Paranormale vaardigheden en bewuste overgave

ONDERWERPEN: Ontwikkel Christusonderscheid vóór paranormale vermogens – de mensen moeten hun vaardigheden ontwikkelen – kwestie van motief – geef menselijke ambities op – onderscheidingsvermogen is de essentie – wat zijn paranormale vaardigheden

Vraag: Waarom zouden channelers of degenen met de gave tot profetie in een of andere vorm, hun gave hebben gekregen als het niet aan te raden is hun hulp in te schakelen? Ik waardeer echt dat je ons aanmoedigt om jouw leiding en die van God eerst te zoeken! Maar waarom zou je een gave krijgen en hem dan niet gebruiken? En waarom een gave krijgen die niet geheel ontwikkeld is, wat vervolgens leidt tot misleiding, omdat die niet volledig ontwikkeld, en daardoor niet accuraat, is. Maar je zegt niet dat mensen het helemaal niet moeten doen, enkel behoedzaam zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik leg mijn mening over channeling gedetailleerder uit in het antwoord op een andere vraag. Wanneer je dat antwoord leest, zie je dat ik in geen geval zeg dat mensen hun spirituele vaardigheden niet zouden moeten gebruiken. Ik zeg echter ook dat het essentieel is om Christusonderscheid te ontwikkelen voor je begint spirituele vermogens te praktiseren.

Zelfs zeggen dat mensen een gave hebben gekregen, kan misleidend zijn. Het is geen gave die sommige mensen ontvangen en andere niet. Het is iets wat mensen moeten verdienen door hun inspanningen. Vanzelfsprekend hebben verschillende mensen verschillende missies op aarde en daarom zal niet iedereen als boodschapper van spirituele wezens fungeren, in ieder geval niet in de vorm van boodschappen of profetieën uitspreken. Een spirituele of paranormale bekwaamheid is niet beslist een geschenk van God. Het is iets wat mensen ontwikkeld hebben. De vraag is waarom en hoe zij deze bekwaamheid ontwikkeld hebben.

Waar je over moet nadenken, is dat niet iedereen die de bekwaamheid heeft om paranormale readings te doen, visioenen te krijgen en profetieën te geven, die gave verdiend heeft. Sommige mensen hebben dat geschenk trouwens aangenomen om een poging te doen de hemel met geweld te bestormen. Zoals ik uitleg in mijn verhandeling over channeling, hebben sommige mensen onzuivere motieven en daarom worden ze uiteindelijk een kanaal voor lagere krachten in plaats van boodschappers van de geascendeerde meesters.

Als iemand de oprechte bekwaamheid heeft om boodschapper voor de geascendeerde meesters te worden, zou het zeker een verlies zijn als die bekwaamheid niet werd ontwikkeld. Het zou echter evenzeer te betreuren zijn als iemand daar overdreven naar verlangde en dan boodschapper van lagere krachten zou worden in een poging om zijn of haar capaciteiten prematuur te ontwikkelen.

Kim werd geboren met de bekwaamheid om als boodschapper te fungeren. Dit was een bekwaamheid die hij in vorige levens heeft ontwikkeld. Toch heeft hij er 25 jaar aan besteed door spirituele leringen te bestuderen zonder er iets aan te doen om zijn bekwaamheid te ontwikkelen. Zijn bekwaamheid werd pas bewust ontsloten toe hij op het punt van totale overgave kwam, omdat hij alle menselijke motieven of wensen opgaf. Dit is wat ik graag bij andere mensen zie gebeuren die het potentieel hebben om boodschapper te worden en in diverse functies te dienen.

Het is uiterst belangrijk om de menselijke wil op te geven voor je een poging doet om boodschapper te worden. En zelfs nadat je begonnen bent als boodschapper te dienen, moet jij constant de menselijke wil opgeven die zijn lelijke kop op subtiele manieren zal oprichten, zodat je er niets van merkt, tenzij je alert bent. Dit is vooral gevaarlijk wanneer een boodschapper aanhang begint te krijgen die de boodschapper zou kunnen verafgoden en hem of haar op een voetstuk zetten.

Je hebt helemaal gelijk dat ik niet probeer te voorkomen dat mensen hun vermogens ontwikkelen. Ik zeg dat ze behoedzaam moeten zijn. De beste manier om behoedzaam te zijn, is door je aandacht te concentreren op het ontwikkelen van je Christusonderscheid. Door te proberen afstemming te ontwikkelen op je Christuszelf in plaats van te proberen je spirituele vaardigheden te ontwikkelen, kun je het menselijke verlangen omzeilen dat kan leiden tot misbruik van jouw capaciteiten.

Het kerninzicht is dat de essentie van het leven is dat je de bekwaamheid ontwikkelt om te onderscheiden wat van God komt en wat niet van God komt, wat inhoudt dat het voortkomt uit de relativiteit van de dualistische geest. Je kunt die bekwaamheid niet ontwikkelen met het menselijke verstand, de dagelijkse denkgeest of zelfs wat mensen paranormale vermogens noemen. Je kunt het enkel ontwikkelen door te proberen je op je Christuszelf af te stemmen, die de enige is die een rechtvaardig oordeel zal hebben.

Er bestaat een subtiel onderscheid. Wat de meeste mensen paranormaal noemen of spirituele vaardigheden, is gewoon de vaardigheid om aan de knop van het bewustzijn te draaien en af te stemmen op een niveau van de werkelijkheid dat buiten het materiële rijk valt. Ik heb dit met een radio vergeleken en het belangrijke punt is hier dat de radio zelf zich afstemt op ieder station zonder te evalueren of het station goed of slecht is. Jij moet die evaluatie met je bewuste geest maken, maar om het juist te beoordelen, moet je de evaluatie baseren op het contact met je Christuszelf.

Veel mensen hebben geleerd om aan de knop van het bewustzijn te draaien en ze accepteren kritiekloos dat iets wat doorkomt, oké is of zelfs uit het licht komt. Als jij je niet bewust bent van het bestaan van lagere krachten en het potentieel om op hen af te stemmen – of als jij het verschil niet weet tussen hogere en lagere wezens – hoe kun jij je dan beschermen? Dus er is inderdaad een goede reden om behoedzaam te zijn, maar je moet niet met angst reageren en weigeren de vaardigheid te gebruiken om aan de knop van het bewustzijn te draaien.

Als je beide uitersten vermijd en jij jouw Christuszelf de middenweg aan jou laat tonen, zul je veel sneller vooruitgang boeken. Maar nogmaals, wees niet gehecht aan wanneer je bepaalde vaardigheden krijgt en welke vaardigheden jij krijgt. Laat dat net zoiets zijn als een geschenk ontvangen, omdat je bewuste geest niet gehecht is en er geen menselijke ambities in het spel zijn.