Hoe vrij is vrije wil?

ONDERWERPEN: Er zijn twee niveaus van gewaarzijn, de totaliteit van de Bewuste Jij en het gewaarzijn van jouw voertuig voor de ziel – de Bewuste Jij maakt keuzes, maar wanneer geïncarneerd ziet hij die door het filter van het voertuig voor de ziel – je kunt altijd je goddelijke plan blootleggen en uitvoeren – je moet afrekenen met de treuzelaar op de drempel van jouw impulsen uit het verleden

Vraag: Is de vrije wil van mijn onmiddellijke bewustzijn gescheiden van mijn ziel, zoals mijn ziel zich onderscheidt van mijn IK BEN? Bijvoorbeeld, op vele, vele momenten heb ik me zo hopeloos gevoeld en andere keren heb ik vastgesteld dat niet te zijn. Op andere momenten heb ik me zo oprecht en overtuigd en enthousiast over onze spirituele bestemming gevoeld. Haalt mijn ziel hier meer uit dan mijn lineaire geest, of zijn haar handen op dezelfde manier gebonden als die van mijn IK BEN gebonden zijn aan de vrije wil van mijn ziel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je een paar van de vele boeken over bijna-doodervaringen leest of mensen die in regressie zijn geweest en zich herinnerd hebben hoe hun levensstroom hun huidige incarnaties hebben gepland, zie je dat de totaliteit van de levensstroom veel meer is dan het bewuste gewaarzijn van de meeste mensen. Met andere woorden, voor je incarneert, kun je naar het grote plaatje in de evolutie van je levensstroom kijken en je kunt dat op een afstandelijke manier doen. Daarom kun je een heel rationeel en gedetailleerd plan maken voor wat jij in je volgende incarnatie wilt bereiken.

Wanneer de levensstroom een fysiek lichaam binnengaat, verliest ze gewoonlijk de herinnering aan het grote plaatje dat het totale gewaarzijn van de levensstroom inhoudt. Sommige mensen kunnen zich herinneren dat ze als jong kind bepaalde ervaringen of herinneringen hebben gehad, maar die worden later vaak vergeten, omdat de levensstroom betrokken raakt bij het dagelijkse leven in het materiële universum. Alleen levensstromen die een heel hoge mate van spirituele volwassenheid in vorige levens hebben bereikt, zullen een hoge mate van gewaarzijn van de levensstroom en herinneringen onthouden. Toch zullen de meeste spirituele zoekers een sterk intuïtief gevoel ontwikkeld hebben over waar ze in hun leven heen moeten.

Dus je kunt stellen dat wanneer je levensstroom het fysieke lichaam binnengaat, het gevoel van gewaarzijn en identiteit veel beperkter wordt dan voor de levensstroom het lichaam inging. Dus wat bepaalt het gewaarzijn van jouw bewuste geest?

Zoals wij uitleggen, is de kern van jouw wezen de Bewuste Jij. De Bewuste Jij begint met een zelfgevoel dat op een punt lijkt en naarmate hij meer ervaringen in het materiële universum krijgt, breidt hij dat zelfgevoel uit, hij breidt de sfeer van zijn totale bewustzijn uit. Die uitbreiding heeft een verticaal en een horizontaal aspect. Het verticale is dat je jouw gevoel van verbondenheid met de IK BEN Aanwezigheid uitbreidt, en de kant opgaat van totaal eenzijn met jouw Aanwezigheid (persoonlijk Christusschap). Het horizontale is dat jij je kennis over de materiële wereld en hoe die functioneert, vergroot.

Dus het gewaarzijn dat je hebt voor je afdaalt naar een lichaam, wordt bepaald door hoeveel de Bewuste Jij zich in de sfeer van zijn zelf heeft uitgebreid. Hoe groter jouw sfeer – hoe meer bewustzijn jij hebt – hoe meer opties jij ziet. Met andere woorden, de Bewuste Jij is het centrum van jouw vrije wil. De Bewuste Jij heeft totaal vrije wil, toch kan hij alleen maar uit de opties kiezen die hij kan zien of zich verbeelden. En de opties die jij kunt zien, zijn afhankelijk van de grootte van de sfeer van jouw bewustzijn. Met andere woorden, hoewel jij jouw goddelijke plan voor jouw volgende incarnatie maakt, heb je toegang tot het totale gewaarzijn dat jij in al jouw incarnaties hebt ervaren.

Dus wat gebeurt er dan wanneer je feitelijk incarneert? Zoals ik elders uitleg, is wat de meeste mensen de ziel noemen, eigenlijk een viervoudig voertuig dat de Bewuste Jij maakt om zichzelf tot uitdrukking te brengen in de vier niveaus van het materiële universum. Dit viervoudige voertuig wordt in vele levens gevormd, en zoals ik uitleg, zijn de meeste mensen naar het dualiteitsbewustzijn afgedaald. Dit betekent dat het voertuig van jouw ziel gemaakt wordt uit vele illusies uit het dualiteitsbewustzijn en het slaat ook de vervormde energie op. Dit alles perkt het gewaarzijn van het voertuig van jouw ziel in.

