Wat is de bedoeling van mijn leven?

ONDERWERPEN: een individuele en globale bedoeling – persoonlijke bedoeling moet van binnenuit komen – zo boven, zo beneden – medeschepper zijn – jouw zelfgevoel vergroten – ware individualiteit bedekt door de lagen van het zelf dat in de buitenwereld bestaat – jouw ware zelf blootleggen – jouw goddelijke plan in dit leven – karma in evenwicht brengen – jouw levenslessen – demonstreren hoe je eindexamen doet – de ascensie – Christusschap op aarde

Vraag: Ik zou wel eens willen weten wat mijn bedoeling in het leven is

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Jouw bedoeling in het leven heeft twee aspecten, een individuele, persoonlijke bedoeling en een algemene, globale bedoeling die je met de meeste mensen deelt.
Jouw individuele bedoeling in het leven is specifiek voor jou alleen en in haar specifieke vorm en uitdrukking uniek voor jou in dit huidige leven. Hoewel ik met iemand zou kunnen gaan zitten en hem zijn persoonlijke bedoeling in het leven vertellen, zou ik dat liever niet doen. De invulling van jouw persoonlijke bedoeling in het leven vereist al jouw aandacht en toewijding en die toewijding moet van binnenuit komen.

Als ik dan als spirituele leraar jou je persoonlijke bedoeling in het leven zou vertellen, zou je het van een bron van buiten ontvangen. Dit zou je nooit de internalisering en toewijding kunnen geven die je krijgt als je het van een bron binnenin jou, namelijk jouw Christuszelf, zou ontvangen. Daarom is het essentieel om contact te maken met je Christuszelf en door dat contact jouw eigen intuïtieve inzichten te ontvangen die over jouw persoonlijke bedoeling in het leven gaan. Om jouw persoonlijke bedoeling echter te ontdekken, is het heel nuttig om de algemene bedoelingen te begrijpen die op de meeste mensen van deze planeet van toepassing zijn.

Een manier om de bedoeling van het leven te beschrijven, is te beginnen met de nieuwe gouden regel die ik op deze website heb gezet: “Wees hier beneden alles wat je Boven al bent.”
Toen jouw levensstroom, door God, of liever jouw spirituele ouders, werd geschapen, werd die begiftigd met een unieke individualiteit, een unieke spirituele vlam. Deze individualiteit is wie jij echt bent, en wat er ook hier op aarde met jou gebeurt, jouw spirituele individualiteit wordt totaal niet beschadigd of veranderd. Die blijft volledig in tact, omdat die ligt opgeslagen in jouw IK BEN Aanwezigheid, die niet in het materiële universum bestaat en daardoor nooit kan worden beïnvloed door welke energie in het materiële universum ook.

Daarom zou je kunnen zeggen dat de bedoeling van jouw leven is dat jij jouw ware door God-geschonken individualiteit in deze materiële wereld tot uitdrukking brengt. Wanneer je dat doet, handel je als medeschepper met God en breng jij een uniek geschenk naar deze wereld. Tegelijkertijd, breid jij jouw ware spirituele individualiteit uit en bouw je die verder op en versterk je die, zelfs naast datgene wat je van God hebt gekregen. Je zult bij wijze van spreken, je talenten vermenigvuldigen, zodat God die nog meer kan vermenigvuldigen.

Het probleem dat we momenteel op planeet aarde zien, is dat de meeste mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen waarin zij hun spirituele individualiteit niet duidelijk herkennen. Het gevolg is dat zij die individualiteit niet tot uitdrukking kunnen brengen. Voor de meeste mensen is de echte individualiteit bedekt met laag na laag van de uiterlijke, of menselijke persoonlijkheid die ze door de levens heen hebben gecreëerd. Deze lagere geest, die dualistische geest, heeft voor veel mensen hun spirituele identiteit volledig verduisterd. Die heeft ervoor gezorgd dat zij zich vereenzelvigen met sterfelijke menselijke wezens die heel anders zijn dan de unieke prachtige spirituele wezens die zij waren toen zij werden geschapen.

Daarom is het, op dit niveau, de bedoeling in het leven dat jij onmiddellijk jouw echte individualiteit blootlegt en de individualiteit in de buitenwereld achter je laat. Dit bracht Paulus tot uitdrukking door te zeggen dat je de oude mens (van het menselijke zelf) moet afleggen en de nieuwe mens (van het spirituele zelf) moet aannemen.

Omdat je spirituele individualiteit in een hoger rijk ligt verankerd, kun je niet rechtstreeks met dat spirituele zelf contact leggen via jouw bewuste geest. Je kunt dit alleen door bemiddeling van jouw Christuszelf. Daarom is het de bedoeling in het leven dat je onmiddellijk rechtstreeks, bewust contact met jou Christuszelf maakt. Dit zal beginnen in de vorm van toenemende intuïtie en je kunt veel doen om jouw intuïtie aan te scherpen. Ik heb diverse technieken en leringen op deze website gezet die je kunnen helpen om dit contact met je Christuszelf te verbeteren.

Dus de globale bedoeling van jouw leven is te zijn wie jij echt bent als spiritueel wezen, zelfs al ben je nog geïncarneerd in dit materiële universum. Omdat je echter al eerder geïncarneerd was, heb je ook een doel dat specifiek is voor een bepaald leven. Je kunt veel inspiratie hiervoor vinden door boeken te lezen over bijna-doodervaringen of over mensen die ervaren hebben hoe hun levensstroom zich daarvan bewust was voor zij in hun huidige leven incarneerden.

