Vormt China een bedreiging voor de wereld?

Vraag: Zoals wij kunnen zien, groeit China en wordt sterk in economische en politieke aspecten, haar bewustzijn groeit. Wij zien overal op de wereld belangrijke mensen uit China, wij houden van de Chinese producten. Is er een sterke machtselite in China en is het bewustzijn van het Chinese volk hoog genoeg, en vormt de expansie van China een soort bedreiging voor ons of anderen overal ter wereld?

Antwoord van geascendeerde Master MORE door Kim Michaels:

Er bestaat geen twijfel over dat China een potentiële bedreiging vormt voor de wereldvrede. Het is echter niet iets wat ik als een doemscenario wil schetsen. Er bestaat natuurlijk een heel sterke machtselite in China die het communistische tijdperk is ontgroeid, of zouden we het openlijker of traditionele communistische tijdperk moeten zeggen. Want je kunt natuurlijk niet echt zeggen dat China op dit moment in een streng communistische fase zit. China is met een proces van transitie bezig en er zijn inderdaad veel mensen in China die een bepaald niveau van Christusbewustzijn hebben, hoewel zij dat niet zo zouden bestempelen natuurlijk, want zij hebben dat inzicht niet.

Toch zijn er mensen in China die een bepaald spiritueel evenwicht voor de natie kunnen handhaven. Daarom zie je ook dat China tot nu een relatief vredige transitie meemaakt dan de meer traditionele communistische fase naar wat je tegenwoordig een hybride communistisch-kapitalistische fase zou kunnen noemen. Is China tegenwoordig een communistische samenleving? Nu, hoe kun je het communisme noemen wanneer toestaat dat er dat soort kapitalistische activiteiten plaatsvinden? Hoe kan het een traditioneel communistisch land zijn wanneer er in ieder land goederen uit China worden geïmporteerd?

Maar staar je niet blind op het feit dat wanneer een land goederen exporteert, het altijd tweerichtingsverkeer is. Het is niet zo dat er alleen maar geld terugkomt, maar ook een stroom van bewustzijn. Daarom wordt China niet alleen van binnenuit getransformeerd, maar ook door de stroom van bewustzijn die terugkeert uit alle naties die Chinese producten importeren of op andere manieren zaken met China doen.

Er bestaat dus een realistisch potentieel dat China geen militaire bedreiging zal vormen en dat het in feite ook geen economische bedreiging wordt, maar dat China een transitie meemaakt naar een opener en zelfs op den duur een democratischer systeem dat er feitelijk voor zorgt dat China haar plaats inneemt in de familie van naties. Er moeten natuurlijk nog veel horden worden genomen. Misschien zie je kans om de dictaten die vorig jaar in China werden gegeven te bestuderen, die je meer inzicht in de spirituele aspecten van de uitdagingen van China geven.

Er kan nog veel meer over gezegd worden. Ik vertrouw erop dat er ook nog meer over gezegd gaat worden, door de tijd en cycli. Maar nu wil ik gewoon zeggen: Heb de visie van een geleidelijke vreedzame transitie. Als de transitie vreedzaam moet verlopen, moet die geleidelijk gaan. Denk daarom op lange termijn voor China en behoud de visie van een geleidelijke transitie.

Heb feitelijk maar de visie dat de transitie zo geleidelijk verloopt dat de machtselite in China zich eigenlijk niet realiseert wat er aan de gang is en hoe diepgaand de veranderingen zijn die al aan de gang zijn. Heb de visie dat zij zich niet realiseren dat het al te laat is om de veranderingen terug te draaien en dus uit paniek geen pogingen zullen ondernemen om de veranderingen terug te draaien die China onvermijdelijk meer openheid en vrijheid geven.