De cirkel sluiten tussen meester en student

ONDERWERPEN: mensen zoeken naar excuses om de lering af te wijzen – de meester heeft toegestaan dat een bepaalde hoeveelheid werd weggeven – de student moet vermenigvuldigen wat hij heeft gekregen om de cirkel te sluiten – de wet van tienden – een persoonlijke relatie met de meester – doe iets om het bewustzijn te verhogen – de website fysiek ondersteunen – een boek lezen is een intensere ervaring

Vraag: Zouden de boeken die jij hebt gemaakt, niet gratis beschikbaar moeten komen net als de rest van de leringen op deze website? Leg alsjeblieft uit waarom je ervoor gekozen hebt om de boeken te verkopen in plaats van de leringen gratis on line aan te bieden. Ik denk dat dit belangrijk is, omdat sommige mensen die ik jouw website heb getoond, er wel wat van lezen en dan zien dat je iets verkoopt en op het moment dat zij dat zien, negeren ze de hele website en lachen erom.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn veel mensen die deze website vinden en zeer gepikeerd worden door de mogelijkheid dat ik, de echte Jezus Christus, feitelijk door iemand heen kan spreken en mijn innerlijke leringen op een website te zetten die voor iedereen beschikbaar is. Ze zijn hierdoor geraakt, omdat zij een beeld van mij hebben gevormd dat hen het gevoel geeft dat ze mij en mijn leringen in hun macht hebben. Zij raken gepikeerd door de mogelijkheid dat ik mij niet in hun macht laat houden, omdat ik door mensen spreek die ervoor kiezen zich op mij af te stemmen om de open deur te zijn voor het Levende Woord. Dus wanneer zulke mensen deze website vinden, zijn ze bewust of onbewust, op zoek naar iets wat hen het excuus geeft om de website of mijn leringen af te wijzen.

Er is een spirituele reden waarom niet alle boeken gratis beschikbaar zijn. Om die reden te begrijpen moet je de basale spirituele wet begrijpen over de uitwisseling tussen een spirituele leraar en de studenten van die leraar.

Deze wet zegt in principe dat de leraar de student een bepaalde hoeveelheid van de lering gratis mag geven, wat inhoudt dat de student die lering kan ontvangen zonder er iets voor terug te geven. Wanneer ik zeg iets teruggeven, bedoel ik in de eerste plaats dat de student zich wijdt aan het belichamen en toepassen van de lering en de leraar te volgen.

De Bijbel zegt dat mensen royaal moeten geven van wat ze vrijelijk hebben ontvangen. De leraar geeft royaal aan de student en in een ideale situatie vermenigvuldigt de student dat geschenk en geeft een deel ervan terug aan de leraar. Wanneer de leraar aan de student geeft, is het net één helft van een cirkel. Spirituele leringen en spirituele energie stromen van de leraar naar de student. Als de student de spirituele lering aanneemt en geen band met die leraar krijgt, blijft de cirkel open. Pas wanneer de student zich erop toelegt en de lering toepast, sluit de cirkel zich. En pas wanneer de cirkel gesloten is, kan de leraar meer licht en onderricht aan de student uitgeven.

Wanneer de cirkel gesloten is, wordt er een stroom in de vorm van het cijfer 8 gevormd tussen de leraar en de student. Het licht van de leraar stroomt naar de student, die dat licht vermenigvuldigt en het weer terugzendt naar de leraar. De leraar kan dan vermenigvuldigen wat de student aanbiedt en de student meer licht en onderricht geven. Dit wordt een zichzelf versterkende spiraal die geleidelijk de student zal optillen naar een hoger bewustzijnsniveau, het bewustzijnsniveau dat de leraar al heeft bereikt.

Om de cirkel echter helemaal rond te maken, moet de student de leraar iets terug geven. Dit wordt uitgedrukt door de wet van tienden, waarbij mensen een deel van hun inkomen aan God geven, zodat God iets te vermenigvuldigen heeft en aan hen terug kan geven. Deze wet werd na de zondeval gemaakt en zegt dat een spirituele leraar niet aan een student kan blijven geven, tenzij de student wat eerder werd aangeboden, vermenigvuldigt. Met andere woorden, de leraar mag de student een eerste geschenk geven. Maar pas als de student het allereerste geschenk vermenigvuldigt, mag de leraar nog iets aan die student geven.

De wet wordt gedetailleerder uitgelegd in mijn parabel over de talenten. Je weet wel dat beide dienaren die de talenten hadden vermenigvuldigd, meer erbij kregen. Maar de dienaar die zijn talenten in de grond had begraven, en daardoor had geweigerd ze te vermenigvuldigen, kon niets erbij krijgen en verloor daarom alles. Je zou ook kunnen denken aan de situatie waarin ik de broden en de vissen vermenigvuldigd heb om de menigte te voeden. Waarom heb ik niet gewoon voedsel gemanifesteerd? Omdat de wet mij dat niet toestond. De wet zegt dat ik mocht vermenigvuldigen wat de studenten op het altaar van God hadden gelegd. Ze hadden broden en vissen gebracht en daarom kon ik die vele keren vermenigvuldigen. Als ze niets gebracht hadden, zou er voor mij niets te vermenigvuldigen zijn en zou de menigte niet gevoed zijn.

