Sommige creatieve mensen staan erop dat het nemen van drugs hun spirituele groei heeft geholpen

ONDERWERPEN: leer van bijna-doodervaringen – risico versus beloning – de drugscultuur door duistere krachten geïnspireerd – drugs schorten jouw vrije wil op – jouw energieveld is niet beschermd wanneer je ‘high’ bent – je levenskracht uitputten – valse beelden van duistere krachten – het contrast tussen piekervaringen en dagelijks bewustzijn – hoe een verslaving begint – jouw identiteitsgevoel vernietigen – je kunt geen geweld met geweld bestrijden – een ware goeroe beveelt NOOIT drugs aan – de wil in de buitenwereld en de innerlijke wil – de chemie in je brein kan spirituele ervaringen simuleren – drugs kunnen de bedrading van het brein vernietigen – de leugen van je ego dat je het gebruik van drugs kunt beheersen – God of mammon

Vraag: Lieve Jezus, je hebt heel vaak in je verhandelingen gewaarschuwd tegen drugs en ik ben het met je eens dat veel drugs schadelijk zijn. Maar hoe zit het dan met hallucinogenen zoals psylocybin en LSD? Er zijn veel creatieve mensen zoals Alex Grey, Alan Watts, Aldous Huxley, Ram Dass, enzovoort enzovoort, die deze substanties nuttig vonden en de esoterische traditie van het Mahayana boeddhisme staat zeker het gebruik van ‘substanties’ in bepaalde gevallen toe.
Voor iemand die door de Kali Yuga in moeilijkheden is gebracht, kan het essentiële inzichten opleveren die nodig zijn om de zoeker te assisteren op zijn/haar weg naar het Christusbewustzijn geloof ik.
In mijn eigen geval, geloof ik echt dat ik als ik deze substanties niet had gehad, mij nog steeds niet bewust zou zijn van de spirituele wereld, noch zou ik me ervan bewust zijn dat er staten bestaan naast het bewustzijn van het ego. Ik spreek als iemand die al heel lang mediteert, theologiestudent is, en iemand die mantra’s zingt en affirmaties opzegt.
Met andere woorden, ik zou in deze fase zeker niet aan jou schrijven of ideeën hebben zoals die op jouw website worden gezet als er niet bepaalde ervaringen waren geweest die ik wel met die substanties tot stand heb gebracht. Ik zou geen idee hebben waar je het over had en ik zou waarschijnlijk de deur uitgaan om dronken te worden en in het wilde weg seks met iemand hebben en de kwestie van mijn spirituele groei helemaal hebben vermeden. Ik begrijp nu dat de poort naar het Christusschap in feite ook de poort naar gelukzaligheid is. En de poort naar gelukzaligheid opent het hart en begiftigt iemand met onvoorwaardelijk mededogen.
Ik geloof dat dit een krachtige prikkel is voor de mensen die verder dan hun ego vooruit willen komen. Kortom, waarom zijn ALLE drugs slecht? Komt het omdat ze de tussenpersoon eruit knippen in chela/goeroe relatie? Een aantal drugservaringen kunnen natuurlijk, net als alle confronterende ervaringen, de grenzen van het ego oplossen en de zoeker sneller bij het Christusschap brengen.
Wijs alsjeblieft de enorme misvattingen aan in wat ik zeg, omdat mijn Christusonderscheid mij in de steek laat in deze kwestie.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me je in de eerste plaats bedanken voor het stellen van een vraag die belangrijk is voor veel spirituele zoekers – aangezien heel veel mensen tegenwoordig in een of andere vorm drugs hebben genomen. Laat me jou ook complimenteren, omdat je toont dat je bereid bent een hoger inzicht te krijgen dan wat je al gelooft op basis van je ervaringen tot dusver. Dit is de houding van een echte spirituele zoeker. Dus laat me je wat stof tot nadenken geven.

Gedachte 1

Er is een groot en steeds groeiend aantal mensen dat een bijna-doodervaring heeft gehad. Voor veel van hen veranderde die ervaring hun leven. Terwijl ze uit hun lichaam waren, ervoeren deze levensstromen een niveau van de werkelijkheid die veel van hen niet kenden of hun hele leven hadden ontkend. Ze ontvingen diepgaande inzichten en visioenen die hun leven heeft getransformeerd. Vanzelfsprekend was die bijna-doodervaring nuttig voor hun spirituele groei. Het enige probleem is dat ze moesten sterven om die ervaring te krijgen.

