De decreten in het verleden

ONDERWERPEN: progressieve openbaring is progressief – hulpmiddelen voor verschillende bewustzijnsniveaus – gebruik wat nu wordt gegeven – enthousiasme kan ook te ver gaan – één techniek werkt niet voor iedereen – volg je innerlijke leiding

Vraag: Wat betreft de decreten voor bescherming… waarom verwijs je de mensen niet naar de decreten die door Aartsengel Michaël gegeven zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De belangrijkste reden is dat progressieve openbaring progressief is. De hulpmiddelen en leringen die in het verleden werden gegeven werden voor een bepaald bewustzijnsniveau gegeven. De hulpmiddelen en leringen die wij tegenwoordig geven, zijn voor een hoger bewustzijnsniveau.

Dit wil niet zeggen dat wat er in het verleden is gegeven, niet meer goed is. Er zijn nog steeds mensen op dat bewustzijnsniveau en zij kunnen hun voordeel doen met die hulpmiddelen en leringen. Maar denk eens aan de oude waarheid: “Als de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Omdat deze website zich aan jou heeft getoond, zou je zeggen dat jij eraan toe bent. Gebruik dus ons huidige decreet aan Aartsengel Michaël in plaats van wat er in het verleden is gegeven.

Hoewel de techniek van decreten opzeggen heel effectief kan zijn, heeft het alleen effect als een levensstroom klaar is voor deze techniek. De bedoeling van deze website is om het bewustzijn van de mensen te verhogen over het pad van persoonlijk Christusschap. Wij willen graag dit pad in algemene bewoordingen presenteren. Ik probeer niet een organisatie, filosofie, religie of spirituele techniek in het bijzonder aan te prijzen als de het enige of het beste hulpmiddel om Christusschap te bereiken.

Ik begrijp volledig dat als iemand een organisatie of spirituele techniek ontdekt die voor hem of haar werkt, iemand dan heel erg enthousiast kan worden. Helaas draven veel mensen een beetje te ver door in hun enthousiasme door te geloven dat de techniek of filosofie die zo goed voor hen werkt net zo voor iemand anders werkt. Het is begrijpelijk dat mensen deze overtuiging hebben en ik wil iemands enthousiasme niet indammen.

Wij, de geascendeerde meesters, kunnen ons echter niet veroorloven om aan te nemen dat één religie of één spirituele techniek voor iedereen hetzelfde werkt. Het is onze taak om iedere levensstroom thuis te brengen. De mensen op planeet aarde zijn in zo veel verschillende bewustzijnsstaten dat het gewoon niet mogelijk is om één techniek of filosofie te vinden die voor iedereen werkt.

Ik ben mij er ook volledig van bewust dat deze website niet iedereen kan bereiken. Vanzelfsprekend staan niet veel mensen open voor de leringen die op deze website gepresenteerd worden of het idee dat iemand leringen van spirituele wezens naar buiten kan brengen. Desondanks weet ik dat miljoenen mensen op innerlijke niveaus voorbereid zijn om een hoge graad van persoonlijk Christusschap te manifesteren.

Ik hoop veel van deze mensen te bereiken en hen bewust hun spirituele potentieel te laten erkennen. Het is niet mijn doel dat ze zich bij een bepaalde organisatie aansluiten of een specifieke spirituele techniek gebruiken. Als iemand ijverig het pad naar persoonlijk Christusschap nastreeft en zijn of haar intuïtie aanscherpt, zal het Christuszelf van de persoon onthullen welke spirituele techniek het meeste effect zal hebben om de volgende stap op het pad te nemen.