Wanneer je deze spirituele wet begrijpt, besef je dat deze website het eerste aanbod is dat ik, als de spirituele leraar, aan de studenten geef, wat betekent degenen die deze website vinden. Het is mijn wens om de cirkel te sluiten tussen mij en iedereen die deze website vindt en die bereid is om een meester-studentrelatie met mij aan te gaan. Maar om de cirkel te laten sluiten, moet de student mijn allereerste aanbod vermenigvuldigen en iets aan mij teruggeven.

De vermenigvuldiging van het aangebodene betekent in de eerste plaats dat de student de lering moet internaliseren en zich wijden aan het verhogen van zijn of haar bewustzijn. Dit heeft niets te maken met een fysieke daad in de buitenwereld en hangt zeker niet af van de persoon die deze website op een fysieke manier ondersteunt. Maar er zijn wel niveaus van toewijding en hoe groter de toewijding van de student, hoe meer ik kan vermenigvuldigen.

Eén niveau van toewijding is dat de student de leringen op de website serieus neemt, ze bestudeert, ze toepast en ze zijn of haar begrip en bewustzijn laat transformeren. Maar op een gegeven moment moet de student ook een uiterlijke daad stellen als het resultaat van het internaliseren van de leringen. Eén van die daden zou kunnen zijn het gebruik van spirituele technieken die wij in de Transcendence Toolbox aanbieden. Dit houdt in de decreten voor spirituele bescherming, de oproepen tot het transformeren van negatieve energie op persoonlijke en planetaire schaal en de prachtige rozenkransen en invocaties van Moeder Maria. Door die spirituele oefeningen te doen, levert de student een bijdrage aan de zuivering van het bewustzijn van de mensheid en het energieveld van de hele planeet. Dit zorgt er dan weer voor dat ik meer licht aan de student kan teruggeven en de stroom in de vorm van een 8 met hem vorm.

Een andere manier om de student de cirkel rond te maken, is door over deze website te spreken of andere mensen te vertellen over de inzichten die zij door de site hebben gekregen. Met andere woorden, studenten kunnen helpen mijn innerlijke leringen te verspreiden. Tot slot, een student kan ook een fysieke actie ondernemen door deze website financieel te ondersteunen. De boeken zijn een gemakkelijke manier voor mensen om de website financieel te ondersteunen, hoewel het ook gepast is dat zij een directere bijdrage leveren als ze zich daartoe geroepen voelen.

Hoewel het internet een geweldig hulpmiddel is, zitten er ook beperkingen aan. Eén daarvan is dat zoveel mensen iets gratis krijgen zonder er iets voor terug te geven. Een andere is dat een spirituele lering stukje bij beetje lezen (vaak in willekeurige volgorde) niet hetzelfde is als een boek lezen, omdat je dan een meer samenhangende vooruitgang boekt. Je krijgt een intensere ervaring als je mijn leringen uit een boek haalt. Daarom, als iemand iets op deze website de moeite waard vindt, zou er een moment moeten komen waarop de persoon één van de boeken wil lezen.

De onderliggende bedoeling van deze website is om de mensen een brug te geven waardoor ze direct met mij aan de meester-studentrelatie kunnen beginnen. De sleutel om deze relatie te krijgen is een verplichting aangaan en de leringen te vermenigvuldigen die ik vrijelijk op deze website heb geplaatst. Zoals ik zei, de wet staat mij enkel toe te vermenigvuldigen wat de student op het altaar plaatst. Ik kan niet meer doen dan de wet zegt en daarom is het echt aan de student om de cirkel te sluiten en de stroom in de vorm van het cijfer 8 tussen ons te vormen.

Tenslotte is er een praktische reden om de boeken niet weg te geven. Wanneer je bedenkt hoeveel materiaal er op deze website staat en het feit dat er zoveel boeken zijn geschreven, zie je dat mijn boodschapper deze hoeveelheid werk eenvoudig niet had kunnen doen met een gewone fulltime baan. Het is daarom redelijk dat ik hem een manier geef om er een inkomen uit te halen, zodat hij zijn tijd kan besteden aan het dienen van mij. Zoals de Bijbel zegt: De arbeider is zijn loon waard (Lucas 10:7). Er is echt niets mis met geld betalen voor diensten die geleverd zijn.

Ik wil graag dat de boeken wijd en zijd verspreid worden en ook mensen bereiken die geen computers hebben. Om dit te laten gebeuren, moeten de boeken naar de boekwinkels en ik kan je ervan verzekeren dat geen enkele boekhandel de boeken weggeeft. Daarom moeten die verkocht worden voor een prijs die het aantrekkelijk maakt voor een bedrijf.