Een homoseksuele relatie – een felle strijd in de psyche

ONDERWERPEN: Jezelf niet door je seksualiteit definiëren – een aantal gevorderde levensstromen nemen een rol op zich – een cyclus die moet worden volbracht – voel jij innerlijke conflicten? – Als je een conflict ziet, kijk er dan naar – wanneer het tijd wordt om verder te gaan – blijf transcenderen

Vraag: Dit is mijn korte vraag. Ik geloof alles wat jij hebt geschreven over homoseksualiteit en ik voel, diep, diep van binnen, dat het waar is. Hoewel ik deze diepgaande erkenning heb, heb ik er toch voor gekozen om een homoseksuele relatie aan te gaan met een jongen door wie ik mij heel erg geliefd voel en waar ik graag tijd mee doorbreng. Ik besef dat ik het vermogen heb om de liefde die ik voor hem voel, aan mezelf te geven, ik heb het gevoel dat bij hem zijn meer een viering van het leven is dan een compensatie.

Ik geloof ook dat ik een verbazingwekkend menselijk wezen ben die heel liefdevol, vriendelijk en mededogend is en die liefde en mededogen uitstraalt.

Mijn vraag ontstaat door een klein conflict in mij… nadat ik al die informatie gelezen had over de spirituele oorzaak van homoseksualiteit, voel ik iets van een strijd in mijn psyche. Ik voel dat ik echt van mijn vriend houd en dat ik niet iets wil opgeven wat ik positief en de moeite waard vind. Ik heb het gevoel dat het in onze relatie om liefde, ondersteuning en zorg voor elkaar gaat … Ik zou het voor God en voor verlichting wel willen opgeven, zeker… maar ik ben er niet zo zeker van of het niet mogelijk is om een gezond, liefdevol, aangepast leven als homoseksueel te leven. Wat vind je hiervan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (24 augustus 2010):

Dank je voor jouw eerlijkheid en om deze zaak aan te kaarten die relevant is voor alle spirituele zoekers. Ik zeg hiermee niet dat alle spirituele zoekers met homoseksualiteit geconfronteerd zullen worden; ik zeg dat we allemaal te maken krijgen met ‘een beetje van die krachtmeting in mijn psyche’.

Aan de persoon die de vraag stelt, zie je dat je al bent gaan beseffen dat jij een universeel spiritueel wezen bent die op dit moment een homoseksuele relatie heeft. Met andere woorden, je definieert jezelf niet als of identificeert je niet met deze relatie. Als dat zo zou zijn, zou je niet in staat geweest zijn om een dergelijke vraag te formuleren, noch zou je bereid zijn  feedback aan mij te vragen.

Dus je zou er eens over kunnen nadenken of er gevorderde levensvormen zijn die veel verschillende rollen op zich hebben genomen om óf hun karma aan bepaalde mensen terug te betalen, om andere mensen een speciale kans te geven, óf om te demonstreren dat hun Geest niet bepaald of beperkt wordt door bepaalde activiteiten die vanzelfsprekend voor de dagelijkse denkgeest zijn. Iedereen is in staat om deze diepere redenen te kennen door af te stemmen op wat je al diep, diep van binnen weet. En gebaseerd op die innerlijke erkenning zou je misschien – omdat die langzamerhand duidelijker wordt – tot het besef kunnen komen dat de cycli veranderd zijn en het tijd wordt om verder te gaan.

Maar wees je ervan bewust dat er vaak cycli zijn die moeten worden afgerond en dus kan het een tijdje zo zijn dat in jouw goddelijke plan staat dat je in een bepaalde situatie, zoals een relatie, moet blijven. Met andere woorden, zonder op enige manier af te doen aan of te verzwakken wat ik eerder heb gezegd over homoseksualiteit, zijn er mensen die – een cyclus lang – een ‘gezond, liefdevol, aangepast leven als homoseksueel’ te hebben.

