jij al hebt – in de wetenschap dat God zal vermenigvuldigen wat je geeft. “Royaal heb je ontvangen, geef royaal.” (Matteüs 10:8). En wanneer een kritieke massa mensen begint te geven in plaats van te houden wat ze hebben, zul je het overvloedige leven op aarde gemanifesteerd zien.