Wie ben ik en wat is mijn Godvlam?

ONDERWERPEN: Kijk in jezelf om te weten wie jij bent – volg jouw hoogste liefde – hoe je antwoorden uit jezelf haalt – jouw goddelijke plan – niet op je intuïtie vertrouwen – bepaalde dingen vind je niet in leringen in de buitenwereld – een novene

Vraag: Zou je willen beschrijven wie ik ben, wat mijn vlam is of wat mijn Goddelijke plan is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Denk eens na over waarom je mij die vraag stelt. Met andere woorden, waarom zou jij aan een bron buiten jou vragen jou de kern van jouw eigen wezen te onthullen?

Het essentiële besef is dat je niet volledig kunt zijn wie jij bent door dat van een bron van buitenaf te horen. Om te zijn wie je bent, moet het inzicht en besef van binnenuit komen. Als je naar een bron buiten jou zoekt voor het antwoord, kijk je op de verkeerde plaats. Om het antwoord te vinden, moet je naar binnen in plaats van te denken dat het antwoord van buitenaf tot jou moet komen.

Je weet al wat jouw vlam is; je durft gewoon niet op je intuïtie te vertrouwen en daarom vraag jij bevestiging van buitenaf. De sleutel om je spirituele vlam te ontdekken, is te beslissen van welke positieve op God lijkende eigenschap jij meer houdt dan iets anders. Volg jouw hoogste liefde en je zult jouw spirituele vlam ontdekken.

Als ik een verkeerde leraar was, zou ik je een antwoord geven, zodat je afhankelijk van mij zou worden en jij nog meer antwoorden wilt. Omdat ik een echte leraar ben, kan ik en zal ik je het antwoord niet geven, omdat jij dat uit jezelf moet halen.

Dit is niet zo moeilijk als je misschien denkt wanneer je de techniek voor innerlijke afstemming gebruikt. Pas die techniek toe en stem je af op de Christuszelf in plaats van op Jezus Christus. Vraag jouw Christuszelf om jou dit te onthullen en herhaal de oefening verscheidene dagen (zie ook de wake van 33 dagen). Je zult antwoorden gaan krijgen en wanneer je voelt dat het consistente antwoorden zijn, vertrouw die antwoorden dan.

Met betrekking tot je goddelijke plan, het allereerste en belangrijkste onderdeel van je goddelijke plan is je ware door God geschonken identiteit te ontdekken en die identiteit op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Je kunt dat fundament verstevigen door te besluiten wie jij bent en wie jij wilt zijn. Opnieuw, dit is niet iets wat jij van een bron van buitenaf kunt horen; het moet van binnenuit komen. Jouw levensstroom kan dit ontdekken, maar om dat te doen, moet je de vraag oplossen waarom jij niet op je intuïtie durft te vertrouwen.

Je zult zien dat het antwoord op deze vraag is dat jij in vorige levens het gevoel hebt gehad dat je verkeerde keuzes had gemaakt door te luisteren naar advies van buitenaf. Omdat je het gevoel hebt dat jouw intuïtie je had moeten waarschuwen (hoewel je niet naar die innerlijke waarschuwingen hebt geluisterd), heb je het gevoel dat je niet meer op jouw intuïtie kunt vertrouwen. Gebruik geschikte technieken om de oorspronkelijke reden waarom je besloot dat jij je Christuszelf niet kunt vertrouwen, opnieuw te ontdekken. Je zult zien dat dit helemaal teruggaat tot de Hof van Eden toen je naar de kromme stem hebt geluisterd, de stem in de buitenwereld, en de logica, de kromme logica, van die uiterlijke stem de stem van jouw Christuszelf hebt laten overstemmen en negeren.

Er zit wijsheid in het feit dat een spirituele leraar uiterlijke en innerlijke leringen heeft. Ik onderwees de grote massa in parabels, maar verklaarde alles uitgebreid aan mijn discipelen, omdat de grote massa niet klaar was voor de volledige kracht van mijn lering. Er zit echter nog een aspect aan. Er zijn bepaalde leringen die nooit als lering in de buitenwereld kunnen worden uitgesproken, omdat het een onderdeel van het spirituele pad is dat de ziel bepaalde dingen zelf moet ontdekken.

Als spirituele leraar is het mijn taak om jou te helpen het spirituele pad te ontdekken en volgen, maar het moet een innerlijk pad zijn. Ik ben niet bereid om je bepaalde leringen door een bron in de buitenwereld te geven, omdat de essentie van het pad is jou te leren op jouw innerlijke bron te vertrouwen. De leraar in de buitenwereld is simpelweg hier om je te herinneren aan het bestaan van die innerlijke leraar.

Maar als je een praktische suggestie wilt voor hoe jij kunt ontdekken wat de bedoeling van jouw leven is en wat jouw goddelijke plan is, zeg dan een novene voor de Grote Goddelijke Leider op en dan krijg je natuurlijk de hulp waar jij aan toe bent op jouw huidige ontwikkelingsniveau.