Het is belangrijk dat jij begrijpt dat je levensstroom voor jij naar dit leven toekwam, een conferentie met jouw persoonlijke spirituele leraren had. Je hebt een goddelijk plan, een missie of blauwdruk, voor wat jouw levensstroom in dit leven wilde bereiken. Onderdeel van die missie was jouw spirituele inzichten te vergroten en contact met jouw Christuszelf te maken. Daardoor vervul je niet alleen een deel van je missie wanneer je technieken gebruikt om het contact met jouw Christuszelf te verbeteren en door spirituele leringen te bestuderen, maar jij ontdekt ook andere onderdelen van jouw missie.

De meeste mensen die zijn geïncarneerd, hebben karma in vorige levens gemaakt, dus het is een belangrijk doel in dit leven om dat karma in evenwicht te brengen. Dit betekent vaak dat de levensstroom heeft aangeboden om in een bepaalde situatie te incarneren en specifieke mensen te ontmoeten. Dus hoe de situatie er in de buitenwereld voor jou ook uit kan zien, het is belangrijk dat jij vrede hebt met die situatie en beseft dat je levensstroom ervoor heeft gekozen om onder deze omstandigheden te incarneren. Wanneer je dit accepteert, kun je ophouden met proberen uit die onaangename aspecten van jouw huidige situatie te ontsnappen en in plaats daarvan de situatie benutten als kans om verder te komen en spiritueel te groeien.

Dus je zou misschien kunnen stellen dat hoe jouw situatie in de buitenwereld er ook voorstaat, het een belangrijke bedoeling is om het leven als kans te beschouwen om karma in evenwicht te brengen, om specifieke lessen te leren over de spirituele kant van het leven, om bepaalde aspecten van het leven op aarde te ervaren en een uniek geschenk aan de wereld of specifieke mensen te geven.

Wanneer je het leven accepteert als kans om te groeien, zal je houding ten opzichte van het leven als bij toverslag veranderen. Naarmate jij die innerlijke transformatie doormaakt, zie je vaak dat de situatie in de buitenwereld ook getransformeerd wordt. Het is gewoon een feit dat het leven op aarde net is als naar school gaan. De bedoeling van planeet aarde is jouw levensstroom te helpen haar vrijheid als spiritueel wezen voorgoed te krijgen. Om deze vrijheid te krijgen, moet je bepaalde lessen leren en die kunnen niet alleen met het intellect geleerd worden.

Je lessen moeten volledig geïnternaliseerd worden en daarom moet je vaak een moeilijke situatie ervaren, zodat je de les die jij moest leren in die situatie, door een directe ervaring kunt leren en die volledig in jouw wezen integreren. Wanneer jij dit begrijpt, besef je dat je als je eenmaal een specifieke les helemaal hebt geleerd, er geen reden meer is om nog in die situatie in de buitenwereld te blijven. Dan zul je zien dat, wanneer jij het leven als kans benut en je lessen probeert te leren en ze volledig in jouw wezen integreert, de moeilijke situatie zich als bij toverslag begint op te lossen. Vanzelfsprekend is dit helemaal geen tovenarij. Het komt gewoon omdat jij die les dan hebt geleerd en jij verder moet om hogere lessen te leren in andere situaties.

Een andere bedoeling van het leven is dat je jouw recht om te ascenderen uit het materiële universum kunt behalen, zodat jij niet weer hoeft te reïncarneren. Zolang je nog onafgemaakte zaken op deze wereld hebt liggen, wat inhoudt dat je nog karma in evenwicht moet brengen, lessen moet leren of ervaringen moet hebben om jouw levensstroom te laten groeien, ben jij niet vrij om voorgoed naar het spirituele rijk te ascenderen. Je zult hier, of door de Wet van Oorzaak en Gevolg, of door de wens van je levensstroom om haar onafgemaakte zaken af te maken, naar terug gezogen worden.

Een belangrijk aspect van mijn missie op aarde was demonstreren dat het mogelijk is dat levensstromen op den duur slagen voor de school op aarde en permanent ascenderen. Dan wordt een levensstroom een geascendeerd wezen, een geascendeerde meester.

Dus je zou kunnen zeggen dat één van de bedoelingen van het leven de ascensie is, waardoor je hier niet weer terug hoeft te komen. Het is echter in het huidige tijdperk belangrijker om te ascenderen, voor jouw ascensie in aanmerking te komen, maar dat doen terwijl je nog steeds geïncarneerd bent. Daardoor krijg je het Christusbewustzijn terwijl je nog hier op aarde bent. Met andere woorden, je kunt een geascendeerde meester zijn die op aarde rondloopt en daardoor kun je een unieke bijdrage aan de mensheid en Gods bedoelingen leveren. Je kunt letterlijk hier beneden een geascendeerde meester zijn net als mij, en al mijn collega’s de geascendeerde meesters, geascendeerde meesters hier Boven zijn. Dit zal ons de unieke kans geven om samen te werken en Gods koninkrijk op aarde te brengen, wat echt in deze tijd en dit tijdperk moet gebeuren.