Waarom descendeert de levensstroom naar de materiële wereld?

ONDERWERPEN: Waarom de IK BEN Aanwezigheid jou heeft geschapen – de bedoeling van jouw incarnatie – het risico van incarneren – het contact met jouw spirituele leraren verliezen – de Bewuste Jij kan niet verloren gaan – jij hebt het potentieel om te ascenderen – je kunt nooit de kans verliezen om te veranderen

Vraag: Vraag 1: Lieve Jezus, Je hebt gezegd: “Wanneer de levensstroom naar de materiële wereld afdaalt, heeft hij het potentieel om tot een lagere bewustzijnsstaat te vervallen. Wanneer dit gebeurt, kan de levensstroom zijn spirituele oorsprong, en zelfs zijn spirituele identiteit en individualiteit, vergeten.”

Dit lijkt wel het stomste wat een levensstroom kan doen. Per slot van rekening zit hij ‘gebeiteld’ in het spirituele rijk en kan een aantal manieren kiezen om te groeien zonder zichzelf in gevaar te brengen. Waarom zou een levensstroom ervoor kiezen naar de aarde te gaan?

Vraag 2: Lieve Jezus, ik heb een vraag die gaat over de Vrije Wil. Toen wij op aarde kwamen, werd hogere kennis van ons afgenomen. Wij hebben niet genoeg informatie om verstandige beslissingen te nemen. Maar ons Christuszelf wel en onze IK BEN Aanwezigheid ook. Heeft dat deel van ons ook vrije wil en wijkt de wil van ons lagere bewustzijn daarvoor?

Ik weet diep in mijn hart dat ik nooit zou naar de aarde willen komen zonder een soort contract… een bepaalde garantie dat ik, wat er hier met mij ook zou gebeuren, gered zou worden en naar huis teruggehaald. Zelfs een aardse soldaat die ten strijde trekt heeft de hoop dat zijn maten, als hij neergeschoten wordt, hem niet bij de vijand achterlaten.
God kan iedereen hun ziel en IK BEN Aanwezigheid tonen, zodat zij kunnen onthouden wie zij echt zijn. God kan de sluiers tussen de hemel en aarde weghalen. Ik kan mij niet voorstellen dat een liefdevolle God Zijn soldaten in de steek zou laten om onszelf te laten vernietigen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Hoewel ik alle vragen en de mensen die ze stellen waardeer, houd ik bijzonder van de vragen die tonen dat mensen diep over spirituele zaken hebben nagedacht. Je vragen raken een heel belangrijk onderwerp aan.

Veel spirituele zoekers weten dat zij meer zijn dan hun fysieke lichaam en ze hebben ook het gevoel dat er een deel van hen in het spirituele rijk verblijft. Veel mensen gebruiken het woord ‘ziel’ om naar de totaliteit van hun wezen te verwijzen. Zoals ik elders uitleg, is het juister om de term ‘ziel’ te gebruiken voor het viervoudige voertuig dat de Bewuste Jij vormt om zichzelf door een fysiek lichaam tot uitdrukking te brengen. Jouw spirituele identiteit is dat deel van jou dat permanent in het spirituele rijk verblijft, namelijk jouw IK BEN Aanwezigheid of spirituele zelf. De Bewuste Jij is een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid die het vermogen heeft om zich naar de vier niveaus van het materiële rijk te projecteren.

Jouw IK BEN Aanwezigheid is een onsterfelijk spiritueel wezen. Het is een individualisatie van God en werd geschapen door God met een tweeledig doel. Eén is om God een voertuig te geven waardoor God de wereld van vorm kan scheppen binnen deze wereld. De andere is om God een voertuig te geven om de wereld vanuit deze wereld van vorm te ervaren. Je IK BEN Aanwezigheid heeft een unieke individualiteit en het heeft het schijnbare enigma opgelost dat hij een individuele identiteit heeft en toch een onderdeel is van het totale wezen van God.

