Als de tweelingziel van iemand is geascendeerd

ONDERWERPEN: de geascendeerde tweelingvlam oefent magnetische aantrekkingskracht op jou uit – extra inspanning om je met je tweelingvlam te verenigen – het geïncarneerde verlengstuk van jouw tweelingvlam worden

Vraag: Sommige leringen suggereren dat onze tweelingvlam soms al eerder dan wij geascendeerd is en niet bij ons op aarde is, en dat onze liefdespartners op deze aarde soulmates zijn, maar niet de eigenlijke tweelingvlam die ‘bij ons’ is in een andere dimensie is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is heel goed mogelijk dat iemands tweelingvlam geascendeerd is en in enkele gevallen is die tweelingvlam al eeuwen geleden geascendeerd. In feite doen veel mensen die bewust op het spirituele pad zijn en die grote inspanningen verrichten om hun bewustzijn te verhogen, dat precies omdat hun tweelingvlam al geascendeerd is. De geascendeerde tweelingvlam oefent een magnetische aantrekkingskracht uit op de levensstroom. Dit motiveert de ziel om hogerop te komen en veel verleidingen op aarde te weerstaan om zich weer met die tweelingvlam te verenigen. Dus hoewel het een verlies kan lijken dat je tweelingvlam geascendeerd is, kan het van groot voordeel zijn voor een ziel die op het spirituele pad is.

Als je tweelingvlam geascendeerd is, ben je op aarde zonder de mogelijkheid tot een liefdesrelatie met je tweelingvlam. Dit is echter niet beslist een nadeel, zoals al is uitgelegd. Wanneer je erkent dat je tweelingvlam geascendeerd is, span jij meer in om je met je Christuszelf te verenigen. Wanneer je die eenheid bereikt, bereik je ook eenheid met jouw geascendeerde tweelingvlam en kun jij hier beneden zijn zoals je tweelingvlam Boven is.

Dit is een kans om een grote dienst aan de mensheid en de geascendeerde meesters te bewijzen. Je bent dan de fysieke tegenhanger van een geascendeerde meester en daarom kun je dienen als de open deur voor die meester om direct in het fysieke octaaf te werken.

Wanneer je de Wet van Vrije Wil begrijpt, besef je dat wij, de geascendeerde meesters, niet direct in het materiële universum kunnen handelen. We kunnen slechts handelen wanneer wij daartoe worden gemachtigd door mensen die geïncarneerd zijn. Dit komt, omdat de allerhoogste wet van het materiële universum de vrije wil is. Dus pas wanneer iemand die geïncarneerd is, ons machtigt om tussenbeide te komen, kunnen wij in dit octaaf handelen. Wanneer jij bewust beseft dat je tweelingvlam geascendeerd is en jij je met je Christuszelf verenigt, kun je vanzelfsprekend een geïncarneerd verlengstuk van die tweelingvlam worden.