Vermijden dat je een spirituele lering gebruikt als blokkade om te voldoen aan jouw goddelijke plan

ONDERWERPEN: jouw goddelijke plan verwezenlijken – ontmoediging transcenderen door iets nieuws te doen –een spirituele lering gebruiken om jezelf vast te zetten – constant zijn zonder rigide te worden – volg innerlijke aanwijzingen – je ‘leven’ verliezen om Christus te volgen – hoogmoed wordt een subtiele val – jouw angsten overwinnen – de angst om fouten te maken – de onwil om onderscheid te maken – een anti-chela zijn – elk gevoel van verplichting loslaten – zien wat je doet maar niet hoe je dat doet – een huis dat tegen zichzelf verdeeld is – uiterlijke regels omzeilen – gebruik geen door mensen gemaakte maatstaven voor succes – wanneer jij het gevoel hebt dat je vastzit, is er iets wat jij niet hebt opgegeven – de weg naar de hel is geplaveid met menselijke intenties – zoek het Christusbewustzijn voor doelen in de buitenwereld – geen enkele overtuiging is absoluut – een lering gebruiken om een gesloten mentaal kader te vormen

Vraag: Geliefde Meester, sommigen zouden zeggen dat ik ijverig aan mijn innerlijke pad en met mijn toewijding aan jou als mijn Meester en aan een paar andere leden van de geascendeerde meesters van wie ik het gevoel heb dat ik er een meer dan gewone band mee heb, bezig ben. Op dit moment voel ik mij verward over het feit dat mijn innerlijke wezen weet dat mijn dienstbaarheid zich over de hele wereld moet uitbreiden en dat het door de Motion Picture Industry moet gebeuren. Ik heb de wens om mijn Ware Zelf als acteur tot uitdrukking te brengen op dezelfde manier als mijn neef doet met regisseren. Veel jaren geleden noemde jouw collega de machtige Saint Germain ons filmproject ‘een revolutie teweeg te brengen in de denkpatronen van de wereld’ en hij heeft ons geleid naar mensen die invloed en macht hadden, zodat we een ingang hadden en daarna de grote massa konden bereiken. We hebben er hard en stevig aan gewerkt op de beste manier die wij beide kennen en toch lijkt het of wij tegenwoordig wel dichterbij komen, maar ook berooid van financiële middelen, om zelfs maar de moeilijkheden te boven te komen en af te wachten.
Vraag: is het eigenlijk wettelijk toegestaan de lichtimpuls te gebruiken die ik heb vergaard als Zoon van God en het naar een wereld in nood toe te brengen door een Motion Picture en op een manier te ‘acteren’ zoals ik als Leider van de Decreten (als de overheid) verboden zou hebben? Ik vertrouw erop dat er misschien voor iedereen een les in de ervaring zit die ik heb gehad en die mij opnieuw op mijn knieën heeft gebracht, niet wetend tot wie ik mij moet wenden en waar ik soms heen moet en de hemel bij juist mijn eigen voordeur in anderen te zien. Ik heb leiding nodig Meester en hoewel ik er dagelijks naar streef, heb ik nog geen duidelijk ontwikkeld gehoor om Jou rechtstreeks in mijn hart te horen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde broeder, mijn hart gaat uit naar jou en de vele andere oprechte levensstromen die trouw zijn aan de leringen van de geascendeerde meesters door een van de vele organisaties waar wij mee gewerkt hebben in de vorige eeuw en daarvoor. Je hebt gelijk dat je ervaring inderdaad een les bevat die van waarde is voor alle spirituele zoekers en vooral voor studenten van de geascendeerde meesters.

Veel levensstromen hebben een beeld van hun hogere bedoeling in het leven, hun goddelijke plan, maar wanneer het aankomt op die visie overbrengen naar de fysieke werkelijkheid, hebben ze vaak het gevoel dat zij tekortschieten of hebben het gevoel dat ze een reactie uit de buitenwereld krijgen die tekortschiet. Dit zorgt ervoor dat sommigen ontmoedigd of in de war raken. Ik kan je ervan verzekeren dat jij niet de enige van onze studenten bent die in dit lastige parket zit. In feite zitten er veel te veel mensen in een impasse en ik wilde graag dat ik ze zou kunnen helpen om verder te gaan.

Helaas willen sommigen niet luisteren naar wat ik door deze boodschapper zeg en ik prijs je voor je bereidheid om mij deze vraag toch te stellen. In feite kan ik je ervan verzekeren dat een aantal van mijn collega’s, die in het verleden diverse organisaties hebben gesponsord, graag de leden van die organisaties willen bereiken met het volgende niveau van progressieve openbaringen. Dus laat me jou, en anderen die oren hebben om te horen, wat ideeën geven om over na te denken.

