Waarom een meester de overtuigingen van de student moet aanvechten

ONDERWERPEN: Rol van de leraar is de beperkte overtuigingen te weerleggen – ben je bereid om jouw overtuigingen te onderzoeken? – bedoeling van lering is de mensen van het dualiteitsbewustzijn naar het Christusbewustzijn te verheffen – een nieuw identiteitsgevoel krijgen vereist dat je de foute overtuigingen loslaat – website probeert een grote groep mensen te bereiken – mensen zijn op verschillende niveaus van het pad – één detail gebruiken om de hele lering te verwerpen – een lering op de plank zetten – ontkenning vermijden – een rechtstreekse meester-studentrelatie

Vraag: Sommige mensen vinden leringen op deze website die onmiddellijk weerklank vinden in hun hart. Maar ze vinden ook dat andere ideeën zo ver van de religieuze doctrines afliggen of dat die tegenspreken wat ze in hun jeugd hebben geleerd, dat ze het maar moeilijk vinden om deze ideeën te accepteren. Hoe moeten de mensen daarop reageren volgens jou?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is de waarheid, die je bevrijdt. Als je op dit moment de waarheid bezat, was je al vrij. Dus om jou de waarheid te geven moet ik de foute overtuigingen die je nu hebt, tegenspreken. Het weerleggen van de huidige overtuigingen van de mensen is altijd de rol van een echte spirituele meester, en dat zal ook altijd zou blijven. Daarom kan een meester alleen maar degenen helpen die bereid zijn om hun gekoesterde overtuigingen te laten weerleggen.

Veel mensen erkennen dat er waarheden op deze website staan. Ze vinden echter ook sommige leringen op deze website die ze momenteel niet kunnen accepteren. Als dit op jou van toepassing is, kan ik je ervan verzekeren dat je niet alleen staat in deze ervaring. De vraag wordt dan hoe jij met deze situatie moet omgaan.

Laat mij om te beginnen jou vragen om over de situatie vanuit mijn perspectief na te denken. Ik heb iemand gevraagd een website te maken met de specifieke bedoeling om spirituele leringen naar voren te brengen die de mensen kunnen helpen om betere inzichten te krijgen. Het doel is uiteindelijk de mensen te inspireren om zich te verankeren op het spirituele pad dat hen geleidelijk het volledige Christusschap geeft dat ik 2000 jaar geleden gedemonstreerd heb.

Zoals ik overal op deze website uitleg, zitten de meeste mensen op deze planeet vast in een lagere bewustzijnsstaat waarin veel van hun overtuigingen en standpunten beïnvloed of gedomineerd worden door relatieve ideeën die uit het dualistische denken ontstaan. Met andere woorden, de meeste mensen zijn opgevoed met een stel overtuigingen en ideeën die niet op één lijn liggen met de waarheid en het bestaan van God. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meeste mensen het identiteitsgevoel opbouwen dat zij beperkt, sterfelijk menselijk wezen zijn. Dit identiteitsgevoel ligt niet op één lijn met de waarheid van God, namelijk dat iedere levensstroom een spiritueel wezen is met het potentieel om het onsterfelijke leven te krijgen door middel van het Christusbewustzijn.

Mijn rol als spirituele leraar, en zeker ook de bedoeling van deze website, is om mensen te helpen door een transformatie in bewustzijn heen te gaan. Dit is in de allereerste plaats een transformatie in het identiteitsgevoel van mensen, zodat zij hun beperkte identiteitsgevoel ontgroeien dat zij sterfelijke menselijke wezens zijn en geleidelijk een nieuw identiteitsgevoel gaan accepteren dat zij onsterfelijke spirituele wezens zijn. Dit is dus het doel. Alles op deze website is bedacht om het grootst mogelijke aantal mensen te helpen om die groei, die transformatie van identiteit, tot stand te brengen.

Let alsjeblieft op het basismechanisme dat hierbij speelt. Om een echt identiteitsgevoel te krijgen, moet je het beperkte identiteitsgevoel dat je op dit moment hebt, loslaten. Dit houdt in dat je de ideeën en overtuigingen moet loslaten die jouw beperkte identiteitsgevoel vormen. Hoe kan ik jou helpen met het veranderen van jouw identiteitsgevoel? Ik moet je helpen om verder dan de beperkte overtuigingen te zien die jouw huidige identiteitsgevoel vormen. Om dat te doen, moet ik de waarheid spreken, zelfs al is die niet klopt met jouw huidige overtuigingen.

