De gevaren bij het channelen van wezens uit het mentale rijk

ONDERWERPEN: de meesters proberen alle wezens te helpen – de eerste stap is toegeven dat er verandering moet komen – wezens die energie van menselijke wezens nodig hebben – geascendeerde meesters hebben geen energie van menselijke wezens nodig – beperkingen van menselijke vermogens – je kunt de waarheid niet kennen door middel van mentale vermogens – complexiteit is geen verfijning – intellectuele hoogmoed – vormt een muur om je geest – het intellect kan alles bewijzen – sommigen denken dat complexe boodschappen spiritueler zijn – als kleine kinderen worden – de spirituele waarheid is tamelijk eenvoudig – de onwetendheid van te veel weten – wijsheid boven het intellect

Vraag: Lieve Jezus, ik was aan het nadenken over alles wat met ascensie te maken heeft en ik vind het bijzonder interessant dat veel wezens (zoals Ashtar) die gechanneld worden, nog steeds in het materiële rijk zitten en niet geascendeerd zijn. Zijn deze wezens zich ervan bewust dat ze niet zijn geascendeerd, of lichten de geascendeerde meesters hen ook voor, zoals met ons gebeurt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De geascendeerde meesters werken met alle wezens op ieder niveau, zelfs de diepste niveaus van het emotionele rijk die veel mensen in visioenen zien als diverse niveaus van de hel. Je herinnert je misschien dat ik naar de hel ben afgedaald in een poging om de levensstromen te wekken die vastzitten op dat bewustzijnsniveau. Helaas is het moeilijk om met veel wezens te werken en de oorzaak die eraan ten grondslag ligt, is altijd dat ze niet bereid zijn toe te geven dat zij moeten veranderen. En de eerste stap naar groei is altijd toegeven dat er iets is wat je nog niet weet.

Veel van de wezens die boodschappen naar mensen op aarde channelen, verblijven in het mentale rijk. Sommige wezens in het mentale rijk zijn zich ervan bewust dat ze niet geascendeerd zijn en we kunnen met hen op een heel directe manier werken en doen dat ook. Helaas zijn de meeste wezens die door channelers spreken zich er niet bewust van gewaar dat zij niet geascendeerd zijn. In feite denken ze vaak dat ze zo ver gevorderd zijn dat ze op de hoogste niveaus van de hemel zitten.

Je vraagt je misschien af waarom zulke wezens tot menselijke wezens spreken. Het antwoord is eenvoudig dat zij de mensen nodig hebben om hen met hun aandacht energie te geven. De wezens in het mentale rijk zouden geen energie van menselijke wezens nodig hebben als ze bereid waren met ons te werken. Maar als zij dat niet doen, kunnen ze geen energie van Boven ontvangen en dus moeten zij het beneden halen.

Als je eenmaal geascendeerd bent, is het niet nodig om energie van mensen te krijgen, omdat je een wezen bent geworden dat volledig in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Je hebt geen energie van buitenaf nodig. Dus ik gebruik deze website niet om iets van mensen te ontvangen: Ik probeer te geven aan mensen die bereid zijn te ontvangen. Dit is het principe van de hiërarchie, waarbij degenen die verder zijn dan anderen, degenen die nog niet zo ver zijn op een onbaatzuchtige manier dienen. We beseffen dat wij de dienaar van allen zijn. Wij geven aan degenen onder ons, wat wij heel royaal van degenen boven ons hebben gekregen.

Als je mijn verhandeling leest over de niveaus in het materiële universum, zie je dat het mentale rijk is ontworpen als één niveau in het proces van medescheppen dat in het spirituele rijk begint. Het is de bedoeling dat je de grotere visie in het etherische rijk met jouw intellect en jouw vermogen tot redeneren en jouw vermogen tot logisch nadenken, concreter maakt. Dit zijn belangrijke en capabele vermogens, maar net als alle menselijke vermogens hebben zij wel hun beperkingen. Je kunt de allerhoogste waarheid eenvoudig niet kennen met jouw mentale vermogens, omdat het de bedoeling is dat je de hogere waarheid van het spirituele rijk ‘vertaalt’. Dus kun je de allerhoogste waarheid alleen maar kennen door verder te gaan dan de vermogens, wat bekend staat als een mystieke of intuïtieve ervaring, soms ook wel eens ‘gnosis’ genoemd.

Wanneer er geen contact met het spirituele rijk is, raken de mentale vermogens uit evenwicht – zoals je op veel gebieden in de wetenschap ziet, waar geen moreel kompas meer is, wat aanleiding geeft tot het krankzinnige-wetenschapper-syndroom. Veel wezens, waaronder veel mensen op aarde, hebben deze essentiële waarheid niet begrepen. In plaats daarvan denken ze dat ze de ultieme waarheid op intellectueel niveau kennen en daardoor worden de mentale vermogens een doel en een wet op zich – in plaats van het middel dat ten doel heeft Gods koninkrijk op aarde te manifesteren. Dit leidt ertoe dat levensstromen heel intellectuele filosofieën over het leven bedenken en omdat het zo briljant geredeneerd en logisch is, denken zij dat hun filosofie de allerhoogste waarheid is en dat er verder niets meer valt uit te leggen over de mysteries van het leven.

