Maar één spirituele lering en techniek?

ONDERWERPEN: Focus is goed wanneer je een spirituele leraar hebt – selecteer een techniek op persoonlijke basis – word niet rigide – de droom van een automatische verlossing – leg contact met jouw Christuszelf

Vraag: Sommige leraren zeggen dat het het beste is om spirituele oefeningen of religies niet met elkaar te vermengen, om het meeste uit de beoefening te halen. Met andere woorden, ze suggereren dat de beoefenaren totaal toegewijd moeten zijn aan één leer en andere niet mogen bestuderen of beoefenen, als ze hun hoogste spirituele potentieel willen bereiken. Wat vind jij hiervan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn situaties waarin het nuttig voor een student kan zijn om al zijn aandacht op één lering of spirituele techniek te richten. Dit geldt echter meestal in situaties waarin studenten rechtstreeks met een spirituele leraar werken of deelnemen aan een intensieve cursus in de setting van een spirituele retraite.

In het algemeen zou ik niet aanbevelen dat de mensen zich maar op één specifieke techniek of oefening richten. De selectie van een spirituele techniek is een heel individuele kwestie. Tenzij iemand rechtstreeks communicatie met een spirituele leraar heeft, moet iemand die zaken alleen beslissen vanuit het rechtstreekse contact met zijn of haar Christuszelf.

Bovendien is het zeer belangrijk dat je niet te rigide wordt in de toepassing van een techniek of de bestudering van een spirituele lering. Iedereen gaat door bepaalde stadia heen op zijn persoonlijke pad. Wat in het ene stadium wel werkt, hoeft bij het volgende stadium niet meer te werken. Een van de grootste hindernissen op het spirituele pad is dat studenten zich te veel hechten aan een specifieke oefening of lering. Ze lopen in de valkuil dat zij in de droom van een automatische verlossing gaan geloven. Zij denken dan dat zij, als zij maar die specifieke techniek blijven beoefenen of die specifieke doctrine de rest van hun leven geloven, dan automatisch verlost worden.

Ik raad elke oprechte student aan zijn uiterste best te doen om gemeenschap te krijgen met zijn of haar Christuszelf. Laat nooit een factor van buitenaf jou dat wat van jouw hogere zelf komt negeren of opzij zetten. Blijf open voor elke instructie die je krijgt van binnenuit en volg die instructies op.

Het is belangrijk dat je herkent dat je in een bepaald stadium van het pad niet heldere en rechtstreekse communicatie van jouw Christuszelf krijgt. In plaats daarvan krijg je intuïtief het gevoel dat iets wat je leest of hoort waar is en op jou van toepassing is. Met andere woorden, jouw innerlijke gemeenschap neemt de vorm aan van een bevestiging dat wat tot jou komt, juist is.

Het gevolg van jouw studie op één specifieke lering richten, is dat je jij Christuszelf verhindert jou te zeggen of jij en wanneer je verder moet. Daarom raad ik heel erg aan dat de mensen een open geest houden en diverse spirituele technieken bestuderen. Ik zeg niet dat de mensen niet hun hele leven een specifieke lering moeten bestuderen of een bepaalde techniek moeten beoefenen. Ik zeg alleen maar dat exclusiviteit het potentieel heeft om de communicatie van jouw Christuszelf te beperken en dat beperkt jouw spirituele vooruitgang.