Wat is ervoor nodig om een gesponsorde boodschapper te zijn?

ONDERWERPEN: geef je aardse wensen op – probeer niet jezelf te verheerlijken – meer dan één boodschapper – vermijd hoogmoed of exclusiviteit – de meesters kunnen misschien opzettelijk de hoogmoed van de mensen opblazen – in het Aquariustijdperk zal er niet één dominante religie zijn – veel mensen kunnen boodschapper zijn

Vraag: Is het niet verwarrend voor mensen dat er meer dan één boodschapper of organisatie is die beweert dat die door de geascendeerde meesters wordt gesponsord? Zeiden de geascendeerde meesters in het verleden niet dat zij maar één boodschapper tegelijkertijd op aarde hebben? Wat is er precies voor nodig om een gesponsorde boodschapper te worden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat ervoor nodig is om een gesponsorde en gezalfde boodschapper van de Geascendeerde Meester Jezus Christus te worden? Je moet mijn gebod opvolgen om God met heel je hart, ziel en geest lief te hebben en je naaste als jezelf. Je moet aan de vereiste voldoen om je vader, moeder en echtgenoot te ‘haten’, bereid te zijn je leven om mijnentwil te verliezen en alle aardse gehechtheden en bezittingen los te laten. Met andere woorden, je moet niet iets op deze wereld – waaronder je eigen ego – belangrijker vinden dan jouw relatie tot mij. Je moet nooit proberen je boodschapper zijn te gebruiken om jezelf – of iemand anders – te verheerlijken, maar uitsluitend proberen om God te verheerlijken en mijn schapen te voederen.

Nog een belangrijke vereiste om mijn boodschapper te zijn, is dat je bereid bent te zijn wie jij bent in God, wat inhoudt dat je bereid bent je sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen van wie jij denkt dat je bent als menselijke wezen. Dit houdt in dat je, hoewel je als mijn boodschapper kunt dienen, niet probeert aan menselijke maatstaven te voldoen van hoe je een boodschapper moet zijn. Je volgt niet hetzelfde patroon als iemand anders, zoals een vorige boodschapper van de Grote Witte Broederschap. Je bent bereid te zijn wie je bent als Godvrij spiritueel wezen in plaats van vorige boodschappers na te doen in een poging gezag of populariteit te winnen. Je bent bereid dit te doen, zelfs al word je door de studenten van vorige boodschappers afgewezen.

Als je niet aan deze vereiste voldoet, kun je niet mijn boodschapper zijn. Je kunt misschien boodschapper worden van andere meesters die andere eisen stellen, of je kunt misschien wel boodschapper worden voor lagere wezens die geen scrupules hebben om zich te vermommen als Jezus Christus. Je kunt misschien zelfs geloven dat zij echt zijn en je slaagt er misschien in andere mensen ervan te overtuigen dat je boodschappen van de echte ontvangt – vooral als je een vorige leraar nadoet en inspeelt op de onvervulde menselijke verlangens. Maar toch kun je geen gesponsorde boodschapper voor Jezus Christus zijn zonder totale en onvoorwaardelijke overgave.

De geascendeerde meesters hebben eigenlijk nooit beweerd dat ze maar één boodschapper tegelijk hebben. Ik weet dat dit misschien als een formaliteit klinkt, maar dat is niet zo. Wij werken inderdaad met vele boodschappers op diverse niveaus van verworvenheden en sponsorschap. In het verleden waren bepaalde boodschappers de enige persoon die geïncarneerd was in die tijd met een specifieke mantel als boodschapper. Maar dit mag je niet verkeerd uitleggen alsof dit betekent dat tijdens de tijd dat een boodschapper functioneerde, wij, de geascendeerde meesters, niet door mensen heen spraken of een menselijk wezen dat geïncarneerd was te inspireren met ideeën. Om zo te redeneren is slechts hoogmoed.

Een van de grootste problemen die we hebben, is dat we, wanneer wij een organisatie sponsoren, onherroepelijk mensen aantrekken die hun hoogmoed voeden door het gevoel dat zij, omdat ze leden van een bepaalde organisatie zijn die door de geascendeerde meesters wordt gesponsord, op een of ander manier boven andere mensen staan. Die mensen zullen bepaalde dingen die we zeggen interpreteren alsof het zou betekenen dat zij de hoogste lering krijgen en daarom de meest geavanceerde studenten zijn.

We doen trouwens soms beweringen die opzettelijk bedacht zijn om de hoogmoed van mensen op te blazen. De reden daarvoor is dat we niet in staat zijn deze mensen hun trots op een andere manier te laten inzien en dan is onze laatste toevlucht het opblazen tot het zo overduidelijk wordt dat mensen hopelijk eindelijk het licht zien. Dit is natuurlijk een principe dat we gebruiken om elk type beperking of leemte bloot te leggen. We proberen eerst de mensen een lering te geven om het hen te tonen door inzicht. Maar als ze het inzicht niet krijgen en de lering niet internaliseren, is onze laatste optie om de zwakheid van de mensen op te blazen, zodat ze al die trekken uitvergroten tot die duidelijker worden. Ik vind het jammer dat maar heel weinig studenten dit principe begrijpen, hoewel zij onze leringen al decennia lang bestuderen.

Nog een belangrijke overweging is dat we het Aquariustijdperk ingaan en in deze nieuwe tijd van spirituele vrijheid zal er geen enkele religieuze organisatie meer zijn die het religieuze leven zal domineren – zoals de katholieke kerk Europa in de middeleeuwen bijvoorbeeld heeft gedomineerd. De waarheid is dat wij, de geascendeerde meesters, nooit een monopolie aan een individu of een individuele organisatie geven. Als je door God met de taak werd belast om planeet aarde te redden, zou jij dan de toekomst van de planeet van één persoon of zelfs een groep mensen laten afhangen?

Er zijn inderdaad tegenwoordig mensen geïncarneerd door wie ik of andere geascendeerde meesters spreken. Zoals ik elders uitleg, zijn er momenteel 10.000 mensen geïncarneerd die het potentieel hebben om het volledige Christusschap in dit leven te bereiken. Al die mensen zouden in potentie kunnen dienen als boodschapper voor de geascendeerde meesters in diverse hoedanigheden en als expert in diverse onderwerpen. Ze hoeven niet allemaal te verklaren dat zij als boodschapper fungeren, maar ze zouden allemaal de open deur kunnen worden om nieuwe ideeën en leringen te brengen.

Dit is zeker iets wat ik graag wil en daarom gebruik ik deze website om één van de allerbelangrijkste wetten in dit universum te demonstreren. Deze wet zegt gewoonweg dat wat één mens gedaan heeft, iedereen potentieel ook kan. Ik kwam die wet 2000 jaar geleden ook demonstreren, maar degenen die beweren mij te vertegenwoordigen, hebben een afgod van mij gemaakt en zo mijn voorbeeld vernietigd. Dit is nu juist wat die 10.000 mensen moeten herstellen en dat kan slechts door Christusschap te demonstreren door hun eigen voorbeeld. Daarom hoop ik dat deze website de mensen bereikt die het potentieel hebben om Christusschap te bereiken en boodschapper te worden voor het Nieuwe Tijdperk.