Denk je dat ik zou aanraden om klinieken te maken waarin mensen ter dood werden gebracht op zo’n manier dat er grote kans was dat ze weer tot leven gewekt zouden kunnen worden? Als je dat denkt, bekijk dan de film ‘Flatliners’ eens en dan zie je waarom ik dat niet aanraad.

Gedachte 2

Mijn punt voor deze ietwat melodramatische opening is je te tonen dat ik, hoewel ik wil dat alle mensen maximale spirituele groei ervaren, wil dat ze deze groei op een manier krijgen die helemaal veilig is. Dus je moet het risico versus de potentiële beloning afwegen. Als je kanker hebt, kan chemotherapie misschien – gezien het huidige, tamelijk primitieve niveau van de medische wetenschap – jouw enige kans op overleving zijn. Chemotherapie is een poging om de kanker te doden – als het je lichaam niet eerst doodt. Met andere woorden, het is een procedure met een heel groot risico en als er een veiliger alternatief was, zou geen enkel nadenkend mens dat doen.

Het is waar dat bepaalde drugs mensen kunnen helpen ervaringen te krijgen die hun normale bewustzijnsniveau ontstijgen. In sommige gevallen kan dit iemand openstellen voor het bestaan van iets wat boven de materiële wereld staat en dit gewaarzijn kan een blijvend effect hebben. Deze herkenning kan echter op vele manieren bewerkstelligd worden die veel veiliger zijn dan drugsgebruik. Mijn punt is dat je de risico’s moet afwegen voor je de echte waarde kunt schatten. Het probleem in de wereld tegenwoordig is dat er weinig onderwezen wordt over de spirituele risico’s die met drugsgebruik in verband staan. Daarom zijn veel mensen misleid om drugs te nemen zonder te weten wat er kan gebeuren. Voor mij is dit zo’n overduidelijke schending van de vrije wil dat spirituele zoekers in staat zouden moeten zijn te zien dat slechts duistere krachten tot die hele drugscultuur kunnen hebben geïnspireerd en proberen het spirituele licht van mensen te stelen.

Wat zijn een paar van de risico’s? Laten we eens nadenken over waarom de meeste mensen geen spirituele ervaringen krijgen. Zoals ik overal op deze website uitleg, is de basis om een spirituele ervaring te krijgen is dat je aan de wijzer van het bewustzijn draait en je afstemt op een niveau van de werkelijkheid dat boven het materiële universum ligt. Wat verhindert dat veel mensen aan de wijzer draaien, is dat ze zich zo sterk met het materiële universum/fysieke lichaam/persoonlijkheid in de buitenwereld identificeren dat ze hun normale bewustzijn en identiteitsgevoel niet kunnen loslaten. Je zou misschien kunnen denken dat dit het tegenovergestelde is van spirituele groei, maar dat hoeft niet beslist.

Alles op deze wereld draait om de vrije wil van de mensen. Het is de bedoeling dat je bewuste geest de wachter is die je levensstroom beschermt. Eén aspect van deze bescherming is dat je kunt beslissen dat er bepaalde energie, ideeën of krachten zijn die je niet in het energieveld van je levensstroom wilt toelaten. Maar wanneer je drugs neemt, schort jij je vermogen om bewuste keuzes te maken op en zodoende kan je bewuste geest – overweldigd door de hallucinaties die door de drugs geproduceerd worden – geen vrije keuze meer kan maken.

In werkelijkheid is vrije wil een geschenk dat verantwoordelijkheid met zich mee brengt – net als elk ander echt geschenk. Je zou kunnen zeggen dat je ervoor kiest om drugs te gebruiken, dus je gebruikt gewoon je vrije wil. De consequentie van die keus is echter dat je jouw vermogen om keuzes te maken, weggeeft. En volgens de Wet van Vrije Wil maakt het weggeven van je macht om te kiezen jou gevoelig voor de krachten die over deze wereld zwerven, op zoek naar iedereen die zij kunnen verslinden. Als je eraan twijfelt of zulke krachten bestaan, denk er dan eens over na waarom de meeste druggebruikers op den duur een ‘bad trip’ krijgen.

