Afhankelijkheid van een spirituele leraar

ONDERWERPEN: Elk hulpmiddel kan door het ego verkeerd worden gebruikt – echte goeroes proberen jou te helpen afhankelijkheid te vermijden – de goeroe in de buitenwereld gebruiken om contact te maken met je innerlijke goeroe

Vraag: ik kwam een channeling tegen waarin de gechannelde entiteit zegt dat studenten geen goeroe/chela relatie aan moeten gaan vanwege de afhankelijkheid van de chela van de goeroe. Wat vind jij daarvan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat betreft het idee dat mensen niet aan een goeroe/chela relatie moeten beginnen, klopt dit wel enigszins, omdat bepaalde studenten afhankelijk van de goeroe kunnen worden. In het fysieke octaaf is alles een tweesnijdend zwaard. De Bijbel is aan de mensen gegeven als middel tot spirituele vooruitgang. Maar miljoenen mensen klampen zich vast aan een specifieke interpretatie van de Bijbel en dus breken zij hun groei af of vertragen zij die. Het is een onontkoombaar feit dat de hulpmiddelen die de geascendeerde meesters geven als middel om de mensen te bevrijden, de mogelijkheid hebben om een doodlopende weg te worden, waardoor de mensen vast komen te zitten op een bepaald niveau in plaats van de volgende stap op het pad te nemen.

Veel studenten worden afhankelijk van de leraar. Dit is nooit productief. Als de student echter een echte goeroe heeft, probeert de goeroe altijd de student te helpen om deze afhankelijkheid te overwinnen. Dus ben ik het niet eens met de algemene uitspraak dat iemand nooit een goeroe/chela relatie aan moet gaan. Het feit dat een hulpmiddel verkeerd kan worden gebruikt, betekent niet dan men het hulpmiddel niet meer moet gebruiken.

Stel dat een helikopter jou komt redden. De helikopter is op het dak van een nabijgelegen gebouw geland. Maar om op het dak te komen, moet je de trap opklimmen. Hoewel het waar is dat je niet van de trap afhankelijk moet worden, is het net zo waar dat jij, als jij die trap niet opgaat, het dak niet bereikt. De goeroe/chela relatie is zeker een goede manier om snel spirituele groei te bereiken, en veel mensen valt het heel moeilijk om die groei te krijgen zonder een goeroe in de buitenwereld of in jouw innerlijk.

De sleutel om het probleem van afhankelijkheid te overwinnen is het besef dat de goeroe in de buitenwereld slechts een hulpmiddel is om jou te helpen bewust contact te laten maken met de innerlijke goeroe, namelijk jouw Christuszelf.