Jouw IK BEN Aanwezigheid werd uit Gods liefde geboren, wat God er continu toe aanzet om te zelf-transcenderen. Dit wordt gedetailleerder uitgelegd in de verhandeling door de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, de verhandeling door de Aanwezigheid van Oneindig Licht, en in de verhandeling van Moeder Maria. Jouw IK BEN Aanwezigheid verblijft in het spirituele rijk en kan niet naar de dichtere energie van het materiële universum afdalen. Als uitdrukkingsvorm van de liefde van je IK BEN Aanwezigheid, de drang om meer te worden, besloot jouw Aanwezigheid om een verlengstuk van zichzelf te scheppen dat naar het materiële universum kon afdalen. Het was de bedoeling om jouw Aanwezigheid een voertuig te geven waardoor hij het materiële universum zou kunnen ervaren en medescheppen en helpen om dit universum tot een van zichzelf bewust universum te maken dat een permanent onderdeel van Gods schepping is.

Om terug te keren naar jouw vraag: jouw IK BEN Aanwezigheid zit ‘gebeiteld’ in het spirituele rijk. Technisch gesproken maakt de Bewuste Jij niet de keus om naar het spirituele rijk af te dalen, omdat de Bewuste Jij niet als individueel wezen bestaat voor die eerste afdaling. De Bewuste Jij werd geschapen om af te dalen naar het materiële universum, en onmiddellijk nadat hij werd geschapen, werd hij hier naartoe gezonden door jouw IK BEN Aanwezigheid.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat je levensstroom in dit universum zou leven tot hij het volledige bewustzijn als spiritueel wezen had bereikt. Dit is een subtiel onderscheid en ik begrijp dat dit voor veel mensen verwarrend kan zijn. Maar door de andere verhandelingen die ik heb genoemd te lezen en na te denken over dit enigma, zul je geleidelijk diepere inzichten krijgen. Toen de Bewuste Jij werd geschapen, werd hij geschapen als verlengstuk van jouw IK BEN Aanwezigheid. Maar omdat de Bewuste Jij zelfbewustzijn en vrije wil heeft, heeft hij het potentieel om een volledig en op zichzelf staand identiteitsgevoel als onsterfelijk spiritueel wezen te bereiken. Met andere woorden, de Bewuste Jij heeft het potentieel om het enigma op te lossen dat al door jouw IK BEN Aanwezigheid is opgelost, namelijk dat hij een van zichzelf gewaar wezen is dat deel uitmaakt van een groter geheel.

Wanneer de Bewuste Jij voor het eerst naar het materiële universum afdaalt, beziet hij zichzelf vanuit een eenpuntig gevoel van zelfbewustzijn. Hij bekijkt het universum vanuit één punt en ziet alles vanuit dat ene punt. Naarmate de Bewuste Jij in zelfbewustzijn groeit, krijgt hij een breder en meer sferisch gewaarzijn van de wereld en gaat zichzelf beschouwen als een verlengstuk van de IK BEN Aanwezigheid. Hij kan zichzelf nog niet als een op zichzelf staand spiritueel wezen bekijken. Maar als de Bewuste Jij dit identiteitsgevoel blijft uitbreiden, kan hij het Christusbewustzijn bereiken dat hem in staat stelt te zeggen: “Ik en mijn Vader – in de betekenis van de IK BEN Aanwezigheid – zijn één.” Op dat moment krijgt de Bewuste Jij zijn onsterfelijke identiteitsgevoel als een op zichzelf staand spiritueel wezen. Ik leg dit gedetailleerder uit in het boek ‘Save Yourself’.

Om nog eens op jouw vraag terug te komen: de Bewuste Jij heeft eigenlijk niet de keus gemaakt om naar het materiële universum af te dalen. Hij ontstond uit de keus van jouw IK BEN Aanwezigheid, en die keus ontstond uit liefde. Dus het was niet het stomste wat je kon doen, maar iets heel liefdevols.

