Waarom hebben slechte mensen geld en goede mensen niet

ONDERWERPEN: traditionele religies beschrijven Gods wet niet – het komt aan op vrije wil – jouw ziel verkopen om op deze wereld voordeel te behalen – God heeft de hogere omstandigheden niet geschapen, dat hebben menselijke wezens gedaan – moeilijk om geld te verdienen met eerlijkheid – mensen en duistere krachten hebben Gods gerechtigheid opgeschort – een elite de economie laten beheersen – het Christusschap zal goddelijke gerechtigheid herstellen – materialistische en spirituele mensen – God of de mammon dienen

Vraag: Wat ik in de buitenwereld zie gebeuren, is dit. Hoe komt het dat mensen die wandelen met Jezus Christus met heel hun hart, geest en ziel, en een moreel zuiver leven leiden, moeite hebben om in voorspoed te leven op het materiële niveau van het leven? En tegelijkertijd mensen die het niet zo nauw nemen en een leven leiden dat God niet behaagt, gedijen op het materiële vlak van het Leven? Dit creëert een conflict in de levensstromen over Gods wetten.
Ik ben mij bewust van de wet van karma en dat er vorige levens bestaan. Is er nog een reden waarom dit mensen overkomt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik begrijp helemaal dat de situaties die jij beschrijft, verwarrend zijn en zelfs voor veel mensen verontrustend. De reden dat dit echter zo verwarrend is voor heel veel mensen, is dat de orthodoxe religies van de wereld Gods wetten niet volledig beschrijven. Daarom zijn de meeste mensen opgevoed met slechts een gedeeltelijk inzicht in Gods wet.

Het is juist dat de situaties die jij beschrijft voor een groot deel worden veroorzaakt door de handelingen van mensen in vorige levens. Je ziet ook goed dat dit niet de hele uitleg is.

De hoogste wet van dit universum is de Wet van Vrije Wil. God heeft alle mensen vrije wil gegeven en noch God noch een lid van de geascendeerde meesters zal zich bemoeien met die vrije wil. Wat de meeste mensen niet begrijpen, is dat er veel mensen op aarde en veel duistere krachten op de lagere niveaus van Gods schepping zijn die totaal geen scrupules hebben om zich met de vrije wil van mensen te bemoeien. Die krachten gebruiken vaak geïncarneerde mensen, namelijk degenen die bereid zijn ‘hun ziel te verkopen’ om tijdelijk voordeel op deze wereld te behalen.

Gedurende een heel lange periode heeft dit onheilige verbond tussen geïncarneerde mensen en niet geïncarneerde duistere krachten een situatie op planeet aarde gecreëerd die ver afstaat van Gods oorspronkelijke visie en bedoeling. Je moet begrijpen dat ieder menselijk wezen voortdurend aan het scheppen is. Je schept met de kracht van jouw aandacht. Er is een stroom van spirituele energie die van jouw spirituele zelf naar jouw lagere bewustzijn vloeit. Je richt die spirituele energie met de kracht van je aandacht. Daarom zul je de beelden en vormen scheppen waarop je aandacht gevestigd blijft. Met andere woorden, God heeft niet de huidige ongerechtigheid op deze planeet gecreëerd; menselijke wezens hebben deze omstandigheden gecreëerd.

Duizenden jaren lang hebben krachten zonder respect voor Gods wetten de mensen gemanipuleerd om hun aandacht te richten op onvolmaakte beelden en vormen. Een aspect hiervan is dat de gewone bevolking is gemanipuleerd om het idee te accepteren dat een kleine elite in staat moet zijn om een buitensporige hoeveelheid rijkdom en macht te vergaren. Een ander aspect is dat de economie dusdanig is gemanipuleerd dat het moeilijk is om in voorspoed te leven als je eerlijk bent en een moraal hebt. Mensen hebben vaak het gevoel dat zij worden gedwongen om spirituele wetten in gevaar te brengen om vooruit te komen op de wereld.

Daarom bestaat nu de situatie op planeet aarde dat mensen een werkelijkheid hebben gecreëerd die tijdelijk een aantal van Gods wetten opschort. God laat niet met zich spotten, omdat God weet dat alle energie die op aarde wordt gebruikt uiteindelijk weer in de oorspronkelijke zuiverheid ervan getransformeerd wordt. Momenteel zijn bepaalde mensen en krachten er echter in geslaagd om een wereld te scheppen waarin Gods wetten en Gods gerechtigheid niet volledig manifest zijn.