Het vervelende feit is dat jouw energieveld, terwijl je onder invloed van drugs bent, niet meer beschermd wordt door je bewuste wil. Dus tenzij je een hoge mate van spirituele bescherming hebt, is het waarschijnlijk dat je duistere krachten bij jou binnenvallen die jouw licht stelen. Dat kan omdat jij, terwijl je onder invloed van drugs bent, niet bewust jouw licht kan tegenhouden en het veel waarschijnlijker is dat je het weggeeft. Wanneer je een echt spirituele ervaring hebt, zul jij je vol licht voelen. Dit licht kan misschien wel onopgeloste wonden of zelfs duistere krachten uit je onderbewuste geest wegspoelen. Terwijl je deze duisternis aan het verwerken of loslaten bent, kunnen je lichaam en geest moe worden, alsof je een ziekte bestrijdt.

Maar een echte spirituele ervaring zal je basale levensenergie, je levenskracht, niet uitputten. Daarom plaatsen zulke ervaringen jou in een opwaartse spiraal. Drugs nemen op regelmatige basis zal je levensenergie uitputten en dit plaatst jou in een neerwaartse spiraal. Daarom zie je dat zoveel van de ‘creatieve’ mensen die drugs gebruiken er veel ouder uitzien dan ze in feite zijn. Daarom zakken mensen ook geleidelijk steeds verder af naar een verslaving – hun weerstand wordt op den duur verlaagd tot aan het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is.

Je noemt dat sommige mensen spirituele inzichten hebben ontvangen ten gevolge van het drugsgebruik, maar hoe betrouwbaar waren die inzichten? Ik kan je ervan verzekeren dat veel mensen, door drugs te nemen, de duistere krachten in hun energieveld hebben uitgenodigd. Zulke duistere krachten willen jou geen spirituele waarheid geven, omdat ze jou niet willen bevrijden, ze willen jou in hun macht voor hun eigen egoïstische doeleinden. Maar toch zullen ze mensen wel vaak een paar spirituele inzichten geven om hen terug te laten komen voor meer. Door de waarheid zitten subtiele leugens gemengd en helaas zijn veel oprechte spirituele zoekers, terwijl ze onder invloed stonden van drugs, die verkeerde ideeën gaan accepteren die hen verhinderen een bepaald niveau op het pad te ontstijgen. De duistere krachten en jouw ego maakt het niet uit of jij tot een bepaald niveau stijgt en het gevoel krijgt dat je heel spiritueel bent – zolang je hen maar energie geeft en nooit hoog genoeg stijgt om aan hun macht te ontkomen.

Om het risico van drugs af te wegen, moet je zorgvuldig over het gevaar van een verslaving nadenken. Het probleem is nu dat je wanneer je een ervaring forceert die boven het normale bewustzijn uitgaat, misschien er niet aan toe bent om die ervaring in je dagelijkse bewustzijn te integreren. Je zult niet in staat zijn om het immense contrast tussen de ‘piek’ervaring en je normale dagelijkse bewustzijn te integreren. Dit kan ook gebeuren wanneer mensen spontaan spirituele ervaringen krijgen of bijna-doodervaringen krijgen. Wanneer mensen echter een ervaring krijgen ten gevolge van drugs, is de situatie anders, omdat de mensen die ervaring uit eigen vrije wil en met mechanische middelen opwekken, dus kunnen ze die op elk moment herhalen.

Dit brengt je enorm in de verleiding om nog eens een dosis drugs te nemen en dat kan zich al snel ontwikkelen tot een poging om weg te lopen van je dagelijkse bewustzijn. Dit leidt tot een emotionele verslaving die zich snel – afhankelijk van de drug die wordt gebruikt – tot een chemische verslaving kan ontwikkelen. Met andere woorden, de emoties raken er al voor het lichaam aan verslaafd.

Het probleem is dat je wanneer je de ervaring herhaalt, waarschijnlijk geen inzichten integreert die je misschien in je dagelijkse bewustzijn hebt. Dus groei je eigenlijk niet in spiritueel opzicht, omdat de echte definitie van spirituele groei niet de piekervaringen die je krijgt, is (ze komen echter wel voor). In werkelijkheid zijn piekervaringen lang niet zo belangrijk als veel spirituele zoekers denken. De echte stuwende kracht van spirituele groei zijn de intuïtieve inzichten die je spirituele ideeën helpen integreren in je bewustzijn van alle dag.

