Frustraties te boven komen op het spirituele pad

ONDERWERPEN: het pad bewandelen, lijkt op een puzzel maken zonder te weten wat het eindresultaat is – de basale eigenschappen van een zoeker – hoe je aan de frustratie ontkomt

Vraag: Lieve Jezus, ik heb vele vragen over spirituele onderwerpen en ik vind het moeilijk om de waarheid hiervan te bevatten. Het lijkt wel of ieder antwoord dat ik op een vraag krijg, een dozijn nieuwe genereert. En ik heb het gevoel dat ik aan een complexe legpuzzel werk en iedere keer als ik erin slaag om een stukje van de puzzel te leggen, er een hele nieuwe lading stukjes op de tafel wordt uitgestrooid. Ik probeer niet gefrustreerd te raken, maar soms loop ik van de tafel weg om op adem te komen. Ik kon echter altijd terug. Als je wat meer licht op dit onderwerp zou kunnen schijnen, zou ik erg dankbaar zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik waardeer het zeer wanneer een vraag aantoont dat iemand over het onderwerp heeft nagedacht door gebruik te maken van zijn of haar intuïtie in plaats van de analytische geest. Ik begrijp jouw gevoel heel goed dat iedere keer dat jij een antwoord gevonden hebt, dit antwoord tot veel meer vragen leidt. Waar je echter nu doorheen gaat, is maar een tijdelijke fase en naarmate je in de richting van Christusschap groeit, zal dit ophouden.

Wanneer je aan het spirituele pad begint, lijkt het op het leggen van een puzzel zonder de doos te hebben. Met andere woorden, je weet niet hoe de puzzel er eigenlijk uit moet zien als hij af is, dus hoe weet je dan waar een stukje hoort? Als je echter de spirituele leringen blijft bestuderen en naar intuïtieve inzichten zoekt, zul je op een dag in staat zijn om het plaatje van de hele legpuzzel te zien, ook al ontbreken er nog enkele stukjes.

Ik kan je vertellen dat je exact de eigenschappen demonstreert die nodig zijn voor zoekers op het spirituele pad:

* Je bent bereid over een onderwerp na te denken, ook al is het moeilijk en gaat het je huidige kennis en overtuigingen te boven.
* Je bent bereid om te worstelen met de moeilijke vragen en je weigert die los te laten totdat je een hoger inzicht hebt ontdekt.

Zelfs het feit dat je soms even wegloopt van de tafel, is onderdeel van het proces. Je kunt sommige van die diepere vragen niet oplossen met de uiterlijke, analytische geest. Dus zodra je de creatieve spanning hebt verhoogd, is het nodig om weg te lopen om je dagelijkse denkgeest even rust te geven, zodat het antwoord naar boven kan komen via intuïtieve inzichten. Het hele proces is een proces van ontdekken en toepassen van de sleutel van kennis. Misschien herinner jij je dat ik gezegd heb dat de wetgeleerden de ‘sleutel van kennis’ weg hadden genomen.

“Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel de kennis weggenomen: Zelf zijt gij niet binnengaan en hen die trachten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.” (Lukas 11: 52)

De wetgeleerden geloofden, net als veel orthodoxe christenen tegenwoordig, dat je de waarheid alleen in de Bijbelboeken, de letter van de wet, kunt vinden. Ze waren niet bereid verder dan de uiterlijke Bijbelboeken en doctrines te kijken door op een intuïtieve manier inzichten te krijgen. Ze wilden slechts nadenken over wat met woorden kon worden geschreven en letterlijk kon worden geïnterpreteerd.

Maar het is gewoon een feit dat woorden lineair zijn en dat de spirituele realiteit sferisch is. Daarom is er een beperking die ervoor zorgt dat het onmogelijk is om de spirituele waarheid volledig in woorden te beschrijven. Dit wordt een nog groter probleem wanneer de mensen naar de dualistische bewustzijnsstaat zijn afgedaald, die lineaire woorden ook nog relatief maakt. Dit maakt het erg moeilijk om spirituele waarheden uit te leggen door van woorden gebruik te maken, omdat de mensen meestal deze woorden interpreteren op een wijze die zij willen geloven.

Dus de enige manier voor spirituele zoekers om de waarheid te leren kennen, is door woorden enkel als opstapje te gebruiken, zoals een Bijbelboek in de buitenwereld of de woorden die ik op deze website gebruik. De misvatting van veel orthodox religieuze mensen is dat ze geloven dat de waarheid over God beperkt kan worden tot een schriftlezing die wordt opgebouwd uit woorden. In werkelijkheid werd er nooit een schriftlezing gegeven met de bedoeling om een complete en onfeilbare beschrijving van de spirituele waarheid te geven. Die was alleen maar bedoeld om mensen een fundament te geven om op te staan, terwijl ze verder reiken dan de uiterlijke woorden en hun geest openen voor een intuïtieve ervaring die woorden te boven gaat. Dus de woorden zijn enkel als instrument bedoeld om de geest in staat te stellen verder dan het materiële universum te reiken en een inzicht te ontvangen dat niet in woorden kan worden uitgedrukt.

Dit is dus de sleutel om je frustratie te boven te komen. Als je blijft doen wat je doet, misschien gebruik maakt van sommige van de hulpmiddelen die ik op onze website geef, zul je geleidelijk meer afgestemd raken op je Christuszelf. Daardoor zul je dan weer diepere inzichten ontvangen over de spirituele waarheid. Veel van die inzichten zullen innerlijke ervaringen zijn die in veel dimensies hetzelfde zijn, vergelijkbaar met het kijken naar een foto en het eigenlijke object in drie dimensies ervaren. Sommige van deze ervaringen kunnen gewoon niet in woorden worden uitgedrukt, maar die zullen echter wel het inzicht in wie jij bent ontsluiten.