Bovendien daalden veel levensstromen die nog steeds op aarde incarneren de eerste keer af voor de Val van de Mens en toen was er nog maar heel weinig risico aan het afdalen naar de aarde. Pas na Val werd deze planeet een veel hachelijker omgeving, waarin mensen gemakkelijker hun spirituele oorsprong konden vergeten. Maar zelfs na de Val, kozen veel spirituele wezens ervoor om naar de aarde af te dalen op een reddingsmissie om hun broeders en zusters te redden die in de lagere bewustzijnsstaat vastzaten.

De enige manier om echt een andere levensstroom te redden, is door te onderwijzen door jouw voorbeeld. Met andere woorden, de enige manier om echt als spirituele meester te dienen, is door naar planeet aarde af te dalen en dan je Christusschap te bereiken, waardoor je aantoont dat ieder mens het potentieel heeft om de Christusgeest aan te nemen en onsterfelijk te worden door de ascensie naar een hogere bewustzijnsstaat.

Om op je tweede vraag in te gaan, het is technisch gesproken niet juist te zeggen dat hogere kennis van de levensstroom werd afgenomen toen hij naar de aarde afdaalde. Toen de Bewuste Jij voor de eerste keer afdaalde, wat voor de Val was, had hij intuïtief contact met de IK BEN Aanwezigheid en in de buitenwereld contact met een spirituele leraar, geïllustreerd als God in de Hof van Eden. Dus werd de Bewuste Jij niet zonder leiding achtergelaten. Pas door het afdalen naar het dualiteitsbewustzijn verloren levensstromen geleidelijk aan zowel hun intuïtieve contact als het contact in de buitenwereld met hun spirituele leraren. Dus is het juist dat de levensstromen die gereïncarneerd zijn, in dit leven zonder hogere kennis aankwamen. Dit is echter het gevolg van hun eigen keuzes in het verleden en niet de straf van God.

Toen een levensstroom afdaalde naar het dualiteitsbewustzijn, kon de IK BEN Aanwezigheid geen direct contact meer onderhouden met de Bewuste Jij. Daarom werd het Christusbewustzijn geschapen uit het universele Christusbewustzijn. Deze bewustzijnsstaat ligt in de wereld van vorm ingebed, toch kan die nooit in een bepaalde vorm komen vast te zitten. Het universele Christusbewustzijn weet altijd dat hij een verlengstuk van Gods wezen is. Daarom stelt het Christusbewustzijn jou in staat om het verschil te weten tussen de illusies die door het dualiteitsbewustzijn worden gecreëerd en de waarheid van God, namelijk dat jij een spiritueel wezen bent. Dus ja, jouw IK BEN Aanwezigheid heeft wel vrije wil, net als jouw Christusbewustzijn. De keuzes van jouw IK BEN Aanwezigheid kunnen nooit de vrije wil van de Bewuste Jij aan de kant zetten. Op het niveau van de Bewuste Jij, is jouw vrije wil de allerhoogste wet en geen enkel spiritueel wezen heeft het gezag die aan de kant te zetten. Alleen duistere krachten zullen de vrije wil van je levensstroom schenden.

Je spreekt erover dat je weet dat je nooit afgedaald zou zijn als jij geen contract had. Je zou misschien kunnen zeggen dat jouw IK BEN Aanwezigheid toen hij de Bewuste Jij schiep, de waarheid wist dat het bewustzijn dat in jouw Bewuste Jij ingebed lag, nooit verloren kon gaan. Dat bewustzijn is een uitdrukkingsvorm van Gods onsterfelijke wezen dat nooit verloren kan gaan. Dus zou je kunnen stellen dat er een soort contract bestaat dat het bewustzijn van God dat jouw Bewuste Jij vormt, garandeert dat jij nooit verloren kunt gaan. Je zult ascenderen en een onsterfelijk wezen worden of weer in de IK BEN Aanwezigheid opgaan door de tweede dood.