De ware mate van groei is dat je echt je ‘normale’ bewustzijnsstaat verhoogt in plaats van spiritueel te zijn als je piekervaringen krijgt. De geascendeerde meesters stellen zich ten doel om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Om dat te doen hebben we geen miljoenen mensen in grotten in de Himalaya’s nodig die constant gelukzaligheid ervaren. We hebben miljoenen mensen nodig die aan het leven deelnemen met een bepaald mate van Christusbewustzijn, zodat ze Christusoplossingen brengen voor alledaagse problemen.

Gedachte 3

Je zou misschien kunnen denken dat elke ervaring die het gewone, materialistische gewaarzijn ontstijgt, nuttig is voor spirituele groei. Helaas is dat niet het geval. Als de levensstroom niet aan de ervaring toe is, kan de levensstroom zo geschokt worden dat zijn identiteitsgevoel kan worden vernietigd. Van veel levensstromen is het identiteitsgevoel erg fragiel. Ze hebben een solide, in de betekenis van materialistische, fundering nodig voor hun identiteitsgevoel, anders belanden ze in een identiteitscrisis. Een gedwongen spirituele ervaring – of die nu geforceerd wordt door drugs of met andere middelen (zoals het onevenwichtig uitvoeren van spirituele oefeningen) – kan diepgaand negatieve effecten hebben die jaren of vele levens nodig hebben om te helen. Daarom spreek ik ook continu erover dat het spirituele pad een geleidelijk proces is en dat je het op een evenwichtige manier moet aanpakken.

Mijn punt is dat een spirituele ervaring forceren niet beslist tot spirituele groei leidt. Vaak heeft het het tegenovergestelde effect en de beslissende factor is het niveau van spirituele volwassenheid van de levensstroom – of het gebrek eraan. De algemene regel is, naar mijn mening, dat als een levensstroom er niet aan toe is, een ervaring forceren de vorderingen van de levensstroom vertraagt. En wanneer de levensstroom eraan toe is, gebeurt de spirituele ervaring zonder hem af te dwingen. Daarom het ik gezegd:

Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. (Matteüs 11:12)

Deze uitspraak geldt nog steeds en één van de manieren waarop mensen proberen een spirituele ervaring te krijgen voor ze eraan toe zijn, is door drugs in te nemen. Je zou misschien kunnen zeggen dat ik mezelf tegenspreek door te zeggen dat alles om de vrije wil draait, maar dat je niet opzettelijk een spirituele ervaring moet forceren. Maar dit lijkt alleen in tegenspraak wanneer je vastzit aan de dualistische manier van denken, die je gevoelig maakt voor de overtuiging dat de middelen het doel kunnen heiligen. Wanneer je zo denkt, redeneer je ongeveer zo:

* Het doel is een hogere bewustzijnsstaat en dit is een heel belangrijk doel.
* Om deze bewustzijnsstaat te krijgen, heb ik spirituele ervaringen nodig.
* Tot nu toe heb ik die nog niet gehad. Ik heb spirituele technieken geprobeerd, maar die hebben niet gewerkt. Door een drug te nemen, krijg ik gegarandeerd zulke ervaringen.
* Dus is het nemen van een drug volmaakt logisch om mijn spirituele groei te bevorderen.

Je zou een lange filosofische verhandeling kunnen schrijven over de problemen bij deze manier van redeneren, maar laten we niet afdwalen. Het echte probleem is dat je de dualistische bewustzijnsstaat probeert te gebruiken om de dualiteit te overwinnen en dat kan gewoonweg niet. Je kunt geen geweld met geweld bestrijden, omdat je door dat te doen steeds dieper in de dualiteit wegzakt. Het is een spirituele catch-22.

De essentie van het spirituele pad is dat je gevangen zit in de dualiteit en gescheidenheid. Het doel is de dualiteit en gescheidenheid te boven komen, maar de bovenstaande redenering ontstaat uit de dualiteit. Je zou misschien kunnen zeggen dat je probeert een doel te bereiken dat de moeite waard is, maar middelen gebruikt die dat doel niet kunnen bereiken. Je zou misschien kunnen zeggen dat je het doel en de juiste middelen om daar te komen, niet helemaal begrijpt. In plaats daarvan moet je om echte spirituele ervaringen te krijgen, de elementen in jouw huidige mentale kader opgeven. Met overgave, geen geweld, maak je echt vorderingen.

