Jouw gehechtheid aan rijkdom weerhoudt jou ervan om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan

ONDERWERPEN: mensen vatten uitspraken op als een dualistisch uiterste – je moet ervoor kiezen om te ascenderen – kunt niet kiezen om de aarde achter te laten als je gehecht aan iets bent – spirituele overvloed – materiële overvloed kan je bevrijden om je op jouw spirituele groei te richten – alle mensen moeten deze kans krijgen – de elite heeft meer dan zij nodig hebben

Vraag: Ik weet dat de Vader/Moeder God ons, als hun kinderen, wil zegenen maar zou het niet beter zijn om een zo eenvoudig en armoedig leven als mogelijk te leiden om een zo hecht mogelijke relatie te hebben en ons Christusbewustzijn te onderhouden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik overal op deze website uitleg, is het echte probleem op planeet aarde dat de mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen waarin alles relatief lijkt. Het gevolg van deze relativiteit is dat de mensen de neiging hebben om te polariseren naar één van de twee extremen. Wanneer een spirituele leraar zoals ikzelf, een uitspraak doet, is het onvermijdelijk dat sommige mensen die uitspraak in het extreme zullen brengen. Dus toen ik zei dat een kameel gemakkelijker door het oog van de naald kan gaan dan dat een rijke man naar de hemel gaat, sommige mensen dat onvermijdelijk interpreteerden als dat je arm moet zijn om naar de hemel te gaan.

Deze foute interpretatie heeft het christendom vele eeuwen achtervolgd en voor veel mensen onnodig lijden veroorzaakt. Het is ook misbruikt als reden om de meerderheid van de bevolking arm te houden.

De waarheid van mijn uitspraak was dat niet de rijkdom zelf hen ervan weerhoudt om naar de hemel te gaan. Jouw gehechtheid aan rijkdom weerhoudt je ervan naar de hemel te gaan. Alles op deze wereld is onderworpen aan de vrije wil van het individu. Om gered te worden, als je naar de hemel wil, moet je dit uit eigen keuze doen. Om naar de hemel te gaan moet je de dingen van deze wereld achter je laten en je moet dit vrijwillig doen. Als je emotioneel gehecht bent aan iets op deze wereld, is je levensstroom niet klaar om permanent naar de hemel te ascenderen. Je levensstroom moet dan naar deze planeet terugkomen om een bepaald aspect van het leven te ervaren tot die het verlangen naar dat aspect vervuld heeft en eraan toe is om dat achter te laten.

Dat gezegd zijnde, zou het duidelijk moeten zijn dat mensen de neiging hebben om gehechtheid aan hun materiële bezittingen te ontwikkelen. Hoe meer bezittingen mensen hebben, hoe sterker de gehechtheden neigen te zijn en dit bindt de mensen nog sterker aan de dingen op deze wereld. Dus als je rijk kunt zijn zonder eraan gehecht te zijn, kun je toch een enorme spirituele groei doormaken. Als je niet rijk kunt zijn zonder die gehechtheid, is het beter om arm te zijn. Wat heeft iemand er per slot van rekening aan om de hele wereld te veroveren, maar zijn ziel te verliezen?

Ik heb gezegd, dat ik gekomen ben opdat allen zouden kunnen leven en dat ze het overvloediger zouden kunnen hebben. Ik wil natuurlijk niet dat de mensen in armoede leven. Mijn ware wens is dat ieder mens het overvloedige leven ervaart. Wanneer ik het overvloedige leven zeg, bedoel ik in de eerste plaats in spirituele overvloed.

Ik zou echter willen dat alle mensen op aarde materiële overvloed hebben, wat hen vrij maakt om hun aandacht en energie te richten op het streven naar spirituele groei. Met andere woorden, het zint mij niet dat heel veel mensen op aarde in armoede leven, wat het nodig maakt dat ze de meeste energie en aandacht richten op puur fysiek overleven of geld verdienen.

Ik zou graag een herverdeling van de rijkdom op deze planeet willen, zodat wij in plaats van wat maar weinig mensen, of een paar naties, hebben, waar mensen in onnodig grote materiële overvloed leven, zouden kunnen zien dat ieder mens de materiële benodigdheden, zoals voedsel, kleding en onderdak, in zijn leven in overvloed heeft. Ieder mens verdient het om genoeg materiële bezittingen te hebben, zodat die hij de optie heeft om de meeste van zijn of haar aandacht te richten op spirituele groei.

Ik kan je zeggen dat het mij niet naar de zin is dat er tegenwoordig zoveel mensen op de wereld zijn die meer materiële overvloed hebben dan zij ooit nodig hebben. Het zint mij vooral niet dat heel veel van de mensen die materiële overvloed hebben, hun leven besteden aan een onnodige en nooit eindigende zoektocht om de verlangens van hun zintuigen en ego te bevredigen. Heel veel mensen laten hun leven opslokken door materiële, lichamelijke of vleselijke verlangens. Dergelijke mensen handelen natuurlijk met het bewustzijn van dieren die verteerd worden door de vleselijke verlangens. Sommige zijn erg rijke dieren, maar alle rijkdom op de wereld kan hun bewustzijnsniveau niet verhogen.

Het is jouw bewustzijnsniveau dat bepaalt waar je levensstroom naar toe gaat na de dood van het fysieke omhulsel. Je kent het gezegde dat ‘je het niet mee kunt nemen’ en dat heeft betrekking op jouw materiële bezittingen. Je kunt je bewustzijnsstaat wel meenemen en het zal jou volgen totdat jij beslist dat te veranderen!