De ware bedoeling van deze website

ONDERWERPEN: Vraag en gij zult ontvangen – het is niet de bedoeling om de mensen van buitenaf antwoorden te geven – hen helpen om antwoorden van binnenuit te krijgen – spiritueel in je eigen onderhoud kunnen voorzien – het leven is niet iets mechanisch – kennis hebben van spirituele onderwerpen levert je niet een hogere bewustzijnsstaat op – de bron van waarheid binnenin jou – je kunt God niet in een mentaal kader plaatsen – de mysteries van het leven kunnen niet tot feiten worden beperkt – een foto is geen rivier – duik in de rivier van waarheid

Vraag: Weet jij de vraag voor ik hem opstuur? Ik denk van wel, dus hoe komt het dat jij de vragen beantwoordt die in feite naar Kim gestuurd worden in plaats van de antwoorden erop te zetten omdat je al weet dat mensen die willen hebben?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Dit is een interessante vraag, omdat het mij de kans geeft om de verschillen in bewustzijn te bespreken tussen een niet geascendeerd en een geascendeerd wezen.

Laat ik eerst zeggen dat er een belangrijke bedoeling achter zit door mensen feitelijk een vraag aan de website voor te leggen. Door dat te doen, toon je aan dat je bereid bent contact met mij, Jezus Christus, te leggen en dat is belangrijk vanwege de kosmische wet. Zoals in mijn parabel over de talenten, krijgen alle mensen bepaalde talenten. De talenten die je op deze website ontvangt, zijn de basisleringen die vele vragen beantwoorden. Maar om meer leringen te krijgen, moet je bereid zijn die talenten te vermenigvuldigen in plaats van ze in de grond – van jouw geest – te begraven.

Daarom krijg ik niet onbeperkt de kans om leringen op deze website te plaatsen. Ik kan basisleringen geven om de mensen te laten beginnen met nadenken over hun huidige beeld van Christus. Maar ik kan pas meer leringen geven wanneer mensen dat vragen. Vraag en gij zult ontvangen, dus als niemand iets vraagt, staat de wet het mij niet toe om te geven.

Ik heb wel het vermogen om de geest van mensen te lezen, maar dat gebruik ik zelden. Gedeeltelijk omdat ik de Wet van Vrije Wil respecteer, dus ik gun mensen hun privacy. En gedeeltelijk omdat er geen reden voor mij is om te weten wat jij me wilt vragen tot je dat doet. Totdat je een vraag gesteld hebt, heeft het geen zin om hem te beantwoorden. Zie je, voor mij is het antwoord niet het belangrijke punt, maar het proces dat je ertoe brengt om de vraag te stellen.

Ik ben mij ervan bewust dat veel mensen denken dat mijn bedoeling om deze website te sponsoren, is om mensen antwoorden te geven. In werkelijkheid heb ik een andere bedoeling. Het is mijn bedoeling om de mensen te helpen antwoorden binnenin te ontvangen in plaats van je de antwoorden door een bron van buitenaf te geven. De bedoeling van deze website is je te helpen de Geest van Waarheid die binnenin jou is te ontdekken en er contact mee te leggen, zodat je spiritueel zelfvoorzienend kunt worden in plaats van te vertrouwen op een bron van buitenaf voor antwoorden.

Er zijn veel mensen die denken dat je het leven op een technische manier kunt benaderen. Ze denken dat zij, als zij maar de juiste antwoorden hadden, altijd het juist zouden doen. Dit lijkt op klassieke natuurkunde, waarbij de geleerden geloven dat zij, als ze maar genoeg van het universum afweten, alles zouden kunnen voorspellen wat er ging gebeuren. Als er iets was wat ze niet hadden begrepen, kwam dat omdat ze niet genoeg feitenkennis bezaten. Zelfs al heeft de kwantummechanica bewezen dat je nooit alles over het universum kunt weten, geloven veel geleerden nog steeds dat de wetenschap op een dag genoeg ervan afweet om alles te verklaren.

Op dezelfde manier denken spiritueel gerichte mensen dat zij, als ze maar genoeg kennis van buitenaf, of intellectuele kennis, hadden over de spirituele kant van het leven, automatisch een hoger bewustzijn kregen en naar de hemel gaan. Het probleem is dat de hemel ingaan, gered worden of het Christusbewustzijn krijgen niet een kwestie is van kennis in de buitenwereld krijgen. Dit wordt weerspiegeld door mijn uitspraak:

20 Toen de Farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,
21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” (Lucas 17)

Het koninkrijk van God, wat betekent het Christusbewustzijn, kun je niet door aanwijzingen, wat inhoudt kennis in de buitenwereld, te weten komen. Je kunt dat te weten komen door diep in jezelf naar binnen te gaan en contact te maken met de bron van waarheid die binnenin jou zit. Dit is je Christuszelf, jouw IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters.

