Maak je karma als je iemand omkoopt?

Vraag: Welk karma maakt een levensstroom die iemand omkoopt? Wat voor karma maakt iemand die deze omkoping ontvangt? Wat is het verschil als een levensstroom iemand omkoopt, omdat hij daartoe wordt gedwongen?

Antwoord van geascendeerde Master MORE door Kim Michaels:

Vanzelfsprekend vormen omkopingen en corruptie geen onderdeel van de Gouden Eeuw, dus moet je het beeld voor ogen houden dat alle samenlevingen op een punt komen waarop corruptie wordt uitgeroeid. Niettemin zijn wij natuurlijk praktische realisten en wij beseffen dat corruptie in veel naties overal ter wereld zo in de huidige cultuur zit verweven dat het bijna onmogelijk is om te leven, een baan te hebben, of vooral zaken te doen, zonder omkoperij.

Ik zou mensen die studenten van de geascendeerde meesters zijn, heel sterk adviseren om zich niet te laten omkopen, omkoperij te accepteren. Ik zou sterk aanraden om een ander beroep te zoeken waar je niet aan omkoperij hoeft mee te doen. Maar wij moeten ook praktische realisten zijn en zeggen dat er naties zijn waarin je geen zaken kunt doen zonder omkoperij. In veel gevallen is het een kwestie van wil je zaken doen dan moet je iemand omkopen, of niemand omkopen en dan geen zaken kunnen doen.

Er is geen sprake van dat je altijd karma maakt door iemand om te kopen, maar als het in de cultuur verweven zit, en dus in principe onvermijdelijk in de huidige situatie, is het karma minder dan wanneer je dat in een land zou doen, waarin het niet een normaal geaccepteerd onderdeel is van die cultuur. Met andere woorden, waar heel weinig corruptie is en het zelden gebeurt, zou je meer karma maken dan in een land waar het bijna een dagelijks onderdeel vormt van het zakendoen.

Het is natuurlijk verstandiger om dit tot het absolute minimum te beperken. Ga, als dat mogelijk is, op zoek naar een baan waarin je niemand hoeft om te kopen, maar als je, door eigen keuzes en innerlijk onderscheid, acht dat je niet redt zonder dat te doen, accepteer het dan als een noodzakelijk kwaad en ga verder met je leven. Wees erop voorbereid door wat decreten aan de violette vlam op te zeggen om het karma te verteren, maar ga geen spiraal in van schuldgevoel of negatieve gevoelens.

Je denkt misschien dat wij wat strenger advies hierover zou moeten geven, maar wij zijn wel gewoon praktische realisten. Er bestaat nauwelijks een land ter wereld waar je kunt leven zonder karma te maken. Dit niet vanwege corruptie, maar er zijn veel manieren waarop je een bepaald karma kan maken door aan bepaalde activiteiten mee te doen. Als je bijvoorbeeld in een welvarend land leeft dat de middelen heeft om stervende kinderen in Afrika te helpen, maar die middelen niet optimaal gebruikt, dan maak je karma. Jij maakt karma omdat je er niets over zegt.

Als je in een land als de Verenigde Staten woont, zoals Saint Germain heeft gezegd, waar een sterke machtselite is die letterlijk het levensbloed uit het financiële systeem zuigt ten nadele van de mensen, dan maken zelfs de mensen die deze situatie laten voortbestaan hierdoor karma.

Daarom zeg ik dat wij praktische realisten zijn. Het is moeilijk om op dit moment ergens ter wereld te leven zonder een bepaalde hoeveelheid karma te maken. Dus moet je realistisch zijn en zeggen dat er bepaalde landen zijn waar je bepaalde dingen moet doen om jouw levensplan uit te voeren. Je doet er natuurlijk goed aan om naar Christusonderscheid bij dit soort kwesties te streven.