Gedachte 1

Verder gaan is het sleutelconcept dat je moet overwegen. Wanneer jij je voelt vastzitten in ontmoediging of verwarring – of elke andere vorm van menselijke beperking trouwens – is er maar één manier om eruit te komen en dat is door je huidige bewustzijnsstaat te transcenderen, te reiken naar het hogere inzicht en de evenwichtige visie van de Christusgeest. Het eenvoudige feit is dat als je een tijdlang hetzelfde bent blijven doen en jij je doel nog niet hebt bereikt, het tijd wordt een andere aanpak te hebben. Koppigheid en rigiditeit brengen je niet in de hemel, maar de flexibiliteit van de Christusgeest – de flexibiliteit die geen compromis met de waarheid is –helpt je jouw ware doelen te bereiken.

Het probleem is dat jij voor je een evenwichtige visie kunt begrijpen, bereid moet zijn je huidige overtuigingen en verwachtingen over hoe het leven of het spirituele pad zich zou moeten ontvouwen, los te laten. En daar komen precies veel serieuze studenten een poosje, soms vele levens lang, in vast te zitten. En helaas gebruiken ze onze leringen vaak om daar oneindig lang in vast te blijven zitten.

Zoals ik overal op deze website probeer uit te leggen, kan elke willekeurige spirituele lering een val voor je geest worden. Daarom kan zelfs een ware spirituele lering gebruikt worden om een mentaal kader op te bouwen dat voorkomt dat je naar het volgende niveau op je persoonlijke pad ascendeert. Je zou kunnen zeggen dat de essentie van het spirituele pad is dat jij het mentale beeld van wie je bent, van wie God is en hoe de wereld werkt, transcendeert. Alle zoekers beginnen met een beperkte visie en begrip. Velen werden opgevoed met een heel erg beperkt wereldbeeld, zoals dat door het orthodoxe christendom of de materialistische wetenschap wordt gepresenteerd.

Veel zoekers vinden een spirituele lering of organisatie die hun wereldbeeld uitbreidt en hen helpt naar een veel hoger niveau te groeien. En omdat die lering hen zoveel groei heeft gebracht, denken ze dat het de absolute waarheid of de hoogste lering op de planeet is en dat zij dus nooit meer iets anders hoeven te doen. Deze mensen bouwen vervolgens het mentale beeld, de verwachting, op dat zij, als ze maar blijven doen wat hen gezegd is (of dat hebben besloten – gebaseerd op hun spirituele lering – dat dit alles is wat zij moeten doen) automatisch het Christusbewustzijn krijgen.

Maar zoals ik overal op de website uitleg, kan geen enkele lering of organisatie in de buitenwereld garanderen dat je het Christusbewustzijn krijgt door de leringen en oefeningen op te volgen. De reden is dat je het Christusbewustzijn enkel kunt bereiken door een innerlijk proces. Een lering in de buitenwereld kan je natuurlijk heel erg helpen, maar geen enkele lering of oefening kan je automatisch het Christusbewustzijn opleveren. Helaas kan een lering in de buitenwereld wel voorkomen dat je het Christusbewustzijn krijgt, zelfs een ware lering – waaronder de leringen op deze website – kan verkeerd gebruikt worden om een mentaal kader te creëren dat jou op een bepaald niveau op jouw pad houdt.

Gedachte 2

Op een bepaald niveau van het pad is het nuttig als je een lering in de buitenwereld opvolgt, maar je moet altijd waakzaam blijven, zodat jij niet in de subtiele val loopt van een uiterlijke lering in een gesloten kader veranderen. Aan het begin van je pad krijg je bijvoorbeeld misschien veel tegenstand van duistere krachten, dus is het nodig standvastig te blijven, soms moet je zelfs een beetje rigide worden. Maar naarmate je op de hogere niveaus komt, kan juist de eigenschap die je daar gebracht heeft, snel in een blok aan het been veranderen.

De duistere krachten begrijpen het feit volledig dat elke willekeurige lering jou om de tuin kan leiden als je hem tot in het extreme doorvoert. Dus als ze een student zien die zeer standvastig is, fluisteren ze in zijn oor dat dit alles is wat hij de rest van zijn leven nodig heeft. En daardoor blijft de student hetzelfde veel langer doen dan hij van plan was, wat onvermijdelijk tot rigiditeit leidt. En als de student eenmaal een bepaald punt gepasseerd is, kan hij niet hogerop komen als hij rigide blijft, dus komt zijn groei tot stilstand. Maar toch is de student er zo van overtuigd dat hij op het juiste pad zit dat hij denkt dat hij nog steeds vooruitgaat. Dit kan zo doorgaan totdat de student zich begint af te vragen waarom hij – als hij toch alle juiste dingen doet – zijn goddelijke plan niet verwezenlijkt.