Het cruciale onderscheid is of mensen zich ermee vereenzelvigen, gebaseerd op homoseksualiteit of welke situaties zij ook onder ogen moeten zien als onderdeel van hun spirituele missie. Met andere woorden, als jij je NIET met die situatie vereenzelvigt, gebruik dan deze eenvoudige formule: Kun jij je bezighouden met een bepaalde situatie zonder er een innerlijk conflict bij te voelen, wat inhoudt dat het meer voelt als een ‘viering van het leven dan een compensatie’? Als dat zo is, blijf dan je intuïtie en afstemming te ontwikkelen.

Als jij niet in een situatie kunt zijn zonder een ‘beetje conflict’ te voelen, dat is het een teken om naar een verdeeldheid te kijken en de innerlijke leiding te krijgen die jij moet ontvangen. Dus kijk naar die verdeeldheid en durf te handelen op grond van de leiding die je krijgt. Je krijgt misschien niet het volledige inzicht, maar als je de stap neemt, kun je zien dat het de bedoeling was dat je die nam, dan zullen de wielen beginnen te draaien en dan wordt de volgende stap duidelijk.

Dit is je talenten – visie – vermenigvuldigen die je hebt en vele spirituele zoekers zijn niet geslaagd voor die initiatie, omdat ze volledige duidelijkheid willen voor ze verder gaan. Je krijgt nooit volledige duidelijkheid zolang er een verdeeldheid in je psyche is waarachter jij je ego laat verbergen – omdat er iets is waar je niet naar wilt kijken.

Als je daar eenmaal naar wilt kijken en alle verdeeldheid in je psyche transcenderen, is het mogelijk dat je nog steeds een bepaalde situatie blijft uitvergroten als onderdeel van je goddelijke plan. Maar op dat punt zou je in staat moeten zijn om een waar gevoel van vrede met die situatie te hebben. Je zou moeten weten dat het iets is wat je voor een bepaald doel op je hebt genomen.

Laat mij als laatste draai, je er ook op wijzen dat wanneer je natuurlijk op het punt komt waarop je beseft dat je kunt leven met een situatie zonder je ware identiteit in het geding te brengen, dat meestal een teken is dat je verder moet. Want dan ben je die situatie meester geworden en kun je verder naar het volgende wat je moet leren of onderrichten. Natuurlijk heb je als je op dat punt van de innerlijke vastberadenheid komt, mijn uiterlijke leiding niet meer nodig, omdat je innerlijke aanwijzingen duidelijk zijn. En als je niet naar die aanwijzingen had willen luisteren, dan zou je niet die hogere gemoedsrust bereikt hebben.

Dus zoals altijd, er zijn stadia op het pad. In dit geval is er een lager stadium waarin mensen spiritueel blind zijn. En daarna is er een stadium waarin zij beginnen te ontwaken en dan moeten ze naar de verdeeldheid of de felle strijd in hun psyche kijken. De felle strijd komt van jouw ego, maar het zal slechts bij één ruk blijven zolang de prins van deze wereld iets bij je vindt waaraan hij kan trekken.

Dus is het volgende stadium dat jij jouw verdeeldheid te boven komt en dan krijg je echte gemoedsrust. En op dat punt is het een kwestie van meegaan op de stroom van de Geest, dus blijf je net zolang in een bepaalde situatie als het onderdeel is van je goddelijke plan. Voor degenen die innerlijke vrede krijgen, is het een onderdeel van hun goddelijke plan om aan te tonen hoe je de aardse omstandigheden kunt transcenderen, waar de meeste mensen zich door laten definiëren.

Dus als een deel van jouw missie is aan mensen te tonen hoe ze moeten transcenderen, blijf dan transcenderen. Ik had mijn kruisiging eindeloos kunnen uitstellen, maar ik was bereid om in de cycli mee te gaan. Als jij je afstemt, zul je het gevoel krijgen dat er kosmische wielen draaien en wanneer jij je overgeeft aan de stroom, zul je verbaasd staan van hoe de omstandigheden in de buitenwereld ‘in een oogwenk’ kunnen veranderen. Dit is het teken van degenen die bereid zijn om de Levende Christus te volgen en de doden de doden te laten begraven.