Hoe jij weet wat jouw Godvlam is

Vraag: Lieve Master MORE hoe kunnen wij een antwoord krijgen over onze Godvlam? Hoe kunnen wij die in ons zien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Jullie hebben allemaal een individuele Godvlam en die moet je persoonlijk leren kennen. Het is in feite niet constructief als iemand jou vertelt wat je Godvlam is, want je Godvlam kan niet accuraat in woorden worden omschreven. Het is een geometrische structuur, een patroon, een matrix, die complex is, met vele facetten en je zult hem niet ineens leren kennen.

Je komt dat te weten als jij je bewustzijn verhoogt. De beste manier om dat te doen is door de hulpmiddelen en leringen te gebruiken die wij hebben gegeven, maar vooral de hulpmiddelen en leringen die wij voor de zeven stralen geven, die de chohans en de Maha Chohan uitgeven.

Naarmate je naar het 96e bewustzijnsniveau toe groeit, kom je geleidelijk te weten wat jouw Godvlam is. Maar als jij openstaat voor de leringen van de geascendeerde meesters ken jij al een aspect van jouw Godvlam. Je kent het aspect dat je kunt bevatten op jouw huidige bewustzijnsniveau.

Door de hulpmiddelen te gebruiken om de energie en de illusies in jouw geest, de vier niveaus van de geest, te zuiveren en dan de tijd te nemen om af en toe te mediteren, ga je naar je hart en mediteer jij op je IK BEN Aanwezigheid, en zo kun je langzamerhand andere facetten van jouw Godvlam te weten komen. Maar je kent natuurlijk je totale Godvlam pas als je ascendeert. Je zult toenemende niveaus daarvan leren kennen naarmate je het 144e bewustzijnsniveau nadert.