Je moet je ervan bewust zijn dat het in de beginstadia van je pad nodig is dat je de tegenstand van de duistere krachten stevig doorploegt. Maar wanneer ze zien dat zij jou niet met geweld kunnen tegenhouden, zullen ze hun aanpak veranderen en zij zullen het dan met subtielere ideeën proberen. Op de hogere niveaus van het pad moet je flexibel zijn, zodat je de tegenstander te slim af bent. Je moet in principe zo snel vooruitgaan dat de duistere krachten of je eigen ego jou niet ergens op kunnen vastpinnen. En om dat te doen, moet je bereid zijn van minuut tot minuut de aanwijzingen van je Christuszelf op te volgen. Je mag het gewoon de duistere krachten niet mogelijk maken om jouw volgende stap te voorspellen. De student die al te voorspelbaar is, is een gemakkelijk doelwit voor duistere krachten. Met andere woorden, op de hogere niveaus van het pad, werkt niets meer eeuwig en daarom kun jij je niet meer aan de regels in de buitenwereld houden.

Als een lering in de buitenwereld juist is, helpt die jou met groeien en de ware bedoeling van een uiterlijke lering is dat je zo groeit dat je rechtstreeks instructies van jouw Christuszelf en spirituele leraren kunt krijgen. Het probleem is dat jouw verwachtingen, vooringenomen meningen en mentale beelden een muur kunnen vormen die voorkomen dat jij onze instructies hoort of voorkomt dat je vertrouwt wat je hoort.

Hoe geslotener je mentale kader is – hoe meer jij emotioneel gehecht bent aan de leer en organisatie in de buitenwereld – hoe slechter jij te bereiken bent voor onze innerlijke leiding. Het is een triest feit dat wij veel van onze studenten niet kunnen bereiken, zelfs veel die al jarenlang onze leringen in de buitenwereld hebben gevolgd. Deze mensen hebben onze leringen gebruikt om hun oren te sluiten voor onze innerlijke leiding, net zoals de Schriftgeleerden en farizeeërs de Thora hebben gebruikt om hun oren te sluiten voor mijn nieuwe leringen.

Wanneer jij je in een impasse bevindt en niet kunt zien welke kant je op moet, moet je altijd aannemen dat je wordt geblokkeerd door de verwachtingen en mentale beelden die je dagelijkse denkgeest (waaronder jouw ego) handhaaft. Dus als je serieus bezig bent met spirituele groei, moet je een stap terugdoen en een bewuste poging doen om verder dan je mentale kader te kijken. En om dat te doen, moet je bereid zijn alle huidige overtuigingen te onderzoeken of los te laten. Ik zeg niet dat je al je overtuigingen moet loslaten – tenminste niet tegelijkertijd – ik zeg dat jij bereid moet zijn die los te laten. Als je niet bereid bent iets los te laten, ben je eraan gehecht, en gehechtheid is de oorzaak van al het lijden, zoals de Boeddha al eeuwen geleden heeft verklaard.

Gedachte 3

Op de lagere niveaus van het spirituele pad zit de student onvermijdelijk in het dualiteitsbewustzijn vast. Dus ook al vindt de student een ware spirituele lering en volgt die op, toch bouwt de student een mentaal beeld van de lering op en van de juiste manier waarop hij die lering moet opvolgen. Maar dit beeld wordt onherroepelijk, in ieder geval gedeeltelijk, gebaseerd op het dualiteitsbewustzijn. Naarmate je naar Christusschap toe groeit, kom je op een punt waarop je niet verder kunt tot je bereid bent je mentale kader los te laten. Je moet je visie op het spirituele pad bevrijden van de dualistische elementen.

Eén van die kenmerken van de dualiteitsbewustzijnsstaat is dat het mensen gevangen zet in de zwart-wit benadering van het pad. Met andere woorden, de mensen denken dat dit absoluut goed en dat absoluut fout is, en dat zij als ze maar blijven doen wat men zegt dat absoluut goed is, automatisch worden gered. Dus de dualistische denkwijze is heel rigide en daardoor is de enige manier om verder te groeien dan een bepaald niveau op het spirituele pad, het loslaten van de dualistische denkwijze door flexibel te worden. Maar deze flexibiliteit moet niet worden gebaseerd op het drijfzand van het menselijke bewustzijn. Die moet worden gebaseerd op de rots van Christus die weet hoe je op een bepaald moment flexibel moet zijn zonder tijdloze principes in gevaar te brengen.

Om voorbij een bepaald punt te komen, moet je letterlijk bereid zijn je leven te verliezen – jouw gevoel over hoe het leven zou moeten zijn – om de hogere vorm van leven te vinden van je persoonlijke Christusschap. Dit is een heel subtiele initiatie die alle geavanceerde studenten krijgen die je voortdurend tegenkomt zolang je geïncarneerd bent. En zoals ik heb gezegd: hij die zijn leven probeert te redden – wat je huidige mentale kader is – zal het verliezen – zal het leven van voortdurende groei verliezen. Het is verstandig na te denken over het feit dat een student op elk niveau van het pad kan falen. Falen op het spirituele pad betekent dat je gehecht bent geraakt aan jouw huidige niveau van gehechtheid en weigert dit te transcenderen, je beeld te transcenderen van wie jij bent.