Ik kan je niet helpen een echt identiteitsgevoel op te bouwen door overtuigingen te bevestigen die niet op één lijn zitten met de waarheid en het bestaan van God. Dat is gewoon onmogelijk. Als jij een Christuswezen moet worden, moet je ieder aspect van je identiteitsgevoel loslaten dat niet op één lijn is met de waarheid van God. Hier zijn geen uitzonderingen op. Het is niet mogelijk om een verkeerde overtuiging mee te nemen naar het koninkrijk der hemelen. Daarom heb ik gezegd dat degene die bereid is zijn leven te verliezen – wat betekent zijn sterfelijke identiteitsgevoel – omwille van mij – om het Christusbewustzijn te krijgen – het zal vinden, wat betekent dat hij of zij het onsterfelijke leven in het Christusbewustzijn zal vinden.

Ik vraag je nu te overwegen dat deze website voor ieder menselijk wezen op deze planeet die toegang tot een computer heeft, beschikbaar is. Als je een snelle blik op de mensheid werpt, moet het niet al te moeilijk zijn om te zien dat mensen op veel verschillende bewustzijnsniveaus zitten. Daarom hebben veel mensen die deze website vinden niet dezelfde achtergrond of dezelfde overtuigingen als jij. Mijn punt is dat deze website niet specifiek voor jou of voor mensen die jouw achtergrond en jouw overtuigingen delen, werd gemaakt. Ik probeer het grootst mogelijke aantal mensen te bereiken en ik vraag je slechts om het feit te respecteren dat ik, om het grootst mogelijke aantal mensen te bereiken, de leringen op deze website niet op maat kan maken voor jouw persoonlijke overtuigingen of tot iets waar jij je bij op je gemak voelt.

Zie je mijn punt? Ik vraag je niet om het met alles op deze website eens te zijn. Ik vraag jou het feit te respecteren dat wat misschien onaangenaam of beledigend voor jou zou kunnen zijn, nog steeds een lering zou kunnen zijn die een andere levensstroom kan helpen een illusie los te laten om op een hoger niveau van het spirituele pad te komen. Zou ik er vanaf moeten zien die andere levensstroom te helpen om te voorkomen dat jij je niet op je gemak voelt, of ben jij bereid om mij de waarheid te laten spreken die iemand anders helpt, zelfs als jij je hierbij niet op jouw gemak voelt?

Laat me dit nu eens op een ander niveau brengen. Het zou niet al te moeilijk moeten zijn om mensen te inspireren om zich op het spirituele pad te verankeren dat je uit je huidige bewustzijnsstaat haalt naar het Christusbewustzijn toe. Ik schilder dit voortdurend af als een geleidelijk pad dat uit veel fases en veel individuele stappen bestaat. Die wordt het allerduidelijkst tot uitdrukking gebracht in mijn verhandeling over de niveaus van spirituele ontwikkeling.

De mensen die deze website vinden, zitten op verschillende niveaus van het spirituele pad. Juist op dit moment zit jij op een bepaald niveau van je persoonlijke pad. Je moet bepaalde testen, bepaalde initiaties, doen en om er doorheen te komen, heb je een bepaalde spirituele lering nodig. Als je eenmaal voorbij dit niveau bent, krijg je andere testen en initiaties en heb je een hogere lering nodig. Dit is te vergelijken met het onderwijssysteem op deze wereld. Je onderwijst geen geavanceerde algebra aan studenten op de kleuterschool. Je hebt een geleidelijke benadering en mijn punt is dat een student op de kleuterschool niet toe is aan de kennis die je op de middelbare school wordt bijgebracht.

Op deze website probeer ik leringen uit te geven voor een breed scala aan studenten. Ik besef dat er veel mensen op de wereld zijn, vooral veel doorsneechristenen die niet in staat zijn om het basisidee van deze website of de vele individuele leringen die je op deze website vindt, te accepteren. Ze zijn gewoon niet op een niveau van hun persoonlijke pad waardoor ik hen met deze website kan bereiken. Ik besef ook dat er bepaalde studenten zijn die verder zijn dan de leringen die ik op deze website uitbreng. Dus ik probeer niet iedereen te bereiken, maar ik probeer een relatief breed spectrum te bereiken. Mijn punt is dat er bepaalde leringen op deze website zijn waar mensen misschien nog niet aan toe zijn. De consequentie is dat mensen sommige leringen vinden die weerklank vinden in hun hart, maar andere leringen waar ze simpelweg niet mee kunnen omgaan op hun huidige bewustzijnsniveau. Dus nogmaals, hoe ga jij met die situatie om?