Gedachte 4

Je vraagt of drugs nemen een poging is om ‘de tussenpersoon eruit knippen in chela/goeroe relatie’ en het antwoord is dat het afhangt van over wat voor goeroe jij spreekt. Een echte goeroe, één die werkt in de erfelijke lijn van de geascendeerde meesters, zal een student NOOIT drugs aanbevelen. Wij doen dat niet, punt uit! De reden is gedeeltelijk dat de risico’s te groot zijn, maar de echte reden is dat drugs de goeroe-chela relatie omzeilen. Waarom zou je een goeroe nodig hebben als je alleen maar een pil hoeft?

In verband met de voorgaande gedachte komt nu het belangrijkste dilemma in het menselijke bestaan en op het spirituele pad. Alles is onderworpen aan jouw vrije wil, maar toch gebruiken veel mensen hun vrije wil niet. Ze laten hun ego de meeste keuzes voor hen maken, zoals wordt uitgelegd door de Aanwezigheid van Gods Wil. Dus om echt het spirituele pad te begaan, moet je bewust je wil gebruiken om te beslissen dat je verder wilt gaan dan de uiterlijke wil van jouw ego en contact maken met de innerlijke wil van je IK BEN Aanwezigheid.

Dit proces kan moeilijk en verwarrend zijn, vooral voor de beginnende student. Daarom bieden we de goeroe-chela-, of meester-discipelrelatie aan. Het basisprincipe is dat de student zijn dagelijkse, op het ego gebaseerde, wil aan de meester overgeeft. Dit geeft de student een tijdelijke opschorting uit de verwarring om tegen zijn uiterlijke wil te moeten vechten of onderscheid te maken tussen de wil van zijn ego en de hogere wil. De meester neemt beslissingen voor de student, de meester is spiritueel volwassener dan de student en zit niet in het mentale kader van de student. Daarom kan de meester de student geleidelijk tot meer onderscheidingsvermogen tussen de lagere wil en de echte wil leiden. De meester weet hoe hij elke individuele student moet leiden en dit kan inhouden dat je niet toestaat dat de student een spirituele ervaring krijgt voor de student eraan toe is. Voor een uitstekende beschrijving van dit proces, lees je Autobiografie van een Yogi van Paramahansa Yogananda.

Nogmaals, gebaseerd op de voorgaande gedachte moet het mogelijk zijn in te zien dat wanneer je een drug neemt, de uiterlijke wil dat beslist. Dus je maakt de essentiële vergissing door te denken dat je de uiterlijke wil, de wil van het ego, kunt gebruiken om aan het ego te ontsnappen. Dit kan gewoon niet. De enige manier is het ego transcenderen en om dat te doen moet je contact maken met iets hogers. Dat iets is echter niet echt een spirituele ervaring. De echte ontsnapping is contact maken met je Christuszelf en geleidelijk met dat zelf versmelten, dus dan krijg je een permanente transformatie van bewustzijn.

Mijn punt is dat een krachtige spirituele ervaring, niet beslist en automatisch jouw spirituele groei versterkt. Als je er niet aan toe bent om de ervaring te integreren, kan het een afleiding of zelfs een hindernis vormen. Wanneer je met een goeroe in de buitenwereld werkt (fysiek of geascendeerd) hetzij de innerlijke goeroe of je Christuszelf, geef je in essentie toe dat je ego nooit weet wanneer je aan een spirituele ervaring toe bent. Zodoende zet je de wil van je ego opzij en je onderwerpt je aan een hogere wil en vertrouwt erop dat jij wanneer jij eraan toe bent, de ervaringen krijgt die jij moet krijgen. In plaats van de hemel met geweld te nemen, volg je mijn oproep op:

In uw geduld bezit ge uw ziel (Lucas 21:19)

Het ego denkt altijd dat hij het het beste weet, zelfs beter dan een spirituele leraar of God. Maar als je naar het ego luistert, wordt jouw ego jouw goeroe en hoe kan die je uit de dualiteit halen waaruit hij is ontstaan?

Gedachte 5

Je weet uit de medische wetenschap dat wanneer iemand een open hersenoperatie krijgt, het mogelijk is om fysiek of elektrisch specifieke centra van het brein te stimuleren en bepaalde ervaringen in de geest van de patiënt op te wekken, waaronder ook spirituele ervaringen. Dit feit is door sommige wetenschappers gebruikt als ‘bewijs’ dat alle religies en spiritualiteit het product zijn van de chemie in het brein. Dit is een gebrekkige redenering. In werkelijkheid is het brein de interface tussen de levensstroom en het lichaam. Wanneer jouw levensstroom in je lichaam is, ervaart hij alles met het brein, inclusief een spirituele ervaring. Zoals ik zei, wanneer je een spirituele ervaring hebt, draai je aan de wijzer van het bewustzijn en stem jij je af op het spirituele rijk. Dit kan het brein doen, omdat het brein centra heeft die zo’n ervaring faciliteren.

