Hoger Zelf of Heilige Geest?

ONDERWERPEN: twee aspecten van jouw wezen – jouw basale uitdaging – het Christuszelf – het contact met jouw IK BEN Aanwezigheid verstevigen – gebruik je hulpmiddelen, maar word niet star

Vraag: Wat is de Stille Waarnemer die boven uw persoon rondzweeft die gescheiden schijnt te zijn van uw geest, maar toch de totaliteit van uw wezen is. Is dit het hogere Zelf of het uitvergroten van de Heilige Geest? Hoe kun je deze levende ervaring die verloren is gegaan of verborgen lijkt, terughalen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een heel poëtische beschrijving van een spirituele ervaring die veel spirituele zoekers hebben gehad en waar alle oprechte zoekers naar moeten streven. Iedere religie of spirituele filosofie heeft tot doel deze ervaring te beschrijven en er zijn vele manieren om dit in woorden te beschrijven. Laat mij jou één of meerdere mogelijke uitdrukkingsvormen van deze ervaring aanbieden.

Zoals ik elders op deze site heb uitgelegd, is jouw wezen een individualisatie van Gods wezen. Je werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, wat betekent dat jouw spirituele ouders zich geïndividualiseerd hebben als jouw IK BEN Aanwezigheid. God heeft echter twee aspecten, zoals uitgebeeld wordt door het Taoïstische symbool van de Tai-Chi. Jouw IK BEN Aanwezigheid vormt de mannelijke of Yang-polariteit van je wezen, en de Bewuste Jij vormt de vrouwelijke of Yin-polariteit.

Jouw IK BEN Aanwezigheid wordt gevormd uit energie met een zeer hoge vibratie, veel hoger dan de energie in het materiële universum. Daarom kan jouw IK BEN Aanwezigheid niet naar het materiële universum afdalen. De Bewuste Jij daalt naar dit universum af en om dat te doen trekt de Bewuste Jij het kledingstuk aan van een fysiek lichaam in de buitenwereld. De uitdaging voor de Bewuste Jij is het contact met de IK BEN Aanwezigheid te behouden, terwijl hij in de dichte energie van het materiële universum wordt ondergedompeld.

Als de Bewuste Jij onder het 48e bewustzijnsniveau afdaalt, kan hij dit het contact enkel onderhouden met een ander aspect van jouw wezen, namelijk wat veel spirituele leraren het hogere Zelf noemen. Ik zou dit deel van je wezen zelf het Christuszelf willen noemen, omdat ik naar de mensheid gezonden werd om mensen te tonen dat ieder menselijk wezen het potentieel heeft om zich met dat Christuszelf te verenigen, zelfs als ze in een fysiek lichaam verblijven.

De sleutel voor elke vorm van spirituele ervaring is naar binnen gaan en contact zoeken met je Christuszelf. De meeste mensen hebben een beetje contact met dit zelf en gewoonlijk wordt dit intuïtie genoemd. Naarmate jij echter het contact met jouw Christuszelf verstevigt, is het mogelijk om jouw IK BEN Aanwezigheid te ervaren. In het begin zal de IK BEN Aanwezigheid op een stille waarnemer lijken. Naarmate je dit contact echter uitbreidt, zou je misschien je spirituele zelf kunnen ‘horen’ in de vorm van woorden, gedachten, beelden of zelfs een vibratie.

Jouw IK BEN Aanwezigheid is een individualisatie van het grotere Wezen dat mensen God noemen. Het is mogelijk om een directe ervaring van Gods Wezen te krijgen. Dit is door de eeuwen heen met vele spirituele mensen gebeurd. Het is zelfs spontaan gebeurd met mensen die zichzelf niet eens als spiritueel beschouwen.

Daarom kan de term ‘stille waarnemer’ zowel naar jouw persoonlijke IK BEN Aanwezigheid, de individualisatie van God, en het grotere wezen van God verwijzen.

Hoe kun je deze ervaring terughalen? Door je intuïtie te verbeteren en daardoor het bewuste contact met jouw Christuszelf te verbeteren. Naarmate je dit contact begint te verbeteren en je identiteitsgevoel verschuift van het menselijke denken naar de Christusgeest, zul je beter contact met je spirituele zelf krijgen.

Wat zijn de praktische stappen naar dit doel? In principe is elke waarachtige spirituele filosofie gericht op het bereiken van dit doel. Gebruik je intuïtie, de techniek voor afstemming, de invocaties en de decreten die wij hebben uitgebracht.

Gebruik een systeem of techniek een poosje ijverig. Wanneer je het gevoel hebt dat het de juiste tijd ervoor is, zoek je innerlijke leiding om te zien of je een hoger systeem moet zoeken of de beoefening van je huidige systeem moet verfijnen. Word niet rigide en stap in de valkuil door te denken dat jij, als je een bepaalde techniek of systeem de rest van je leven maar blijft toepassen, automatisch gered wordt. De bedoeling van elk systeem zou moeten zijn dat jij het contact met je Christuszelf verbetert, zodat je een levende, progressieve openbaring van je persoonlijke pad naar God kunt ontvangen.