Karma maken met zakendoen

Vraag: Wat voor karma maak je als je sigaretten, alcohol verkoopt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Mensen die producten verkopen die schadelijk zijn voor de fysieke en psycho-spirituele gezondheid van de mensen halen zich zwaar karma op de hals. Ik raad spirituele mensen sterk aan om zich uit deze manier van zakendoen terug te trekken.

Er zijn natuurlijk veel andere manieren waarop je karma maakt. Elke vorm van pornografie, elke manier van anderen exploiteren in welke vorm ook, veroorzaakt zwaar karma. Als je een zaak hebt die op veronachtzaming van andere mensen wordt gebaseerd, of het misleiden van andere mensen, maak je karma die jij je als spirituele persoon gewoon die bezig is met zijn ascensie, niet op de hals wilt halen.