Het is een subtiele verleiding te denken dat hoe langer jij op het pad bent, en hoe meer jij in de buitenwereld doet, hoe minder waarschijnlijk het is dat jij hier niet in slaagt. Veel studenten slagen er niet in, omdat ze denken dat ze niet kunnen zakken en daarom denken ze dat ze niet meer hoeven te transcenderen. Maar ik zeg dat er cruciale momenten op je persoonlijke pad zullen komen waarop je bereid moet zijn aan het kruis te sterven, wat betekent dat je bereid bent al je verwachtingen en vooringenomen meningen over hoe het leven en jouw persoonlijke pad zich zou moeten ontvouwen, los te laten. Als je niet bereid bent dit menselijke gevoel over het leven te laten sterven, kun je niet herrijzen in de hogere zin van het leven van het Christusbewustzijn. De reden is dat je vasthoudt aan een dualistische visie die door je uiterlijke geest werd gecreëerd en je weigert op één lijn te komen met de hogere visie en wil van je levensstroom en IK BEN Aanwezigheid.

Zie je wat ik bedoel? Er zijn heel veel oprechte zoekers die een spirituele lering of organisatie vinden en die gebruiken om een gigantische sprong voorwaarts op hun pad te maken. Maar zonder het te beseffen, gebruiken zij die lering om een mentaal kader te vormen en wanneer het tijd wordt om dat gouden kalf te laten sterven, kunnen ze dat niet loslaten. Sommigen zijn te bang om het los te laten, sommigen te trots en anderen te lui. Laat mij het nog eens zeggen:

Sommige mensen vinden het pad en gebruiken de leer/ organisatie om een mal te maken voor hoe een ware student zich moet gedragen. Ze zijn trots op het feit dat zij aan de criteria in de buitenwereld voldoen en ze besluiten dat ze daarin altijd standvastig zullen zijn. Ze gebruiken hun standpunten vaak om de mensen te beoordelen die niet aan hun hoge maatstaf kunnen voldoen en dan bouwen ze het subtiele gevoel op dat zij tot de hoogste klasse studenten behoren.

Maar wanneer het tijd wordt om naar de hogere niveaus van het pad te gaan, wordt hun benadering een valkuil. Die studenten hebben het gevoel dat ze, als zij hun aanpak van het pad veranderen, afzakken en dit zou een klap zijn voor hun trots. En als ze die trots niet willen loslaten, hebben ze geen andere keus dan hetzelfde blijven doen. Helaas houdt dat ze op een bepaald niveau of zorgt ervoor dat ze afglijden naar de diepten van spirituele blindheid die een onvermijdelijke consequentie is van trots. Deze mensen kunnen er helemaal van overtuigd zijn dat zij beter zijn dan alle anderen, maar zij zijn niet in staat de Levende Christus te herkennen, zoals het geval was met de Schriftgeleerden en farizeeërs. Daarom heb ik hen voor hypocrieten uitgemaakt.

Sommige mensen vinden een lering en hebben het gevoel dat het hen een oase van veiligheid biedt in een onveilige wereld. Door de lering in de buitenwereld op te volgen, geloven ze dat ze gered zullen worden en daardoor kunnen ze afstand nemen van de demonen van angst die altijd op hen joegen. En een ware spirituele lering aanhangen, kan een bolwerk tegen angst vormen. Het probleem is dat je de hemel niet kunt binnengaan door je van je angsten te isoleren. Je kunt alleen naar de de hemel als jij je angsten overwint en om die te overwinnen, moet jij ze onder ogen zien.

Dus het is nooit de bedoeling van een ware lering om je eeuwig van je angsten te isoleren. De bedoeling is dat die jou een veilige haven biedt, zodat je de kracht kunt opbouwen om die angsten onder ogen te zien. Maar als je dit niet beseft, of niet bereid bent je angsten onder ogen te zien, klamp jij je vast aan de uiterlijke lering en gebruikt die om te verdedigen dat jij je angsten niet onder ogen hoeft te komen. Helaas zal dat je nooit, ook al is het een goede aanpak in de beginstadia, uit die beginstadia halen. Het probleem is dat die mensen zo bang worden om een fout te maken dat ze niets nieuws durven te proberen. Maar zonder dat te proberen, kom je nooit verder, als je niet het risico wilt lopen een fout te maken, kun je niet slagen.

Sommige mensen vinden een lering in de buitenwereld en vinden het heel gemakkelijk om die lering te volgen in plaats van het harde werk te doen van zelf nadenken. Ze laten graag een goeroe in de buitenwereld of een organisatie voor hen denken en ze raken geleidelijk aan dit gevoel van veiligheid verslaafd, net zoals veel mensen verslaafd raken aan een drug.

Maar opnieuw, een ware lering zal je uitstel geven, zodat je kracht verzamelt en de vaardigheid krijgt om de waarheid van binnenuit te onderscheiden. Wanneer je een bepaald punt op het pad bereikt, kun je niet verder tot je bereid bent met de moeilijke taak aan de slag te gaan om de waarheid van binnenuit te onderscheiden in plaats van te vertrouwen op een lering of goeroe in de buitenwereld.