De meest onvolwassen reactie is dat mensen met één lering niet kunnen omgaan en die als excuus gebruiken om al het andere wat je op deze website vindt, af te wijzen. Veel orthodoxe christenen vooral fundamentalistische christenen, vervallen onmiddellijk tot dit patroon wanneer ze deze website vinden.

Een veel volwassener reactie is te beseffen dat jij op je huidige niveau op het spirituele pad, niet met die specifieke lering hoeft bezig te houden. Met andere woorden, je hoeft geen beslissing met je dagelijkse denkgeest te nemen of je die lering zou moeten accepteren of afwijzen. In plaats daarvan kun je beslissen om geen beslissing te nemen over de lering. Je kunt die uitstellen en met jouw persoonlijke pad verdergaan tot je op een moment in de toekomst de innerlijke aanwijzing krijgt om met die lering aan de slag te gaan.

Dit is een heel legitieme benadering. Je erkent simpelweg dat het spirituele pad een geleidelijk proces is en dat er ideeën zijn waar jij op jouw huidige niveau nog niet mee bezig hoeft te houden. Dus je legt die weg tot je er ergens in de toekomst aan toe bent. Hoewel dit een goede aanpak is, is het alleen maar legitiem tot op een bepaald punt. Je moet je ervan gewaar zijn dat er een dunne scheidslijn bestaat tussen iets wegleggen en de noodzaak te negeren dat je over de lering moet nadenken.

Met andere woorden, als je in de derde kas zit, kun je naar de schoolbibliotheek gaan en een wiskundeboek vinden voor een hoger jaar van de middelbare school. Vanzelfsprekend ben je nog niet aan het lezen van dat boek toe. Niettemin, als je in het hogere jaar van de middelbare school zit en nog steeds weigert het boek te lezen, dan beperk jij je opleiding en zak je waarschijnlijk voor het examen.

Ik moedig je aan de leringen op deze website waarmee je kunt omgaan, te bestuderen. Als je momenteel niet kunt omgaan met mijn leringen over een bepaald onderwerp, dan zou het misschien legitiem kunnen zijn om ze nu aan de kant te leggen. Maar wees je bewust van het feit dat jij er op een bepaald moment in de toekomst wel weer over na moet denken.

Laat me ook nog zeggen dat deze website bedoeld is om mensen te inspireren om de cirkel te sluiten en een directere relatie met mij als spirituele leraar aan te gaan. Dit is een innerlijke relatie waardoor je onafhankelijk van deze website met mij werkt. Maar de belangrijkste vereiste om deze persoonlijke relatie met mij aan te gaan, is dat je op het punt moet komen waarop je bereid bent mijn leringen in overweging te nemen, zelfs al gaan ze verder dan jouw huidige overtuigingen of als ze die weerleggen. Als je niet bereid bent mij jouw huidige overtuigingen te laten aanvechten, dan ben je niet klaar voor deze nauwere relatie.

Begrijp dit alsjeblieft niet verkeerd. Het is heel goed te accepteren dat je op deze website komt en ‘kersen plukt’, wat inhoudt dat je de leringen die je aanspreken bestudeert en andere negeert. Maar als je een nauwere relatie met mij wilt, moet je bereid zijn om mij al jouw huidige overtuigingen te laten aanvechten. Ik zeg dat jij BEREID moet zijn om al die overtuigingen los te laten, met de aanwijzingen die je van binnenuit krijgt. Als je een overtuiging hebt die je niet laat aanvechten, dan ben je gewoon nog niet toe aan deze persoonlijke relatie met mij. Ik zal dan geduldig wachten tot jij er wel aan toe bent, maar wees je ervan bewust dat een levensstroom niet eeuwig de tijd heeft om naar huis te komen.

Mijn doel met deze website is levensstromen te helpen met hun groei. Maar om jou te helpen met jouw groei moet je jouw onjuiste en onvolledige overtuigingen loslaten. Als jij je emotioneel gehecht voelt aan die overtuigingen, dan moet ik misschien je overtuigingen eeuwig blijven aanvechten, zelfs als jij je daardoor slecht op je gemak voelt. Mijn doel met deze website is niet jou je op je gemak te laten voelen. Mijn doel is jou te helpen met jouw groei. Als dit van mij vereist dat ik jouw overtuigingen aanvecht en jou een poosje slecht op je gemak te laten voelen, dan ben ik helemaal bereid om dat te doen, net zoals ik helemaal bereid was om de Schriftgeleerden en farizeeërs 2000 jaar geleden aan te vechten.