Tussen twee incarnaties in kun je – als je enige spirituele volwassenheid hebt – de situatie bekijken met het volledige gewaarzijn van de Bewuste Jij. Maar wanneer je incarneert, ga je het leven bekijken door het voertuig van jouw ziel, wat betekent dat jouw gewaarzijn van het leven dan beperkt blijft tot wat je door het filter van het viervoudige voertuig kunt zien. Dit is vergelijkbaar met op een schip staan en je volledig de vrijheid hebben om om je heen te kijken en dan een duikerspak aan te trekken dat maar een klein raampje heeft waar jij doorheen kunt kijken. Het voertuig van jouw ziel is te vergelijken met het duikerspak en het bewustzijnsniveau van je ziel bepaalt de grootte en helderheid van het raam waardoor je naar de wereld kijkt wanneer je bent geïncarneerd.

Dus dan kun je twee dingen in ogenschouw nemen. Ten eerste, het niveau dat de Bewuste Jij in vele levens heeft opgebouwd. Dit gebruik je bij het plannen van jouw volgende incarnatie. Maar wanneer je incarneert, verlies je dat gewaarzijn. Veel jonge kinderen hebben nog wel enigszins dat gewaarzijn van tussen twee incarnaties in zijn, maar dat wordt meestal vergeten als het kind opgroeit. En daarna is jouw gewaarzijn beperkt tot wat je door het filter van het viervoudige voertuig kunt zien.

Opnieuw, de Bewuste Jij is de zetel van jouw vrije wil en technisch gezien is jouw vrije wil totaal vrij. Maar in werkelijkheid kan de Bewuste Jij alleen maar kiezen uit de opties die hij kan zien, en daardoor voel jij je ingeperkt door het voertuig van je ziel. Veel spirituele mensen het het gevoel dat er meer is dan de ziel en zij hebben het gevoel dat zij in staat moeten zijn om betere keuzes te maken, maar zij kunnen zich niet bewust hun opties verbeelden of accepteren, dus blijven zij vastzitten en dit kan de aanleiding zijn tot een gevoel van hopeloosheid.

Maar de schoonheid in de leringen over de Bewuste Jij is dat de Bewuste Jij NIET het voertuig van de ziel is. De Bewuste Jij is zuiver gewaarzijn, wat betekent dat hij het vermogen heeft om zich overal te projecteren waar hij heen wil. Wat het bewustzijnsniveau van de ziel ook is, de Bewuste Jij heeft altijd de optie om te stoppen met zichzelf totaal met zijn viervoudige voertuig te identificeren. Het is dan mogelijk om jezelf als puur gewaarzijn te ervaren, wat betekent dat jij bewust bent, maar de wereld niet door het filter van het voertuig van de ziel ervaart. Je ervaart dan dat jij meer bent dan jouw ziel.

Als je dit referentiekader eenmaal begint te krijgen, houd je op jezelf met het viervoudige voertuig te identificeren, en dit maakt het jou veel gemakkelijker om de vele illusies van het bewustzijn van de ziel weg te doen. Omdat jij ook de energie in het voertuig van jouw ziel opruimt, verhelder jij jouw perspectief en breidt het uit en dat houdt in dat je geleidelijk aan het goddelijke plan gaat begrijpen dat de Bewuste Jij heeft gemaakt voor hij incarneerde. Met andere woorden, hoe laag het gewaarzijn van ziel ook is, dat jij in vorige levens hebt gevormd, je hebt altijd de optie om het totale bewustzijn te krijgen dat de Bewuste Jij heeft bereikt. Wat betekent dat jij altijd in staat bent om jouw goddelijke plan bloot te leggen en uit te voeren – als jij de spirituele leringen en de hulpmiddelen die wij hebben gegeven, toepast.

Mijn punt is dat wanneer je onderscheid maakt tussen de Bewuste Jij en het viervoudige voertuig, zie je dat de Bewuste Jij de keuzes maakt. Wat de meeste mensen de ziel noemen, is in feite niet de zetel van jouw vrije wil (tenzij je de Bewuste Jij onder de ziel schaart) en de functie van de ziel is de opties te beperken die de Bewuste Jij kan zien of verbeelden als hij geïncarneerd is.

Denk eens dat je in een donker gebouw loopt met een kleine zaklamp en je komt bij twee deuren. Je denkt vanzelf dat je door één van die twee deuren moet. Maar wat als er nog een derde en vierde deur zijn die je momenteel niet ziet. Alleen als jij je zaklamp verder laat schijnen, zou je de andere deuren kunnen zien.