Gewoonlijk houden deze studenten aan het idee vast dat zij de rest van hun leven hetzelfde kunnen blijven geloven of doen. Die mensen zeggen in wezen tegen hun Christuszelf en de geascendeerde meesters: “Val ons niet lastig met jullie innerlijke aanwijzingen. Ik heb deze lering en organisatie in de buitenwereld die mij alles geeft wat ik nodig heb!” Dus ze blijven rond het gouden kalf dansen in plaats van bereid te zijn om hun menselijke verwachtingen door het vuur van God te laten verteren; het vuur dat alles wat niet op hem lijkt, verteert.

Het is gewoon een feit – een feit dat vaak over het hoofd wordt gezien door veel studenten – dat zelfs een ware lering verkeerd gebruikt kan worden om een gesloten kader te vormen. Daardoor hebben vele oprechte studenten onze leringen gebruikt om de weg te volgen die de mens goed toe lijkt, maar aan het einde wacht de dood. Het is een ontnuchterend feit dat veel spirituele zoekers een juiste spirituele lering hebben gebruikt om zichzelf in een kader te plaatsen, waardoor ze op den duur beginnen aan het linkshandige pad. Daarmee schendt je helemaal het vertrouwen van de geascendeerde meesters die de uitgave van een specifieke lering in de buitenwereld hadden gesponsord. Als je denkt dat mijn collega’s en ik blij zijn met deze situatie, dan ken je ons natuurlijk nog niet zo goed als je denkt!

Het onontkoombare feit is dat de essentie van het spirituele pad zelftranscendentie is. Op het moment dat je een lering in de buitenwereld gebruikt om uit te leggen waarom jij niet hoeft te transcenderen, volg jij het linkshandige pad. Dan ben je geen student meer van de geascendeerde meesters. Je bent dan de anti-chela geworden en je gaat ook onvermijdelijk een anti-goeroe volgen. Ik kan je ervan verzekeren dat ik niet overdrijf of melodramatisch ben. Het is de naakte waarheid dat veel oudere studenten op het verkeerde pad zijn, maar ze gebruiken de leringen in de buitenwereld om zichzelf het gevoel te geven dat ze de meest geavanceerde studenten op de planeet zijn. En we hebben in principe geen enkele manier om deze studenten te wekken uit de dwaasheid van hun manier van doen.

De enige manier om het patroon te doorbreken is dat zij bereid zijn zo nederig te zijn dat ze een aantal van hun overtuigingen die zij al heel lang hebben over het spirituele pad willen onderzoeken, Ik zeg niet dat je een oude lering moet laten vallen voor een nieuwe lering, zoals deze website. Ik zeg dat je de overtuigingen moet laten vallen die je contact met je Christuszelf blokkeren, zodat je leiding van binnenuit kunt krijgen.

En ik kan je ervan verzekeren dat als je een tijdlang een ware spirituele lering hebt opgevolgd en beoefend en nog steeds geen helder contact hebt met je Christuszelf, daar maar één reden voor is. Je hebt een aantal overtuigingen en verwachtingen die je innerlijke leiding blokkeren. Dus wees bereid om deze beperkingen los te laten; wees bereid ze te laten sterven, zodat jij eeuwig in het licht van de Christuswaarheid kunt leven.

Gedachte 4

Het subtiele onderscheid dat veel studenten over het hoofd zien, is dat de benadering om een uiterlijke lering op te volgen, de mensen inderdaad groei oplevert. Maar het werkt maar een poosje en dan begint die jouw groei te hinderen. De enige uitweg uit deze impasse – en de enige manier om te voorkomen dat je terugglijdt op het pad – is jouw mentale beeld transcenderen. En om dat te doen, moet je bereid zijn om elk onderdeel van dat beeld te laten sterven wanneer jouw innerlijke leiding jou dat aangeeft. En zoals ik al heb gezegd, hoe meer jij aan het mentale beeld vasthoudt, hoe meer het jouw innerlijke leiding blokkeert – wat een catch-22 creëert.

Dus is eenvoudig mijn suggestie. Achter in het boek van ‘The Christ is Born in You’ geef ik een oefening waarin ik de mensen bevrijd van elk gevoel van verplichting, elk gevoel dat zij iets moeten doen of dat op een bepaalde manier moeten doen. Dit is een nuttige oefening, omdat je alleen maar door jouw vooringenomen meningen los te laten de dagelijkse denkgeest stil kunt krijgen, zodat jij je Christuszelf kunt horen. Dus wees bereid om elk gevoel van wat jij moet doen voor de geascendeerde meesters los te laten en vooral bereid te zijn om elk gevoel los te laten van hoe jij dat moet doen.

