Een goeroe op aarde versus een directe relatie met de geascendeerde meesters

ONDERWERPEN: een directe relatie met een geascendeerde meester – een ware aardse leraar gaat niet tussen jou en de geascendeerde meesters instaan – spiritueel in je eigen onderhoud voorzien – de volgende leraar herkennen – jouw ego wil dat je dezelfde leraar eeuwig blijft volgen – wees loyaal aan jouw innerlijke groei – geef je verantwoordelijkheid niet uit handen – de leugen dat jij een leraar nodig hebt – een ware leraar geeft jou het perspectief op jouw psychische problemen van buitenaf

Vraag: Ik ben christen en ik volg een echte levende Meester van het Geluid en het Licht van het Woord. Ik lees je website sinds twee en een half jaar en dat doe ik nog steeds. Omdat ik onderzoek doe naar jouw lering heb ik vele, vele leringen van jou gebruikt bij mijn onderzoek. En ik denk dat ik door jou geïnspireerd wordt om soms nieuwe ideeën te vinden. Mijn vraag is: Kan ik jouw directe discipel worden? Dit houdt in dat ik twee Meesters heb: Eén levende en één geascendeerde. Is dat mogelijk? Of conflicteert dat met elkaar?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Denk eens na over mijn uitspraak:

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. (Matteüs 6:24)

In die uitspraak is geen ruimte voor compromissen. Je kunt waarachtig niet twee meesters dienen, je kunt niet net zo loyaal zijn aan iemand op aarde als iemand in het spirituele rijk. Dus de vraag wordt dan of je eigenlijk wel twee meesters hebt?

Als je mijn directe discipel wilt zijn – of de discipel van een andere geascendeerde meester – moet je een directe, innerlijke persoonlijke relatie met mij ontwikkelen. Alles wat ik op deze website zeg, is bedacht om jou dat doel te laten bereiken. Iedereen heeft het potentieel om dat doel te bereiken, hoewel de meer spiritueel georiënteerde mensen het eerder zullen bereiken dan anderen.

Een directe relatie onderhouden, betekent dat jouw relatie met mij niet afhangt van, of verloopt via, iets of iemand buiten jou, waaronder een leraar of lering in de buitenwereld – en daar valt deze website ook onder. Dit betekent echter niet dat je geen leraar of lering in de buitenwereld nodig hebt of kunt hebben. Een ware leraar weet dat hij of zij slechts een tijdelijke brug is tussen de student en de geascendeerde meesters. Daarom zal zo’n leraar jou nooit proberen tegen te houden om een directe innerlijke relatie met ons te ontwikkelen. De ware leraar is blij dat hij niet meer nodig is om de student te helpen om op het punt te komen waarop de student innerlijke contact krijgt.

Als je een leraar in de buitenwereld hebt die niet jouw doel om een directe innerlijke contact met de geascendeerde meesters tegenwerkt en het gevolg is dat je dan geen twee meesters hebt. Jouw leraar in de buitenwereld en je innerlijke leraar zijn één in hun doel – namelijk dat jij groeit om in jouw eigen onderhoud te kunnen voorzien. Maar als de leraar of de lering in de buitenwereld tussen jou en jouw innerlijke contact met mij komt te staan, dan moet jij een paar moeilijke beslissingen nemen.

Ik kan je geen algemene, volledig betrouwbare regel geven om een ware leraar te vinden of wanneer jij van je leraar in de buitenwereld op de innerlijke leraar moet overstappen, want het pad is een individuele onderneming. Laat mij jou echter een paar ideeën geven waar je over na kunt denken:

Het tijdloze motto is: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” Als je nu een leraar of lering, hebt, komt dit omdat jij daaraan toe was toen je die vond. Maar als je op de maximale manier groeit, kun je misschien op een bepaald moment aan een andere leraar toe zijn – en op een bepaald moment ben je toe aan direct innerlijk contact. Wanneer die tijd komt, ZAL de leraar – binnenin jou of van buitenaf – verschijnen, maar de vraag is of je hem/haar herkent. Als jij er niet voor openstaat om verder te gaan en op zoek te gaan naar de volgende leraar, kun jij die kans negeren.