Dus wanneer je het spirituele pad ontdekt, is het je eerste taak jouw persoonlijkheid in de buitenwereld en je bewuste vrije wil weer op één lijn te brengen met het ruimere gewaarzijn en diepere keuzes van de Bewuste Jij. Als je eenmaal jouw uiterlijke gewaarzijn en persoonlijkheid op één lijn gebracht hebt met de echte individualiteit van de Bewuste Jij, kun je van daaruit beginnen te werken aan het uitvoeren van je goddelijke plan en de creativiteit die jij van God hebt gekregen, tot uitdrukking te brengen. Wij zouden ook kunnen zeggen dat jouw allereerste taak is de Bewuste Jij bewust te maken van wie hij waarachtig is in plaats van te denken dat hij wordt ingeperkt tot het viervoudige voertuig.

Je noemt het gevoel van hopeloosheid en dat je er vaak voor hebt gekozen om er niet te zijn. Veel spirituele zoekers komen dit tegen, omdat het daadwerkelijk een onvermijdelijk onderdeel van het spirituele pad vormt. Ik zal het uitleggen.

In vorige levens hebben de meeste mensen bepaalde impulsen opgebouwd door bepaalde keuzes te maken. Als je op bepaalde situaties op een specifieke manier reageert, en als je die keus in vele levens versterkt, bouw je een reactionair patroon op. Zoals Gautama Boeddha in een onmisbare verhandeling zegt, wordt alles waar jij je aandacht op vestigt in een bepaalde vorm van bewustzijn opgeslagen, dat kan leiden tot het scheppen van een ‘beest’. Dit is in een aantal esoterische leringen de ‘treuzelaar op de drempel’ genoemd. De reden voor die naam is dat het beest op de drempel van een nieuw bewustzijnsniveau staat. Dus om aan jouw huidige bewustzijnsniveau te ontstijgen, moet je de treuzelaar van jouw impulsen uit het verleden tegenkomen en overwinnen, de impulsen die je aan jouw huidige bewustzijnsniveau vast blijven binden.

Als je dit vergelijkt met de tijdloze vraag van Hamlet: “Te zijn of niet te zijn”, kunnen we zeggen dat jij in vorige levens een bepaalde impuls hebt opgebouwd door ervoor te kiezen er niet te zijn. En om naar dat nieuwe niveau te stijgen, moet je die impulsen te boven komen. Welnu, de meeste niet-spirituele mensen hoeven in hun hele leven nooit één van die impulsen uit het verleden tegen te komen. Maar voor een spiritueel persoon die wil groeien, is het onvermijdelijk dat je één of meer van jouw treuzelaars tegenkomt. En terwijl je dat doet, voel jij een poos het gewicht van de impuls van het niet-zijn waar de treuzelaar van gemaakt is.

Deze impuls – die gemaakt is van zowel de dualistische overtuigingen van jouw ego als de impuls van lagere energie – zal je het gevoel geven dat jij er gewoon niet zonder kunt en dat jij – in de betekenis van zelfbewustzijn – sterft als jij ‘de draak die de treuzelaar is, verslaat’. De sleutel om dit gevoel van hopeloosheid te overwinnen is zuiver gewaarzijn ervaren. Daardoor besef je dat het helemaal waar is wat jouw ego je vertelt. Het zelfbewustzijn dat door jouw ego en de treuzelaar werd gedefinieerd, zal inderdaad sterven. Maar dit betekent niet dat JIJ sterft, omdat jij niet het viervoudige voertuig bent, jij bent de Bewuste Jij, die zuiver gewaarzijn is en dus niet kan sterven wanneer de treuzelaar sterft.

Dit is de enig echte manier waarop jij je van de treuzelaar kunt afscheiden en hem opgeven, waardoor hij óf de hongerdood sterft, óf kan worden gebonden en opgelost door Aartsengel Michaël. En als de treuzelaar eenmaal verslagen is, zul jij een nieuw gevoel van vrijheid ervaren, dat voortduurt tot je naar het volgende hogere niveau kunt ascenderen en waar je de volgende treuzelaar tegenkomt. Maar als jij je eenmaal bewust van dit proces wordt, wordt het veel gemakkelijker om te vermijden dat jij je met de treuzelaar identificeert. Je ziet gewoon wie hij is en dan geef je hem onvoorwaardelijk op.

Mijn punt is opnieuw dat jouw ego en de treuzelaar het effect hebben dat zij de opties die jij kunt zien of jouw vermogen/bereidheid om voor de betere optie te kiezen dan jij in het verleden hebt gedaan, beperken. En dus kunnen we zeggen dat jij, totdat jij al je impulsen uit het verleden hebt overwonnen, niet echt vrij bent in wat je kiest. Mijn punt is dat hoewel ik blijf zeggen dat je vrije wil hebt, het goed is om na te denken over hoe vrij jouw vrije wil is. En vanzelfsprekend hangt jouw vrijheid af van jouw gezichtsveld, jouw gewaarzijn, jouw zelfgevoel.