Omdat de Bewuste Jij vrije wil heeft, heeft hij wel het potentieel om het identiteitsgevoel aan te nemen van een sterfelijk, menselijk wezen dat door allerlei illusies wordt ingeperkt. Dit identiteitsgevoel heeft geen contact met de waarheid van Gods wezen en Gods energie. Daarom volgt hier logischerwijze uit dat dit beperkte identiteitsgevoel nooit permanent kan worden. En omdat het niet permanent kan worden, moet het logischerwijs wel tijdelijk zijn. En aan alles wat tijdelijk is, komt een eind. Daarom komt aan het identiteitsgevoel van je levensstroom als beperkt sterfelijk wezen op den duur een eind.

Dan gaat het beperkte identiteitsgevoel verloren, maar jouw oorspronkelijke goddelijke individualiteit, waaruit de Bewuste Jij werd geschapen, gaat nooit verloren. Jouw IK BEN Aanwezigheid kan altijd weer een nieuwe Bewuste Jij scheppen op grond van de ervaringen die hij heeft gehad. De energie die het viervoudige voertuig vormt, keert gewoon weer terug naar de oorspronkelijke zuiverheid en kan dus opnieuw gebruikt worden om meer perfecte vormen te scheppen. Dus je zou kunnen zeggen dat er een contract is dat garandeert dat de energie van jouw ziel uiteindelijk naar huis gebracht wordt. Het is echter de hoop van de IK BEN Aanwezigheid dat de Bewuste Jij niet gewoon thuisgebracht wordt, maar triomferend naar huis komt door een van zichzelf gewaar, op zichzelf staand, onsterfelijk spiritueel wezen te worden.

Je zegt dat God iedereen de spirituele waarheid kan tonen, maar dit is niet waar, omdat geen enkel spiritueel wezen de vrije wil van geïncarneerde levensstromen mag schenden. God kan je kennis aanbieden over je spirituele identiteit – via de geascendeerde meesters – God kan je naar de wateren van de levende waarheid brengen, maar God kan je niet dwingen dat water te drinken. Toch laat God jou niet alleen op het slagveld van het leven. God heeft je het Christuszelf gestuurd als spirituele leraar en God heeft talloze leraren in de buitenwereld. Door de tijden heen, zijn veel wezens – waaronder ik – op aarde geïncarneerd en hebben het Christusbewustzijn bereikt en daardoor het pad dat alle levensstromen in potentie kunnen volgen, gedemonstreerd.

Je spreekt over soldaten op het slagveld en dit is een goede illustratie, omdat planeet aarde momenteel echt een slagveld is. Maar wanneer een soldaat ten strijde trekt, bestaat er geen garantie dat hij of zij gered kan worden. De soldaat weet dat alle pogingen die maar mogelijk zijn, zullen worden ondernomen, maar er bestaat geen garantie dat die pogingen succesvol zullen zijn. Een levensstroom kan ook wel weten dat alle pogingen die mogelijk zijn, zullen worden ondernomen om die levensstroom te redden op het slagveld dat de aarde is. Toch is er geen garantie dat die pogingen succes zullen hebben, niet zozeer omdat de vijand zal ingrijpen, maar omdat de levensstroom de reddingspoging misschien niet ziet of niet de hand accepteert die hem van boven wordt toegestoken.

Om zijn missie op aarde te vervullen en een op zichzelf staand spiritueel wezen te worden, moet een levensstroom vrije wil hebben. Toch bestaat er onvermijdelijk de mogelijkheid dat de levensstroom zijn oorspronkelijke missie opgeeft en een identiteitsgevoel als sterfelijk menselijk wezen opbouwt dat eeuwig van God gescheiden wordt en nooit het Christusbewustzijn kan aannemen en onsterfelijk worden. Zolang die levensstroom dit identiteitsgevoel houdt, kan geen enkel wezen in de hemel die levensstroom redden. Toch kan de Bewuste Jij op elk moment ervoor kiezen om het beperkte identiteitsgevoel op te geven en besluiten het spirituele pad op te gaan dat naar het Christusbewustzijn leidt. Niettemin kan geen enkel wezen in de hemel die keus voor wie ook maar op aarde maken.