Omdat het brein de fysieke machinerie heeft voor een spirituele ervaring, is het mogelijk om het brein te stimuleren om iets wat lijkt op een echte ervaring op te wekken. Dit kun je met fysieke, elektrische, magnetische en chemische stimuli doen. Het probleem is dat dit niet een echte spirituele ervaring is. Het is een ervaring die door het brein wordt geproduceerd en hoewel die heel authentiek kan lijken, is het niet de echte. Het is hetzelfde als naar een film kijken van een prachtig strand en werkelijk fysiek op dat strand aanwezig zijn. Mijn punt is dat het merendeel van een door drug ingeleide ‘spirituele’ ervaring niet echt is.

Ik moet eerlijk zeggen dat een paar mensen werkelijk een ervaring van buiten hun lichaam kregen door drugs. In dat geval is het mogelijk dat de levensstroom naar het spirituele rijk reist en een echte ervaring krijgt terwijl het brein onder invloed van drugs staat. In zeldzame gevallen zou de levensstroom nog wat herinneringen aan die echte ervaring kunnen hebben. Het probleem is dan dat de levensstroom misschien naar lagere rijken kan gaan in plaats van het spirituele rijk – en dit risico is veel groter voor mensen die bereid zijn de hemel met geweld te nemen. Als de levensstroom de spirituele volwassenheid heeft om naar het spirituele rijk te gaan, zou de levensstroom gemakkelijk kunnen leren om spirituele ervaringen te krijgen zonder drugs. Er is alleen een correct begrip nodig van de noodzaak om de uiterlijke wil van het ego op te geven en zich te verbinden met de hogere wil. Vanzelfsprekend kunnen spirituele technieken en studies een grote hulp zijn.

Mijn punt is dat als een levensstroom volwassen genoeg is om echte spirituele ervaringen te krijgen door drugs zonder in de valkuilen te lopen van de risico’s ervan, die levensstroom eigenlijk geen drugs nodig heeft. Helaas zijn er voorbeelden van veel van die levensstromen die in de drugscultuur gevangen raakten en uiteindelijk verslaafd raakten in plaats van de spirituele doorbraak te krijgen waar ze bijna aan toe waren.

Gedachte 6

Het feit dat de machinerie van het brein de intense energie van een spirituele ervaring aankan, brengt het grootste risico van drugsgebruik ter sprake. De bedrading in het brein die een spirituele ervaring mogelijk maakt, is heel complex en dus nogal delicaat. Je weet heel goed dat je als je een apparaat neemt dat voor 110 volt ontworpen is en het op 220 volt stroom aansluit, de bedrading vernielt. Op dezelfde manier kunnen drugs schade toebrengen aan de bedrading die het het brein mogelijk maakt om een spirituele ervaring te krijgen.

Daarom hebben de meeste mensen die drugs innemen in toenemende mate hogere doses nodig om dezelfde ervaring te krijgen. De verklaring is dat de bedrading geleidelijk aan beschadigd raakt, dus is er meer ‘kracht’ voor nodig om de ‘lichten’ aan te doen. Dit wordt natuurlijk een vicieuze cirkel die vaak eindigt in een chemische verslaving. Veel mensen hebben hun brein zo beschadigd dat ze geen echte spirituele ervaringen meer kunnen krijgen. Toch kunnen ze hun brein nog wel stimuleren om er één te krijgen die erop lijkt. Die mensen denken vaak dat ze heel spiritueel zijn, maar dat zit ‘alleen maar in hun hersenen’.

Gedachte 7

Wat doe je als je drugs hebt genomen? Dat hangt ervan af of je ze nog steeds neemt. Als je nog steeds drugs gebruikt, zelfs onregelmatig, adviseer ik je sterk om DAAR ONMIDDELLIJK MEE TE STOPPEN. Je kent misschien het gezegde dat wanneer de student eraan toe is, de leraar verschijnt. Als je openstaat voor de leringen op deze website, zit je op een niveau waarop drugs jou absoluut niet bij je spirituele groei zullen helpen. Zelfs als je in het verleden hebt gedacht dat je drugs nodig had, nu heb je ze niet meer nodig.