Ik kan je wel zeggen dat één van de meest voorkomende problemen die we zien, is dat de student een correcte visie krijgt
op wat hij of zij in dit leven moet doen, maar dan een lering in de buitenwereld – of eerder een dualistische interpretatie van die lering – gebruikt om een onrealistische verwachting op te bouwen van hoe dat moet. Je krijgt dan de situatie dat de student een huis wordt dat tegen zichzelf verdeeld is. De levensstroom weet wat deze visie is en weet ook hoe je dat kunt bereiken. Maar de dagelijkse denkgeest heeft een andere visie bedacht op hoe je dat doel moet bereiken, omdat hij een uiterlijke lering heeft gebruikt – of een stel rigide regels die door die lering zijn gedefinieerd – om te bepalen hoe het doel moet worden bereikt.

Dit zal onvermijdelijk de ware creativiteit van de levensstroom afsluiten en daarom weigert de levensstroom eraan mee te werken. Jij kunt jouw goddelijke doel alleen maar bereiken door jouw goddelijke individualiteit – die wordt verankerd in jouw IK BEN Aanwezigheid – in jouw werk tot uitdrukking te brengen. Als je een lering in de buitenwereld gebruikt om rigide regels te maken of verwachtingen over hoe jij je doel moet bereiken, ontneem jij jouw individualiteit de kans om zich tot uitdrukking te brengen door jouw werk.

Daarom zal de dagelijkse denkgeest tegen de Bewuste Jij strijden – je bent aan het strijden om je creativiteit in te perken die de sleutel is om je goddelijke plan uit te voeren – en zodoende wordt het doel niet bereikt. De student werkt aan een doel dat de moeite waard is, maar hij probeert dat zo te doen dat het Christuszelf en de Bewuste Jij dit niet kunnen accepteren en dus saboteert hij zijn pogingen in de buitenwereld. Het Christuszelf weet dat de student nooit zijn doel zal bereiken met de vermogens van zijn dagelijkse denkgeest, dus is het Christuszelf in feite bezig een boodschap aan de dagelijkse denkgeest te geven.

De enige uitweg uit deze impasse is de splitsing in het zelf te overwinnen door het mentale beeld los te laten dat in de dagelijkse denkgeest wordt gehandhaafd. En dit vraagt van de student om een aantal – of misschien wel alle – verwachtingen los te laten die het gevolg zijn van zijn betrokkenheid bij een lering/organisatie in de buitenwereld. De student moet op zijn minst bereid zijn alle verwachtingen los te laten. De sleutel is dat de Bewuste Jij zichzelf als zuiver bewustzijn ervaart.

Gedachte 5

Jij vraagt:
Is het eigenlijk wettelijk toegestaan de lichtimpuls te gebruiken die ik heb vergaard als Zoon van God en het naar een wereld in nood te brengen door een Motion Picture en op een manier te ‘acteren’ die ik als Leider van de Decreten (de overheid) verboden zou hebben?

In de eerste plaats, het is altijd legaal je talenten te gebruiken om je goddelijke plan te bereiken – daar zijn de talenten voor. Maar jij moet je ervan verzekeren of jouw dagelijkse denkgeest op één lijn zit met de visie op jouw doel die de Bewuste Jij en je Christuszelf hebben.

Is het legaal je doel na te streven op manieren die tegen de regels ingaan van een spirituele samenleving? Zeker – als je Christuszelf jou dat zegt en als je zeker weet dat jouw ego jou niet in verzoeking brengt. Maar in de meeste gevallen zegt de dagelijkse denkgeest tegen jou dat je de regels in de buitenwereld moet opvolgen zonder naar jouw Christuszelf te luisteren. Je zou moeten nadenken over mijn lering over de sabbat en de uitspraak: “De sabbat is er voor de mens – de mens is er niet voor de sabbat.” Dit heeft betrekking op alle regels die door een religie zijn gemaakt.

Om je Christusschap te manifesteren en tot uitdrukking te brengen, moet je bereid zijn om alle door mensen gemaakte beperkingen te transcenderen. Je moet bereid zijn die te laten sterven, zodat je levensstroom zich uit de ketenen kan bevrijden en die ontstijgen. Je levensstroom wordt letterlijk gekruisigd aan het kruis van deze dualistische menselijke verwachtingen die je dagelijkse denkgeest heeft geaccepteerd. Dus je dagelijkse denkgeest en de krachten van deze wereld hebben jouw levensstroom aan het kruis genageld.

Dit houdt ook de innerlijke beperkingen in die je lagere geest en ego hebben gevormd. En het houdt ook de uiterlijke beperkingen in die door de wereld zijn gecreëerd, waaronder een specifieke religieuze samenleving. Vanzelfsprekend moet je evenwicht vinden en op de lagere niveaus van het pad kun jij er je voordeel mee doen als je de uiterlijke regels opvolgt. Maar er komt een moment dat je niet verder kunt tot je voor de initiatie slaagt door bereid te zijn jouw innerlijke leiding te volgen in plaats van regels in de buitenwereld.

Gedachte 6

Jouw spirituele missie voltooien kan niet worden afgemeten aan de wereldlijke maatstaven voor succes. Vanuit het wereldlijke standpunt, was mijn missie een mislukking, maar vanuit spiritueel perspectief een succes. Dus loop niet in de val door te denken dat je persoonlijke succes kan worden afgemeten aan de normen van de wereld, vooral niet de norm in Hollywood.