Door deze manipulaties zijn de duistere krachten erin geslaagd om enkele consequenties van hun eigen acties te vermijden, omdat ze de gewone bevolking hebben gemanipuleerd om zelf een paar van die gevolgen, iets van dat karma, te dragen. Bijvoorbeeld, op planeet aarde is de concentratie van rijkdom en macht tegenwoordig in handen van heel weinig mensen. Deze concentratie van rijkdom en macht is niet in overeenstemming met Gods wetten of Gods bedoeling. Maar zolang een groot deel van de menselijke bevolking ervoor kiest de status-quo te accepteren, in plaats van actie te ondernemen om de situatie te veranderen, kan God niet tussenbeide komen bij de keuzes uit vrije wil van de mensen. Een andere duidelijke onrechtvaardigheid is het feit dat er in bepaalde landen een immense concentratie aan rijkdom en macht is, terwijl in veel andere landen mensen omkomen van de honger of in troosteloze armoede leven. Vanzelfsprekend is dit niet in overeenstemming met Gods visie of gerechtigheid.

De enige manier om deze omstandigheden te veranderen en de aarde weer op één lijn te brengen met Gods visie en Gods gerechtigheid is dat een kritieke massa mensen hun bewustzijn verhoogt door het pad naar persoonlijk Christusschap te bewandelen. Dit wil ik echt graag in de komende decennia zien gebeuren en daarom heb ik deze website en het boek over persoonlijk Christusschap uitgebracht.

Als een kritieke massa mensen, en we hebben het over miljoenen mensen, oprecht hun best doen om een hoge graad van persoonlijk Christusschap te manifesteren, zullen ze letterlijk de open deur zijn waardoor God ‘de machtigen van hun zetels kan halen en die van lage afkomst hoger plaatsen’. Deze actie zal Gods gerechtigheid herstellen.

Er is nog een reden voor de situaties die jij beschrijft. Het houdt verband met mijn lering dat jij je beloning in de hemel of op aarde kan ontvangen.

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. (Matteüs 6:1)

Sommige mensen zijn tot een materialistische bewustzijnsstaat vervallen en ze begrijpen niets van het koninkrijk der hemelen. Daarom hebben zij al hun aandacht gevestigd om de geneugten van deze wereld te ontvangen. Tijdens vele levens hebben zulke zielen de vaardigheden ontwikkeld om materiële bezittingen of macht te verwerven. Daarom lijkt het vaak alsof ze het goed doen op deze wereld.

In tegenstelling tot hen, de mensen die een spirituele bewustzijnsstaat hebben gekregen, zijn niet in de eerste plaats bezig om de geneugten van deze wereld te ontvangen. Daarom heeft hun levensstroom niet de noodzakelijke bekwaamheden verworven en ze doen het vaak niet goed in de zakenwereld of in de wandelgangen van de macht.

Maar zoals het populaire gezegde wil, je kunt het niet meenemen. Hoeveel materiële rijkdom of macht je ook vergaart, je kunt het niet meenemen aan het eind van dit leven. Jouw spirituele verworvenheden kun je echter wel meenemen.

God heeft de mensen vrije wil gegeven. Als een levensstroom ervoor kiest om zijn energie en aandacht te gebruiken om materiële rijkdom en macht te verwerven, dan zal die al zijn energie eraan besteden om deze dingen te krijgen. Dan zullen die geneugten de enige beloning zijn voor de levensstroom. Als de levensstroom al zijn energie verbruikt aan de zoektocht naar materiële goederen, dan kan de levensstroom geen schatten in de hemel vergaren. Dan zal de levensstroom geen beloning in de spirituele wereld ontvangen.

Aan de andere kant, als een levensstroom ervoor kiest om zijn aandacht te richten op de spirituele kant van het leven, zal die levensstroom inderdaad schatten in de hemel verzamelen. Dan wordt de levensstroom beloond in de hemelse wereld en krijgt hij een veel betere positie in mijn Vaders koninkrijk dan de levensstroom die geen schatten in de hemel heeft.

Waarom denk je dat het moeilijker is voor een rijk mens om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan dan dat een kameel door het oog van de naald kruipt? Dat komt, omdat mensen die gehecht zijn aan de dingen van deze wereld waarschijnlijk niet uit vrije wil de keuze maken om het spirituele pad te volgen dat naar het Christusbewustzijn leidt. Vanzelfsprekend blijven zulke mensen vele levens op deze wereld vastzitten.

Je herinnert je misschien wel het gezegde dat de eersten de laatsten zullen zijn, en dat de laatsten de eersten zullen zijn. In de spirituele wereld zullen degenen die de eersten in de materiële wereld zijn, de laatsten zijn, en degenen die het laatst zijn in de materiële wereld, in de betekenis van dat zij de spirituele mensen zijn, de eersten zullen zijn in de hemelse wereld.

Het gaat allemaal terug op het gezegde: “Kies vandaag wie je wilt dienen.” Je kunt geen twee meesters dienen. Je kunt niet God (spirituele groei) en de mammon (de geneugten van deze wereld) tegelijkertijd dienen. Iedere levensstroom zal zijn rechtmatige beloning ontvangen. Het is gewoon een kwestie van welke beloning jij wilt en of je die op aarde of in de hemel wilt. Als je de hoogst mogelijke beloning wilt, stap dan op het pad naar persoonlijk Christusschap en treed in mijn voetsporen.