Het is een feit dat veel van onze studenten gehecht raken aan een specifieke organisatie, lering of goeroe. Er komt een moment op het pad waarop je moet durven streven naar innerlijk contact en dit voor al het andere plaatsen. Als je dat niet doet, wordt de lering in de buitenwereld een val die je zal tegenhouden. Wat je dus als hulpmiddel werd gegeven voor je bevrijding, heb je in een gevangenis voor je levensstroom veranderd.

Als je een spiritueel georiënteerd persoon bent, weet je ego dat hij jou niet kan tegenhouden om naar een leraar op zoek te gaan. Dus zal hij proberen jou een verkeerde leraar te laten accepteren en jou dan laten geloven dat je die eeuwig moet volgen. Er zijn inderdaad veel verkeerde leraren op de wereld. Een manier om de verkeerde leraren te herkennen, is dat zij hun volgelingen afhankelijk proberen te maken van de leraar en zij zullen hen niet toestaan om direct, innerlijk contact te krijgen. Ze doen dit door zichzelf zo ver boven alle anderen te plaatsen dat zij de enigen zijn die contact met het spirituele rijk mogen hebben. Ze zeggen dat jij niet in staat bent om rechtstreeks contact met de geascendeerde meesters te hebben en je daarom alleen maar naar de leraar in de buitenwereld moet luisteren.

Wees je er vooral van bewust dat jij in de allereerste plaats loyaal moet zijn aan jouw eigen groei. Het pad is ALTIJD een innerlijk pad. Wat je ook in de buitenwereld uitvoert, je persoonlijke vooruitgang vindt alleen binnenin jou plaats. Een leraar in de buitenwereld kan je helpen om vooruit te komen, maar GEEN ENKELE leraar in de buitenwereld kan jou die taak uit handen nemen. Wees verdacht op leraren die beweren dat zij jou alleen maar kunnen ‘redden’ als je onvoorwaardelijk loyaal aan hen bent. Geen enkele ware leraar zal je trouw laten zweren aan hem/haar in plaats van aan jouw innerlijke groei en je innerlijke leraren. Als de leraar wil dat je belooft dat je hem/haar eeuwig volgt en dat je jouw leven of ziel aan hem/haar geeft, moet je voorzichtig zijn.

Er is een legitieme methode om een student te helpen zijn ego te overwinnen door onvoorwaardelijk trouw te beloven aan de goeroe. Door een echte goeroe te gehoorzamen, kun je de neiging overwinnen om blindelings jouw ego te gehoorzamen – zo kun jij je bevrijden van jouw ego als goeroe. Maar dit is niet hetzelfde als je leven of ziel aan de goeroe geven, want het is niet aan jou om dat te doen. Uiteindelijk heeft God de volle verantwoordelijkheid voor jouw pad en verlossing. Als iemand je aanmoedigt om die verantwoordelijkheid op te geven, werken ze niet mee aan Gods bedoeling.

Zoals ik op deze website aangeef, creëert jouw ego twee tegenstellingen en probeert jou in één van twee te laten trappen. Het tegenovergestelde uiterste van het standpunt dat jij een goeroe in de buitenwereld moet volgen, is dat jij geen leraar in de buitenwereld nodig hebt en alles zelf moet doen. Het is dwaasheid – en een subtiele vorm van hoogmoed – te denken dat je het spirituele pad zonder leraar kunt bewandelen. Maar de leraar kan veel vermommingen hebben en kan in de vorm van jouw vrienden of familie verschijnen die jou een evenwichtig perspectief op jezelf kunnen geven. In veel gevallen verschijnt de leraar een kort moment om jou een instructie te geven die jij nodig hebt om verder te kunnen. Wees er alert op en luister ALTIJD naar die leraar in vermomming. Zoals El Morya zegt: “Als de goeroe een mier is, sla er dan acht op!”