Nog een aspect hiervan is dat je niet jezelf het gevoel moet geven dat de vooruitgang van je missie door de wereld kan worden beperkt. Om Christusschap te manifesteren, moet je op het punt komen dat jij beslist dat jij je NIET door iets – van binnenuit of van buitenaf – laat afhouden om de volgende stap op je pad te nemen. Met andere woorden, als jij een visie hebt, blijf je in de richting van je doel gaan met alle wettelijke middelen die je tot je beschikking hebt. Laat gebrek aan geld jou niet verhinderen te doen wat je kunt doen – en er is altijd wel iets wat je kunt doen – waaronder aan jezelf werken.

Denk aan het motto van één van mijn geachte collega’s: “Verricht de juiste handelingen, maar wees niet gehecht aan de vruchten ervan.”

Gedachte 7

Laat me nog een keer zeggen dat elke keer dat jij het gevoel hebt dat je vastzit, het komt omdat er iets is wat je niet hebt losgelaten; je hebt iets nog niet opgegeven. En de reden dat je het niet hebt opgegeven, is een mentaal beeld van hoe het pad eruit moet zien – een beeld dat je tot nu toe niet bereid was te onderzoeken of waar je van gedacht hebt dat het niet nodig was dat te onderzoeken. Maar ik kan je zeggen dat jij, naarmate jij naar het Christusschap toe groeit, bereid moet zijn om elke overtuiging en al jouw overtuigingen, meningen en verwachtingen te onderzoeken en verder te kijken. Wat je niet meer wilt onderzoeken, zal onvermijdelijk een mentaal kader worden dat je geest gevangen houdt.

Dus neem afstand, laat het gevoel los dat je wat moet doen en hoe je dat moet doen. Laat het gevoel los dat je de wereld moet redden, dat het lot van de wereld afhangt van jouw daden of dat de zaak van de geascendeerde meesters op jouw schouders rust. Mediteer op het feit dat God iedereen vrije wil heeft gegeven. Daarom ben jij niet verantwoordelijk voor de verlossing van andere mensen. Maar jij bent wel de enige die verantwoordelijk is voor jouw eigen verlossing.

Begrijp alsjeblieft dat er hier een subtiel onderscheid is. Wij zijn niet geïncarneerd, dus als de aarde moet veranderen, moeten de mensen die geïncarneerd zijn die verandering tot stand brengen. Maar de noodzakelijke verandering kan niet tot stand worden gebracht met de dagelijkse denkgeest. Wanneer je je gehecht raakt aan een bepaald mentaal beeld, begin je te denken dat jij de doener bent. De mensen die denken dat zij de wereld moeten redden, zijn de inspiratie geweest voor het gezegde: “De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.” In werkelijkheid is de weg naar de hel geplaveid met menselijke intenties, dualistische bedoelingen.

De sleutel is de menselijke verwachtingen loslaten en de dagelijkse denkgeest op één lijn brengen met je levensstroom en Christuszelf. Dan kun je zeggen: “Ik en mijn Vader – mijn IK BEN Aanwezigheid – zijn één.” En “Mijn Vader werkt en ik werk.” Dat is de enige manier om echt veranderingen op aarde tot stand te brengen. Als je de leringen van de geascendeerde meesters naar de wereld wilt brengen, moet je eerst die leringen inlijven en het pad naar Christusschap bewandelen. Je kunt geen Christusschap onderwijzen als je niet een bepaalde mate van Christusschap hebt. Je kunt Christusschap alleen maar door je voorbeeld onderwijzen.

Gedachte 8

De geascendeerde meesters maken zich niet zoveel zorgen over het redden van de aarde als wel over het redden van jouw levensstroom. En de enige manier om jouw levensstroom te redden, is dat jij het Christusschap krijgt. Dus ons allereerste doel met jou is dat jij het Christusbewustzijn krijgt – en zelfs het uitvoeren van je goddelijke plan of het redden van de wereld komt op de tweede plaats. Op de hogere niveaus van het pad moet jij je prioriteiten stellen. Je moet bereid zijn eerst het koninkrijk van God, het Christusbewustzijn, te zoeken. Natuurlijk betekent het zoeken van het koninkrijk van God dat al het andere, je goddelijke plan en het redden van de aarde jou ook gegeven wordt.

Begrijp je het subtiele punt? Zelfs het waardevolle doel om je spirituele pad te bewandelen, je goddelijke plan te vervullen of de wereld redden, kan een val worden als je dat belangrijker vindt dan de opdracht om het Christusschap te bereiken. Zolang er nog belangrijker dingen voor je zijn dan het Christusbewustzijn, kun je het Christusbewustzijn niet bereiken. En tot je dat Christusbewustzijn krijgt, kun je niet je goddelijke plan uitvoeren en de aarde redden. Dus je moet bereid zijn alle andere doelen te laten sterven – je moet bereid zijn jouw levensgevoel te laten sterven – om het eeuwige leven te krijgen van het Christusbewustzijn. Kim is door dit proces heengegaan voordat hij geschikt was om mijn boodschapper te zijn.