Begrijp je wat ik bedoel? Mijn bedoeling met deze website is niet je kennis in de buitenwereld van alles onder de zon te geven. Ik wil de bezoekers van deze website niet graag in moderne Schriftgeleerden en farizeeërs veranderen die de letter van de uiterlijke wet kunnen opdreunen, maar die de sleutel van kennis hebben weggenomen en het koninkrijk van God voor de mensen gesloten hebben (Matteüs 23:13). Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. (2Korintiërs 3:6)

In plaats daarvan is het mijn bedoeling om degenen die oren hebben om te horen, de bron van waarheid in zichzelf te laten ontdekken, zodat ze hun eigen antwoorden kunnen krijgen. Maar ik hoop jou ook te helpen inzien dat het Christusschap niet alleen maar een kwestie is van de antwoorden in de buitenwereld op iedere vraag krijgen. Het is een kwestie van samenvallen met de bron van waarheid, zodat je één kunt worden met die bron. Met andere woorden, je slaat niet simpelweg feiten in je geheugenbank op, je stijgt naar een hoger niveau, omdat je beseft dat de echte mysteries van het leven niet tot feiten alleen beperkt kunnen worden.

De echte waarheid over God kan niet in woorden worden uitgedrukt. Daarom staat er in de Tien Geboden dat de mensen geen gesneden beeld mogen maken. Je kunt God niet in een mentaal kader stoppen, je kunt je Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid niet in een kader zetten en je kunt de waarheid niet in een kader zetten.

De echte waarheid is net een rivier die altijd stroomt. Wanneer je een deel van die waarheid in woorden uitdrukt die de menselijke geest kunnen begrijpen, is het alsof je een kiekje maakt van de rivier. Dit is aanvaardbaar, maar alleen maar als jij beseft dat de rivier niet stilstaat zoals op het kiekje. Daarom moet je geen kiekje aanbidden en als excuus gebruiken om niet meer de rivier te onderzoeken.

Dit is het essentiële probleem met elke religie in de buitenwereld. De geascendeerde meesters geven iemand een spiritueel beeld, en iemand drukt dat in woorden uit. Maar toch beseffen de mensen niet dat elke religie gewoon een kiekje is van de rivier van God. Dus ze beginnen te denken dat Gods waarheid nog steeds een foto is in plaats van een levende, altijd bewegende rivier. En dan beginnen ze het kiekje te aanbidden en gebruiken het als excuus om niet met de moeilijke taak aan de slag te gaan om je geest op de rivier geconcentreerd te houden. Ze worden lui en willen dat hun geest gericht blijft op de stilstaande foto in plaats van altijd flexibel te zijn en bereid te zijn om met de Rivier van de Levende Wateren mee te gaan.

Dus ik hoop dat je kunt begrijpen dat de leringen op deze website gewoon kiekjes zijn die wijzen op het bestaan van de rivier zelf. Richt niet al te veel aandacht op de kiekjes, zodat je de rivier niet ziet. Richt je niet op de bomen, zodat je het bos over het hoofd ziet. En het allerbelangrijkste, gebruik de kiekjes op deze website niet als excuus om niet naar de rivier van de Levende Waarheid te kijken die binnenin jou stroomt.

Om op jouw vraag terug te komen, je zou kunnen zeggen dat het antwoord op elke willekeurige vraag die je zou kunnen stellen al in de River van de Levende Waarheid zit. Maar door de vraag bewust te formuleren ga je door een belangrijk proces om te verhelderen wat je niet weet. En het besef dat er iets is wat jij niet weet, wordt de open deur waardoor jij contact kunt maken met de rivier van waarheid. De truc is om niet naar het feitelijke antwoord op je vraag te kijken en te beseffen dat het niet half zo belangrijk is om het antwoord van buitenaf te krijgen als contact maken met de rivier van waarheid. Want wanneer je wel contact maakt, zou je misschien een antwoord kunnen krijgen dat veel verder gaat dan jouw vraag – als je geest flexibel genoeg is om dat antwoord te ontvangen zonder dat je het met een doctrine of verwachting vanuit de buitenwereld in overeenstemming wilt brengen.

Dat werd echt door de Zenmeesters begrepen en de echte meesters van ieder spirituele traditie begrijpen het ook. Ik hoop dat enkelen mijn leringen op deze website zullen gebruiken om in de rivier van waarheid te duiken en je dan te voegen bij de echte spirituele meesters. Ik ben als een kind dat in de oceaan is gesprongen voor zijn landgenoten. Ik roep nu jou op: “Kom erin, het water is heerlijk!”