Sommige studenten denken dat ze al innerlijk contact hebben en anderen proberen de hemel met geweld te nemen. Zulke mensen leggen vaak contact met de verkeerde meesters en zijn er intussen van overtuigd dat ze met de echte geascendeerde meesters omgaan. Zulke mensen zijn vaak onbereikbaar voor iemand van Boven of beneden en dus zouden ze veel beter af zijn als ze waren blijven vertrouwen op de leraar in de buitenwereld. Dergelijke mensen hebben twee meesters in die zin dat ze het oprechte verlangen hebben om God te dienen, maar dat niet op een geschikte manier proberen te doen.

Zelfs als je een ware leraar in de buitenwereld vindt, zal je ego proberen jou te laten geloven dat je hem/haar eeuwig moet volgen en niet naar innerlijk contact streven. Het is niet constructief als mensen jarenlang een lering volgen die door de geascendeerde meesters is gesponsord en zij dan zelfs niet eens proberen om naar innerlijk contact te streven. De bereidheid om het te PROBEREN is essentieel om verder te komen op het pad.

Sommige mensen hebben in vorige levens direct innerlijk contact met het spirituele rijk gekregen en zij kunnen dat gemakkelijk in dit leven weer herstellen. Maar voor degenen voor wie dat niet zo is, kan het moeilijk zijn om deze omgang te krijgen zonder eerst een leraar of lering te volgen die zij met hun uiterlijke geest en zintuigen kunnen zien of horen. Daarom geven wij leringen in de buitenwereld en trainen wij leraren of boodschappers om ons te vertegenwoordigen. Veel spirituele zoekers hebben enige tijd een leraar in de buitenwereld nodig voor zij innerlijk contact kunnen maken. Zolang een leraar in de buitenwereld niet bij jou en je innerlijk contact tussenbeide komt, heb je geen twee meesters – zelfs als je van de leraar in de buitenwereld blijft leren en er steun van krijgt.

Zelfs nadat je innerlijk contact krijgt, kun je nog steeds profiteren van een echte leraar in de buitenwereld. De leraar kan je helpen er van buitenaf naar te kijken, de leraar kan als spiegel dienen en jou helpen iets te begrijpen wat je zelf niet kunt inzien. Zolang jij jouw ego niet totaal overwonnen hebt, heb je nog blinde vlekken, want jouw ego kan zichzelf niet van buitenaf zien. Dus heb je in een of andere vorm een leraar nodig die jou een objectief referentiepunt verschaft. Dit kan echter ook bereikt worden door als gelijken met elkaar om te gaan.

Zoals je kunt zien, kan ik geen algemene uitspraak doen over wanneer je verder moet gaan zonder leraar of lering in de buitenwereld en rechtstreeks innerlijk contact te leggen. Noch kan ik je een pasklare regel geven voor wanneer of óf je de leraar of lering in de buitenwereld moet loslaten. Wat ik wel kan zeggen, is dat als jij nooit je ogen sluit voor nog meer groei en voortdurend streeft naar goed contact, jij de volgende leraar herkent wanneer hij/zij verschijnt.

De bereidheid om iets nieuws te PROBEREN, je grenzen van dit moment te overschrijden, is de essentie van het spirituele pad. Gehechtheid aan wat ook maar op deze wereld – of zelfs gehechtheid aan contact met een niet-materieel wezen – is de zekerste weg om je vooruitgang stop te zetten. Zoals altijd is de enige algemene regel die kan worden gegeven, dat een evenwichtige aanpak jou de maximale vooruitgang oplevert zonder dat die jou in een van de uitersten brengt die zo gemakkelijk een doodlopende weg wordt.