De keuzes uit jouw eigen verleden kunnen zeker jouw vaardigheid vernietigen om keuzes in de toekomst te maken

ONDERWERPEN: Alleen jij kunt jouw vrije wil doorkruisen – keuzes in het verleden kunnen jouw toekomstige keuzes inperken – vrije wil is de polariteit van karma – de hogere wet is die van zelftranscendentie – wanneer je de tweede dood onder ogen moet zien, weet de levensstroom wat de opties zijn – zelfs de laatste dood is de eigen keuze van de levensstroom

Vraag: Komt de oplossing van een levensstroom over het algemeen voort uit een akkoord met de IK BEN of is er altijd sprake van een beslissing die de vrije wil van de levensstroom doorkruist, zoals in het geval van Hitler?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De wet van de vrije wil is een absolute wet in de wereld van vorm, wat betekent dat geen enkel wezen in de hemel of op aarde het recht heeft om de vrije wil van jouw levensstroom te doorkruisen – geen enkel wezen behalve jij. De eigen keuzes die jij in het verleden hebt gemaakt, kunnen er inderdaad voor zorgen dat je geen mogelijkheden meer hebt om keuzes in de toekomst te maken.

De Wet van Vrije Wil staat niet op zich. Hij bestaat als polariteit van de Wet van Actie en Reactie, de Wet van Karma. Deze wet stelt dat jij verantwoordelijk bent voor hoe jij Gods energie gebruikt. Als je energie in harmonie met de wetten van God gebruikt, maak je de schepping groter en breid jij je creatieve vermogens uit. Dit zorgt ervoor dat je creatieve vermogens toenemen en je meer opties krijgt om je vrije wil te gebruiken. Hoe meer creatieve kracht jij hebt, hoe meer mogelijkheden je hebt om uit te kiezen, net zoals een volwassene meer mogelijkheden heeft dan een baby.

Als je energie gebruikt om de wetten van God te schenden, schep je een last – karma – voor jezelf die jouw creatieve vermogens inperken. Dit zal je creatieve krachten en de mogelijkheden om je vrije wil te gebruiken, inperken. Met andere woorden, wanneer je ervoor kiest om tegen Gods wetten in te gaan, is de consequentie van jouw keuze dat jij je vermogen om keuzes in de toekomst te maken, inperkt.

Hoewel de Wet van Vrije Wil absoluut is, is het niet de hoogste wet. De hoogste wet in de wereld van vorm is de Wet van de Zelftranscendentie. Je hebt het recht om tegen de wetten die God heeft gebruikt om dit universum te creëren, in te gaan. Je hebt het recht om een beperkt identiteitsgevoel te scheppen en je hebt het recht om heel lang dat identiteitsgevoel te houden. De wet van Zelftranscendentie schrijft echter voor dat je niet eeuwig dat beperkte identiteitsgevoel kunt houden. Wat zou dan de bedoeling van je bestaan zijn als dat wel zo was?

Dus als een levensstroom willens en wetens de wetten van God schendt, komt die uiteindelijk bij het eind van de toebedeelde tijd. Als de levensstroom niet vanuit zichzelf verandert, als hij niet bereid is te transcenderen en niet reageert op de spirituele leraren die gezonden zijn om te helpen, dan zal de levensstroom worden meegenomen naar een plaats in het spirituele rijk die het Hof van het Heilige Vuur wordt genoemd. De levensstroom zal dan geconfronteerd worden met het meer van vuur waarover in Openbaring wordt gesproken.

14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood.
15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. (Openbaring 20)

De dood en het dodenrijk vertegenwoordigen het bewustzijn dat ervoor zorgt dat levensstromen hun inherente goddelijkheid en hun potentieel om het Christusbewustzijn en Godbewustzijn te manifesteren, ontkennen. Degenen die niet in het boek des levens staan, zijn degenen die hun eigen potentieel bleven ontkennen en die weigerden te transcenderen; waarbij zelftranscendentie de spirituele betekenis is van het woord ‘leven’.

Dit betekent vanzelfsprekend niet dat er een of andere macht in de hemel is – zoals de meeste christenen geloven – die bepaalt wie in het boek des levens wordt bijgeschreven. Levensstromen op aarde moeten door hun acceptatie of ontkenning van hun Christuspotentieel beslissen of zij hun naam in het boek des levens schrijven.

Ik kan je verzekeren dat hoe ver een levensstroom ook is afgedaald naar een staat van ontkenning, geen enkele levensstroom het meer van vuur onder ogen kan komen zonder wakker geschud te zijn voor de waarheid dat dit vuur de levensstroom compleet en totaal kan oplossen. De meeste levensstromen die eindigen in de Hof van het Heilige Vuur zijn erg hoogmoedig en zij denken meestal dat zij overal mee kunnen wegkomen. Maar wanneer een levensstroom in het meer van vuur kijkt, realiseren zelfs de meest trotse levensstromen zich ogenblikkelijk de misvatting van deze gemoedstoestand. Dit is de ultieme ervaring van ‘met je kop tegen de muur lopen’.

Dus er bestaat geen enkele twijfel over of de levensstroom de consequentie van de keuze die hij gaat maken, beseft. Omdat de levensstroom zoveel keuzes in het verleden heeft gemaakt die een schending van Gods wetten waren, heeft hij de keuzes zo beperkt dat hij letterlijk nog maar één keuze over heeft. Die keuze is simpel. Ga jij een omslag maken, jouw huidige identiteitsgevoel loslaten en beginnen aan de klim omhoog die ertoe leidt dat jij je beperkte identiteitsgevoel transcendeert, totdat je het Christusbewustzijn bereikt en het onsterfelijke spirituele wezen wordt dat jij moest worden? Of kies jij in plaats daarvan ervoor om de Christus in jou te ontkennen en te weigeren op te klimmen tot onsterfelijkheid – en daardoor onherroepelijk in het meer van vuur opgelost worden?

Dit is letterlijk de enige optie die de levensstroom op dit punt heeft. Tot aan dit punt kon de levensstroom de keuze om zich om te draaien en zijn identiteitsgevoel te transcenderen, uitstellen. Maar vanwege de Wet van de Zelftranscendentie is die tijd voorbij. Nu kan de levensstroom de keus niet meer uitstellen. Hij moet ervoor kiezen te zijn of niet te zijn en hij moet nu kiezen.

Als een levensstroom ertoe besluit om te veranderen, zal hij alle mogelijke hulp krijgen, maar hij staat ook voor de taak om alle verkeerde overtuigingen uit het verleden die hij als deel van zijn identiteit heeft geaccepteerd en alle negatieve karma die hij heeft gemaakt vanwege de vele verkeerde keuzes, te overwinnen. Sommige levensstromen weigeren letterlijk dit te doen om verschillende reden – meestal de hoogmoed om toe te geven dat ze ongelijk hadden – dus willen ze liever worden opgelost dan hun eigen onvolmaakte creaties ongedaan te maken. Sommige levensstromen weigeren om hun rebellie, woede en haat los te laten, en vervloeken God vaak tot op het laatste moment. Dit was het geval met Hitler die het bewustzijn van Lucifer in de allerhoogste mate belichaamde.

Dus je ziet, zelfs de tweede dood doorkruist niet de vrije wil van de levensstroom in. In feite is het de eigen keuze van de levensstroom, omdat hij ervoor kiest om niet zijn eigen keuzes in het verleden ongedaan te maken. Daarom zou hij liever nog één laatste keuze te maken om zijn eigen Christuspotentieel te ontkennen. Die keuze wordt dan de laatste en uiteindelijke keuze van de levensstroom.