Wees je ervan bewust dat jouw ego denkt dat hij alles weet, dus hij zal je vertellen dat jij één van die mensen bent die drugs kan nemen en het onder controle hebben – jij kunt wel wat andere mensen niet kunnen. Dit is de belangrijkste reden dat sommige ‘creatieve’ mensen een heel leven lang drugs gebruiken en het toont aan dat ze in de macht van de hoogmoed van hun ego waren – wat eigenlijk niet heel creatief is.

Ik weet dat er mensen zijn die er sterk van overtuigd zijn dat ze niet beschadigd zijn door drugs te nemen en dat het hun spirituele groei heeft versneld. Laten we eens aannemen dat dit waar is. Als dat zo is, kan er maar één reden voor zijn, namelijk dat je een geavanceerde levensstroom bent en dat je veel spirituele bescherming krijgt. Als dat het geval is, moet je beseffen dat een echt geavanceerde levensstroom geen drugs nodig heeft om een spirituele ervaring te krijgen en dat het tijd wordt om de kruk weg te gooien. Als je drugs niet kunt opgeven, ben je misschien niet zo ver gevorderd als je wel denkt.

Je moet ook in overweging nemen dat spirituele bescherming een genade is die kan worden opgebruikt. Als je in vorige levens spirituele bescherming hebt verdiend, kun je in dit leven met veel dingen wegkomen. Maar als je God in verzoeking blijft brengen, raakt je bescherming misschien op en dan kan ik je ervan verzekeren dat drugs plotseling een heel ander effect op je hebben – zoals je ziet in het leven van een paar ‘creatieve’ mensen. En ook, als je bescherming hebt, wees er dan voorzichtig mee als je andere mensen drugs geeft. Als ze niet dezelfde bescherming hebben, zul je hen op een andere manier beïnvloeden en jij maakt dan karma door hen te beïnvloeden.

Als je de waarheid op deze website herkent, is het tijd om hogerop te komen door het advies van Paulus op te volgen:

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. (1 Korinthiërs 13:11).

Als je al gestopt bent met drugs, gefeliciteerd! Concentreer je alleen maar op het maken van spirituele vorderingen en geef jezelf geen schuldgevoel. Wees je er echter van bewust dat je serieus moet overwegen om de behoefte om de antiwil van het ego over te geven aan de hogere wil van, óf een goeroe in de buitenwereld, óf de innerlijke goeroe jouw Christuszelf. Ik raad je de Rozenkrans van Gods Wil aan voor dit doel, vooral als wake van 33 dagen. Ik zou je ook heel erg aanraden om spirituele technieken te gebruiken, zoals de rozenkransen van Moeder Maria  en de decreten om de machinerie van het brein te herstellen door spirituele energie op te roepen. Je kunt ook diverse methoden gebruiken om je lichaam te reinigen van de chemische residuen van de drugs die heel lang in het brein kunnen blijven hangen en die spirituele ervaringen blokkeren.

Laat mij tot slot nog zeggen dat een paar mensen die meer open zijn gaan staan voor de spirituele kant van het leven door drugs te gebruiken, die levensstromen dezelfde – en in veel gevallen betere – resultaten hadden kunnen krijgen met een echte spirituele lering. Daarom beveel ik sterk aan dat iedereen die openstaat voor deze website drugs vermijdt of doet wat nodig is om aan de neerwaartse aantrekkingskracht te ontkomen. Je kunt geen twee meesters dienen!

Gedachte 8

Wat betreft de vele creatieve mensen die drugs genomen hebben, zit er een fundamenteel verschil tussen een creatief iemand en een echte spirituele leraar. Je moet simpelweg beslissen wie je wilt volgen, wie je tot jouw goeroe maakt. Als je een goeroe of rolmodel uitkiest, kan die goeroe je niet verder brengen dan zijn eigen bewustzijnsstaat. Wil je echt zoals die ‘creatieve’ mensen worden met hun bewustzijn of zou je liever zijn waar ik in bewustzijn ben?

Om je te helpen die keuze te maken, beveel ik je aan om mijn verhandeling: Volg mij, niet Petrus! te bestuderen en de innerlijke betekenis in je op te nemen. Je kunt niet God en de mammon dienen en ‘mammon’ staat symbool voor het bewustzijn van deze wereld, de wens om het ego te verheerlijken, wat ervoor zorgt dat mensen de hemel met geweld proberen te nemen.