Vernieuwing van alle religies

ONDERWERPEN: De meesters willen elke religie vernieuwen – het algemene doel is om de universele innerlijke religie te onthullen – wat ervoor nodig is om een religie te vernieuwen – de mensen moeten open staan voor vernieuwing – de meesters vermenigvuldigen wat wij op de tafel leggen

Vraag 1: Lieve Jezus, na 2000 jaar ben je gekomen om het christendom te hervormen, dat jouw leer verkeerd begrepen heeft en om de ontbrekende schakels aan jouw leer toe te voegen en de essentie van jouw leringen te verklaren. Kunnen wij binnenkort de verschijning van Aartsengel Gabriël die de Koran heeft geopenbaard, op een website zoals die van jou, verwachten om zijn openbaring aan Mohammed verder uit te leggen? Ik denk dat zijn verklaringen en verduidelijkingen nu, net zoals jouw uitleg op het web aan christenen en anderen, noodzakelijk zijn voor het welzijn van de moslims.

Vraag 2: Ik raak zo opgewonden wanneer ik nadenk over de vele grote veranderingen die er al plaatsvinden, omdat de website en boeken van Kim mensen over de wereld bereiken. Jouw ware leringen zijn ronduit een zegen voor deze planeet. Ik vroeg me af of er nu, of in de toekomst, ook soortgelijke ‘missies’ plaats vinden om waarachtige leringen uit religies anders dan het christendom te brengen die niet algemeen bekend zijn. Doen Gautama Boeddha, Confusius, Lao Tze, Mohammed, Zarathustra en Krishna net als jij soortgelijke dingen om het bewustzijn van personen te verhogen in de belangrijkste religies waar zij mee worden geassocieerd? Is het niet opwindend te denken dat er een wereldwijd massa-ontwaken plaatsvindt waar alle religies bij betrokken zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik kan je ervan verzekeren dat de geascendeerde meesters zich wijden aan het vernieuwen van iedere religie op aarde. Ons globale doel is de erkenning te brengen dat er naast alle religies in de buitenwereld, een innerlijke, universele religie bestaat. Deze religie kan niet worden beperkt tot één specifieke kerk of doctrine. Die is juist universeel, omdat die verder gaat dan een specifieke uitdrukkingsvorm van dien aard. Je kunt een specifiek kader als stapsteen gebruiken om naar de universele religie te reiken, maar je kunt de universele religie niet tot een specifiek kader beperken.

Het proces om de religie op de wereld te vernieuwen is al goed op gang. Er zijn daadwerkelijk al veel mensen die op diverse manieren als instrument of boodschapper dienen voor deze vernieuwing in diverse hoedanigheden. We zouden graag alle traditionele religies vernieuwen door het proces van progressieve openbaringen. Om dat te laten gebeuren, moet er voldaan worden aan twee voorwaarden:

•    Er moeten één of meerdere geschikte boodschappers worden gevonden. Bijvoorbeeld, om progressieve openbaringen naar buiten te brengen om de islam te vernieuwen, moeten wij een boodschapper hebben die de islam kent, die de religie zeer toegewijd is, maar toch openstaat voor vernieuwing van die religie. Met andere woorden, de boodschapper mag niet gehecht zijn aan een specifiek aspect van zijn of haar religie en mag niet worden gemotiveerd door het verlangen de religie tot de heersende of enig ware religie te maken.
•    De boodschapper moet waarachtig universeel in bewustzijn zijn, wat betekent dat iemand een kritiek niveau van Christusschap moet hebben bereikt.
•    Om een boodschapper te sponsoren om een specifieke religie te vernieuwen, moet een kritieke massa volgelingen van die religie een bewustzijnsstaat hebben gekregen, waarin ze naar de religie en de doctrines in de buitenwereld willen kijken en reiken naar de universele religie die achter een bepaald geloof zit.
Het is heel goed mogelijk dat de geascendeerde meesters progressieve openbaringen naar buiten gaan brengen voor andere religies. Dat hoeft niet beslist op een website zoals deze, omdat deze website natuurlijk een experiment is. Wat er wel kan en gaat gebeuren op deze website hangt heel erg af van de reactie van mensen die hem vinden. Tot dusver zijn de meeste mensen die openstaan voor deze website de soort mensen die toe zijn aan de universele religie waar ik over spreek.

Helaas zijn de meeste orthodoxe of christenen in het algemeen niet bereid om serieus naar deze website en verder dan hun bestaande doctrines te kijken. Ze hebben niet de bereidheid getoond om mij – de levende Jezus Christus – de kans te geven hen iets te vertellen dat verder gaat dan de kerkdoctrines die “net witgepleisterde graven zijn, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden.” (Matteüs 23:27).

De reden dat ik deze website kan sponsoren, is dat ik een boodschapper heb en dat er natuurlijk een kritieke massa mensen in de westerse wereld is die in een christelijke cultuur zijn opgegroeid, maar die bereid zijn verder te kijken en te reiken naar een universeler spirituele lering, die uit vele bronnen ter beschikking staat. Ik kan deze vele mensen alleen maar prijzen, omdat die het mij mogelijk maken om weer in deze tijd te spreken. Ik ben eeuwig dankbaar voor de liefde en openheid van hun hart en geest.

Vanzelfsprekend wordt deze website door een specifieke boodschapper gemaakt. Niettemin hebben het hart en de geest van de mensen die openstaan voor de leringen op deze website mij de open deur verschaft om deze leringen naar buiten te brengen. Zoek en gij zult vinden, wat betekent dat pas als een voldoende aantal mensen aan het zoeken is, wij, de geascendeerde meesters, een nieuwe lering kunnen uitbrengen.

Daarom zou je misschien kunnen zeggen dat het potentieel voor religieuze vernieuwing alleen maar wordt beperkt door de verbeeldingskracht en de bereidheid van de mensen die deel uitmaken van deze missie of die bereid zijn om deel uit te gaan maken van deze missie. Wij, de geascendeerde meesters, zijn altijd bereid om elke kans die ons gegeven wordt door onze niet geascendeerde broeders en zusters, te grijpen en te vermenigvuldigen. Maar wij kunnen echter alleen een hoger niveau van leringen geven, wanneer mensen aannemen wat wij geven en hun talenten vermenigvuldigen – in plaats van die in de grond te begraven van traditionele doctrines. Ik kan je ervan verzekeren dat er nog veel leringen zijn die wij willen uitbrengen en als mensen er positief op reageren, zul je grote veranderingen in het religieuze leven op deze planeet zien.