Communicatie met duistere krachten vermijden

ONDERWERPEN: geef al je wensen op om met wezens uit andere rijken te communiceren – roep spirituele bescherming op – ga op zoek naar Christusonderscheid – wezens uit het licht respecteren jouw vrije wil – zuiver je motieven – goed en slecht komen samen in het rijk der dualiteit

Vraag: Hi, ik heb grote moeite om duistere energieën die met mij communiceren, kwijt te raken. Ze hebben me ronduit gezegd dat ze mij willen hinderen en/of schaden en doen dat zelfs zo duidelijk dat ze zeggen dat ze mij willen doden. Ik wil weten hoe ik van deze personages afkom. Ik heb gebeden tot Aartsengel Michaël uitgeprobeerd, er ronduit op gestaan dat ze weggaan, ze bedreigen, en alles wat ik maar kan bedenken. Niets werkt. Ik communiceer ook met goede entiteiten, maar zelfs ‘zij’ kunnen deze Duistere Energieën niet weghouden. Heb jij het antwoord?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb het antwoord wel, de vraag is of jij dat wilt implementeren? Het antwoord is het volledig en totaal opgeven – overgave – van elke wens om te communiceren met entiteiten– goed of slecht. Je moet jezelf in een denkkader plaatsen waarin je totaal niet meer gehecht bent om enige vorm van communicatie met een ander rijk te hebben. Als je nooit meer communiceert met een entiteit buiten jou, moet dat voor jou goed voelen – in feite zou het je onverschillig moeten laten. Communicatie zou geen punt voor jou moeten zijn.

Wanneer je zover bent, vindt de prins van de wereld niets bij jou als hij komt. Zowel de duistere als de goede geesten zullen je nog een tijdje achtervolgen, maar als jij totaal niet gehecht bent aan AL hun verzoekingen, zullen ze jou op den duur met rust laten. En natuurlijk is het opzeggen van de rozenkrans van Aartsengel Michaël en de decreten aan Astrea een belangrijk hulpmiddel. Maar een rozenkrans kan niet tegen jouw vrije wil ingaan.

Ik raad je ook aan om je af te stemmen op je Christuszelf en om Christusonderscheid te vragen bij deze kwestie. Als je het oprecht vraagt, zal je op den duur de afstemming krijgen die jou laat inzien dat zelfs de ‘goede’ geesten waar jij mee communiceert, niet uit het licht komen. Het zijn gewoon imitators die geen Christuslicht hebben, maar net doen alsof dat wel zo is.

Waarschijnlijk zullen de ‘goede’ entiteiten ontkennen wat ik zeg en ze zullen zeggen dat je met hen moet blijven communiceren. Maar let goed op dat ik jou niet vertel wat je moet doen. Ik zeg tegen je dat je het onderscheid van je Christuszelf moet krijgen. Het probleem is dat jij pas als je het opgeeft om met hen te communiceren in staat bent om het zachte kleine stemmetje van je Christuszelf te horen dat boven de luidere stemmen van de lagere entiteiten uitkomt. Je Christuszelf zal je niet zeggen wat je moet doen – in tegenstelling tot lagere entiteiten (of ze nu goed of slecht lijken) – maar je het onderscheidingsvermogen geven dat jou de juiste beslissingen voor jezelf laat nemen.

Elk wezen uit het licht respecteert jouw vrije wil, terwijl elke entiteit met een lagere vibratie probeert om jouw beslissing te beïnvloeden. Daarom moet je met een schone lei in je geest beginnen om aan te dualistische verwarring te ontsnappen die verhindert dat je de juiste beslissingen neemt. Dit is ook een goede manier om onderscheid te maken tussen wezens die uit het licht of duister komen. Als je hen vraagt te vertrekken en zij doen dat niet, weet je dat die niet uit het licht komen. Maar wees je ervan bewust dat sommige meer geslepen bedriegers misschien een poosje weggaan, maar daarna weer terugkomen.

Wanneer je inziet dat zelfs de ‘goede’ entiteiten niet uit het licht komen, weet je dat jouw verlangen – bewust of onbewust – om met het spirituele rijk te communiceren je openstelde voor de zogenaamd goede geesten. Juist door deze geesten krijgen de zogenaamd duistere geesten een toegangsweg tot jouw bewustzijn.

De sleutel om het te begrijpen, is je uitspraak: ”Ik communiceer ook met goede entiteiten, maar zelfs ‘zij’ kunnen deze Duistere Energieën niet weghouden.” Wat jij als goede entiteiten ziet, zijn entiteiten die nog steeds in het rijk der dualiteit zijn en daarom hebben ze niet de macht (of de wens) die duistere geesten bij jou weg te houden.

Let erop dat ik niet zeg dat er inherent iets mis is met het verlangen om met het spirituele rijk te communiceren. Maar je moet jouw verlangen zuiveren, zodat je niet probeert om de hemel met geweld te nemen. Veel spirituele zoekers hebben een legitieme wens, maar proberen die met niet-legitieme middelen te vervullen, waardoor zij hun Christusonderscheid afsluiten. Zonder onderscheidingsvermogen stel jij je onvermijdelijk open voor entiteiten die in het rijk der dualiteit bestaan, niet de geascendeerde meesters die boven de dualiteit staan.

Er zijn miljoenen van zulke entiteiten, zoals ik in mijn leringen over channeling uitleg. Er zijn talloze websites van mensen die met deze zogenaamd goede entiteiten communiceren. En hoewel ze goed lijken en schijnbaar enige wijsheid bezitten, zijn ze nog steeds in het rijk der dualiteit en daardoor kunnen ze jou niet helpen je eigen niveau te ontstijgen.

Bovendien is het onmogelijk om je open te stellen voor ‘goede’ dualistische entiteiten zonder ook een paar ‘duistere’ dualistische entiteiten aan te trekken. Dat hoort er gewoon bij en hoewel sommigen de duistere entiteiten op afstand weten te houden, zullen ze er altijd zijn en proberen jou te beïnvloeden. Dus de enige uitweg is het rijk der dualiteit te ontstijgen door het verlangen op te geven om met zowel de goede als de duistere geesten te communiceren.

Doe de aanpak die je kunt, vanuit jezelf, doe niets. Daardoor zal je PROBEREN om niet te communiceren. Je bent er niet meer aan gehecht en laat het aan je Christuszelf over om aan communicatie te beginnen. Of dit gebeurt, of niet, het zou je om het even moeten zijn. Totale overgave, totaal niet-gehecht zijn, is de enige sleutel om ware communicatie met de geascendeerde meesters te krijgen.

Ik raad je ook aan om mijn leringen te bestuderen over de psychologie van de antichrist.