Een spirituele zon worden in alle situaties

ONDERWERPEN: De zon in jouw wezen – de zon in alle situaties laten schijnen – accepteer niet het beeld van hoe de wereld wil dat jij bent – je op God richten in plaats van op jouw ego – laat God anderen een geschenk door jou geven

Vraag: Het Menselijke Zelf, het Dualistische Denken, het Intellect, Het Ego en het synthetische Zelf zijn allemaal met elkaar verbonden aspecten van mijn leven die helemaal niet zijn waar ik naar verlangde toen ik pas geïncarneerd was. Die zijn de baas over mij, omdat mijn levensstroom ervoor koos hun macht en dominantie te accepteren als gevolg van het conditioneren en het gezag waar ik bij geboren werd en het Karma dat ik onder ogen moet zien en verdragen. Nu wil ik dat allemaal opgeven. Mijn Spirituele pad leidt me ertoe om de volledige ervaring van het BEWUSTZIJN van mijn ziel en SOLAIR GEWAARZIJN na te streven, waar ik wil volledig de heerschappij over neem. Kun jij deze ervaring beschrijven? Of is dit iets wat alleen ‘ik’ … alleen ‘ik’ kan voelen, ‘ik’ kan ervaren, omdat ‘IK BEN’ een individueel aspect of ATOOM VAN GOD is? De analogie waar ik het dichtst bij kan komen, is dat ‘ik de gloeidraad wordt van een elektrische Gloeilamp die begint te gloeien en naar anderen te schijnen, zoals in de gloed van een Nieuwe Geboorte’ …. maar elk moment in de oneindige Kracht, Liefde en Wijsheid die God is, leef.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Uiteindelijk is het iets wat jij persoonlijk moet voelen, omdat je een uniek individu bent en daarom zal jouw ervaring enigszins anders zijn dan de ervaring van andere levensstromen. Bovendien is het moeilijk om een ervaring in woorden te beschrijven. Stel je voor dat je woorden moest gebruiken om de smaak van een appel te beschrijven. Je weet hoe een appel proeft, maar probeer dat maar eens in woorden te beschrijven en je zult dat heel erg moeilijk vinden.

Desondanks zal ik proberen jou een beschrijving te geven. In het antwoord op een andere vraag heb ik uitgelegd dat je echte door God geschonken individualiteit in jouw spirituele zelf of IK BEN Aanwezigheid wordt verankerd. Jouw analogie met een gloeilamp is goed, maar ik gebruik liever de analogie van de zon. Jouw IK BEN Aanwezigheid is letterlijk de spirituele zon van jouw wezen.

Wanneer je aan de fysieke zon denkt, besef je dat die één ding en slechts één enkel ding doet – die schijnt. De zon straalt constant leven gevende stralen uit. De zon doet dat onvoorwaardelijk, wat betekent dat de zon niet wordt beïnvloed door hoe mensen op haar verwarmende stralen reageren. Als mensen op aarde de zon vervloeken, houdt de zon niet op met schijnen. Als mensen de zon negeren, schijnt de zon er niet minder om.

Dus naarmate je het spirituele pad naar Christusschap bewandelt, ga jij geleidelijk de lagere elementen in jouw bewustzijn overwinnen en jij wordt de open deur waardoor het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid door jouw bewustzijn in de buitenwereld kan schijnen. Het gevolg van dit geleidelijke proces is dat je begint de zonnestralen van jouw IK BEN Aanwezigheid in alle situaties door jou heen te laten stralen.

Je kunt letterlijk het gevoel gaan krijgen dat je een zon bent die door het leven loopt en simpelweg jouw licht en warmte naar iedereen die je ontmoet, toe straalt. Sommige mensen wijzen jou misschien af, maar dit zorgt er niet voor dat jij je licht verbergt of tegenhoudt. Het lagere zelf zorgt ervoor dat jij iedere situatie analyseert en evalueert. Je probeert je aan te passen aan wat je denkt dat de wereld wil dat jij bent en dat creëert een element van afstand, gescheidenheid en kunstmatigheid. In plaats van te zijn wie jij bent en jouw unieke door God geschonken individualiteit tot uitdrukking te brengen, heb jij de wereld een beeld van jou laten maken dat de wereld wil dat jij bent.

Zoals altijd bestaat hier een subtiel onderscheid. Ik zeg niet dat mensen maar moeten doen wat zij willen zonder over de consequenties die dit voor anderen heeft, na te denken. Je ziet veel mensen op de wereld die hun ego hun leven zonder beperkingen maar laten bedisselen en zulke mensen zijn volledig op zichzelf gerichte ego-maniakken, zonder enige eerbied voor hoe hun handelingen andere delen van het leven beïnvloeden. Vanzelfsprekend is dit niet iets wat ik aanmoedig.

Wat ik zeg, is dat naarmate jij het spirituele pad opklimt, jij jouw menselijke ego en zijn egoïsme en egocentrisme overwint. In plaats daarvan ga jij je op God richten en laat jij God zelf zich door jou in alle situaties tot uitdrukking brengen. Vanzelfsprekend houdt dit niet in dat je ongevoelig wordt voor andere mensen. Het betekent echter wel dat je gevoelig wordt voor het geschenk dat God die mensen wil geven in die specifieke situatie. Met andere woorden, in plaats van te proberen de mensen te geven wat zij denken dat zij willen met hun bewustzijn in de buitenwereld, geef je de mensen wat ze willen wat hun levensstroom wil dat zij krijgen, zodat ze naar een hoger niveau op het spirituele pad kunnen stijgen.

Dit zag je mij doen in mijn leven. Ik was gewoon wie ik ben en liet mijn spirituele zelf, mijn spirituele zon, door mij heen schijnen. Mijn doel was om iemand nooit hetzelfde achter te laten, nooit achter te laten in dezelfde bewustzijnsstaat waarin ik hem had ontmoet. En ik liet mijn spirituele zelf iedereen een uniek geschenk van licht en wijsheid geven, wat die persoon de kans bood hogerop te komen.

Sommige mensen negeerden mijn geschenk, sommige mensen wezen het af en sommige mensen vielen mij aan, omdat ik hen dat gaf, omdat ze niet gestoord wilden worden. Toch bleef ik mijn licht uitstralen en naar de mensen schijnen en dat is wat ieder mens kan doen door het spirituele pad te bewandelen en de belichaamde Levende Christus te worden.