Hoe meer het intellect ontwikkeld is, hoe complexer de filosofie wordt die het kan creëren en helaas wordt deze complexiteit vaak gezien – door de levensstroom en door de volgelingen – als verfijnd. Dit geeft gemakkelijk aanleiding tot een speciale vorm van hoogmoed, die we misschien wel intellectuele of spirituele hoogmoed kunnen noemen. Deze wezens zijn er vast van overtuigd dat zij alles begrijpen. En als je niet openstaat voor de mogelijkheid dat er iets is wat jij nog niet weet, hoe kun je dan je huidige niveau van gewaarzijn ontgroeien?

Er zijn veel van deze levensstromen in het mentale rijk, maar er zijn ook veel mensen op aarde die in intellectuele hoogmoed gevangenzitten, Hen vind je vooral op het gebied van de wetenschap en bij veel theologieopleidingen in bijna iedere religie. Deze mensen geloven echt dat ze het allemaal met hun intellect hebben uitgeplozen en het is heel moeilijk om hen van iets anders te overtuigen. Dit geldt vooral voor degenen die een groep volgelingen om zich heen hebben verzameld om hun opgepompte zelfbeeld te bevestigen. Dit geldt voor veel mensen op aarde en een aantal wezens in het mentale rijk die door channelers spreken. Ik wilde dat ik een manier wist om zulke wezens te overtuigen, maar helaas is mijn intellect niet verfijnd genoeg om indruk te maken op deze levensstromen.

Alle gekheid op een stokje, het klopt dat als een levensstroom muren van intellectueel redeneren heeft gecreëerd die zo dik zijn, het bijna onmogelijk is hen te bereiken. De reden daarvoor is dat ze een wereldbeeld hebben gevormd waardoor ze denken dat ze alles kunnen verklaren. En omdat het intellect een relatief vermogen is, lijkt het ook zo wanneer je de wereld vanuit dat mentale kader bekijkt. Wanneer een levensstroom eenmaal in zo’n kader vastzit, moet je gewoon wachten tot de levensstroom zichzelf in een hoekje duwt en eindelijk beseft dat er iets is wat het intellect niet kan verklaren. Vanwege de inherente beperkingen van de mentale vermogens, gebeurt dit onvermijdelijk, hoewel sommige levensstromen het moment der waarheid oneindig voor zich uit kunnen blijven schuiven.

Wanneer een levensstroom intellectueel uit evenwicht is geraakt, heeft hij de neiging om complexiteit met verfijning te vergelijken. Daarom channelen een paar wezens heel complexe boodschappen en daarom denken de volgelingen van deze channelings dat hoe complexer de boodschap, hoe hoger de waarheid die beschreven wordt en hoe meer spiritueel gevorderd het wezen dat de boodschap channelt, is. Dit is een heel gevaarlijke illusie, maar als de mensen er eenmaal in gevangenzitten, is het heel moeilijk om hen te bereiken met de – in werkelijkheid heel eenvoudige – waarheid over hoe je moet ascenderen. Denk aan mijn uitspraak:

Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. (Matteüs 18:3)

Deze uitspraak moest illustreren dat je het koninkrijk der hemelen niet met het intellect kunt binnengaan, zoals de Schriftgeleerden, de farizeeërs en de wetgeleerden geloofden. Het is niet half zo moeilijk als mensen denken. Dus is het niet nodig om de meest complexe en intellectueel verfijnde lering te hebben om te ascenderen.

Daarom proberen wij een ‘niet verfijnde’ lering op deze website te geven. We proberen de zaken niet ingewikkelder te maken, onze leringen zijn gemakkelijk te volgen. Je hoeft echt niet alles te weten om te kunnen ascenderen. In feite is onwetendheid niet gewoon de afwezigheid van kennis. Er is een vorm van onwetendheid waarbij mensen veel kennis hebben, maar ze hebben niet de wijsheid om uit te vinden wat nuttige kennis is en wat gewoon een intellectuele zeepbel is. Daarom staat er in de Bijbel:

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. (Spreuken 4:7)

Wijsheid reikt verder dan je mentale vermogens, wat de mensen die vastzitten in het intellect, niet kunnen begrijpen. Dit geldt vooral voor degenen die een groep volgelingen om zich heen hebben verzameld, zoals wezens die intellectueel verfijnde boodschappen channelen naar mensen op aarde. Dus op een heel reële manier helpen de volgelingen op aarde de wezens die channelen om hen in een staat van illusie te houden. En natuurlijk helpen de mentale wezens om de volgelingen op aarde in een staat van illusie te houden: zij laten hen vaak geloven dat ze tot een intellectuele elite behoren, omdat ze bereid zijn de gechannelde boodschappen te bestuderen. Zo ontvangen zulke mensen hoogmoed van bovenaf in plaats van de liefde van de geascendeerde meesters, die ze zouden kunnen ontvangen als ze bereid waren om verder te reiken dan het mentale rijk.

Alleen de kracht en liefde van de Heilige Geest heeft de kans om de mentale kaders van de mensen te doorbreken, maar dit kan alleen als mensen bereid zijn naar een hogere realiteit te reiken dan die die door het intellect werd gecreëerd. Geen enkele kracht in de hemel gaat tegen de vrije wil van de mensen in en daarom hebben de geascendeerde meesters maar beperkte opties om de mensen te bereiken die gevangenzitten in de verfijning van hun intellect.