Wanneer je het Christusbewustzijn krijgt, ben je niet gebonden aan regels of verwachtingen in de buitenwereld. Je laat je goddelijke individualiteit zich door jou tot uitdrukking brengen, omdat je weet dat “De Zoon uit zichzelf niets kan doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.” (Johannes 5:19) De zoon is de levensstroom die op één lijn zit met de IK BEN Aanwezigheid.

Gedachte 9

Je kunt je menselijke verwachtingen, meningen of mentale beelden niet meenemen naar de hemel. Dus je kunt de hemel niet binnengaan tot je die loslaat. Hieraan vasthouden houdt je alleen maar buiten de hemel. Dus de sleutel om de hemel binnen te gaan, vind je niet door te houden wat je hebt. Alleen door alles los te laten wat niet echt is. En voor je het onderscheid hebt om het verschil te weten, is het verstandig dat jij je duidelijk ten doel stelt om nooit een gesloten mentaal kader te vormen.

Om te vermijden dat je een gesloten kader rondom je geest maakt – een kader waar het Christuszelf niet in kan doordringen – moet je bereid zijn altijd naar een hoger inzicht te reiken, wat inhoudt dat jij jezelf nooit wijsmaakt dat één van jouw overtuigingen absoluut is en daardoor niet kan worden uitgebreid door innerlijke leiding. Met andere woorden, laat nooit een lering in de buitenwereld of organisatie tussen jou en de innerlijke leraar die je Christuszelf is, komen.

Ik wil echt heel graag dat alle oudere studenten over deze ideeën nadenken – en daarom hoop ik dat mensen zich vrij zullen voelen om ze te delen. Ik kan je ervan verzekeren dat de geascendeerde meesters zich heel erg zorgen maken over het feit dat heel veel van onze oudere studenten onze leringen hebben gebruikt – die aan hen gegeven zijn om hen te bevrijden van alle beperkingen – om gesloten mentale kaders te vormen. Dit voorkomt niet alleen dat zij hun goddelijke plan uitvoeren, het voorkomt ook dat ze het Christusschap bereiken. Alleen om deze reden al hebben onze leringen niet de uitwerking op deze planeet als de bedoeling was.

Deze stand van zaken kan worden gecorrigeerd en snel gecorrigeerd. Maar dat kan alleen als onze oudere studenten bereid zijn hun eerdere verwachtingen te laten sterven en weer te herrijzen in het vuur van de Levende Waarheid – de doop door het vuur – die zij enkel van hun Christuszelf kunnen ontvangen.

Gedachte 10

Ik zou graag willen dat onze oudere studenten mijn uitleg over de oorsprong van hun Christuszelf overdenken en mediteren op de diepere betekenis ervan. Die bevat een lering die nog niet eerder is uitgegeven en daardoor is het een goed voorbeeld van waarom progressieve openbaringen nodig zijn.

Vanzelfsprekend was mijn toespraak met de kerst voor christenen bedoeld, dus kon ik alleen maar een basislering geven. Maar voor de oudere studenten moet het duidelijk zijn dat veel geascendeerde meesters hun geest hebben ‘gebroken’ om een Christuszelf te vormen voor hun niet geascendeerde broeders en zusters. Dus niet alle studenten hebben een Christuszelf dat een deel van mijn Geest is en het is belangrijk dat de student zijn of haar bewustzijn afstemt op de meester die hem/haar het geschenk van leven heeft gegeven in de vorm van hun Christuszelf.

Dus als je al langer student bent van de geascendeerde meesters, zou je er misschien eens over kunnen nadenken of je wel loyaal bent aan de uiterlijke lering of de bron van die lering. Ik zeg niet dat mensen beslist een vorige organisatie moeten achterlaten. Maar ik zeg wel dat mensen bereid moeten zijn een oude organisatie achter te laten, als ze van binnenuit de aanwijzing krijgen dat te doen. En als je de oude lering hebt gebruikt om een gesloten mentaal kader te vormen, hoe kun je dan ooit onze innerlijke leiding horen?

Ik zeg ook dat onze oudere studenten enorm voordeel kunnen hebben als ze de nieuwe invocaties en decreten gebruiken ter aanvulling op de technieken die ze gebruiken uit eerdere organisaties. Waarom met een door een propeller aangedreven vliegtuig reizen als er een jet in de fysieke wereld bestaat? Gezien de ernst van de situatie op aarde moeten al onze studenten de krachtigste technieken gebruiken die tot hun beschikking staan.

Eerlijk gezegd heb ik nog veel meer tegen onze oudere studenten te zeggen, maar als wat hier gezegd is, niet hun oren opent voor wie ik ben, dan vermoed ik dat niets helpt. Laat een woord aan de wijzen – of degenen die beweren dat ze wijs zijn – voldoende zijn.