Niveaus van spirituele groei: van de hel naar de hemel

ONDERWERPEN: Jezus onderwees de innerlijke benadering van religie – de meeste mensen hebben de aanpak van de buitenwereld – verschillende bewustzijnsniveaus: van hel tot hemel – spiritueel in je eigen onderhoud kunnen voorzien – contact met jouw hogere Zelf – waarom sommigen elke religie afwijzen – de benadering van de buitenwereld ontgroeien – geïnternaliseerde spiritualiteit – oude overtuigingen wegdoen naarmate je volwassen wordt – religieuze wonden uit vorige levens helen – miljoenen mensen moeten op de innerlijke aanpak overgaan – laat het oude los

Vraag: Ik heb zo’n probleem met het luisteren naar religieuze tv-programma’s of een kerk binnen te lopen en naar een dominee of priester te moeten luisteren die op een manier spreekt die zo beladen is met religieuze dogma’s. Ik krimp vooral ineen wanneer ik gasten in een religieus tv-programma of een lid van een kerk hoor die dingen zeggen als “Ik ben zo gezegend met de troost van de Heer” of “Als het niet voor mijn Heer en Verlosser Jezus Christus was…”
Ik ben nog nooit religieus geweest. Deze uitdrukkingen zijn mij vreemd en ze dringen diep in mijn geest door. Niet altijd, maar ik voel vaak walging bij deze uitdrukkingen. Ik begrijp hen echter wel en ik voel mededogen met deze mensen die zich op deze manier willen uitdrukken. Ik kan mezelf er gewoon niet toe zetten om dit soort dingen te zeggen. Misschien vanwege mijn aversie tegen hoe de maatschappij het christelijke geloof met zulke hypocriete boventonen heeft gepresenteerd en dat nog steeds doet. Het gaat mij boven de pet waarom ik het moeilijk vind om om te gaan met de vreugde die deze mensen voelen bij hun religieuze manier van uitdrukken. Wanneer ik mezelf echter op een spirituele manier tot uitdrukking breng, verdwijnt al het religieuze naar de achtergrond terwijl ik zeg wat ik echt voel en denk dat ik ben. Spiritualiteit is iets van de Ziel die diepgaand betrokken wordt bij mijn dagelijkse leven wanneer de Geest de wereld van vorm tegenkomt. Terwijl een religie en de religieuze aspecten van het leven uiterlijke manifestaties van het dualistische denken lijken. Ik ben heel erg Spiritueel en ik heb veel Spirituele ervaringen gehad, omdat ik trouw mediteer en decreten opzeg.
Dan kom ik tot de conclusie en het besef dat de askrealjesuswebsite er was om mij te leiden en mij op te stuwen en me ver reikende diepgaande wijsheid en inzichten te geven die mij precies die antwoorden geven op de vele vragen die ik altijd heb gehad, die nog maar het topje van de ijsberg zijn. Ik voel me waarlijk gezegend dat ik getuige ben van en iets ervaar wat ik beschouw als progressieve openbaringen. Kun jij alsjeblieft de kwesties die ik aanroer wat verder uitdiepen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je beter naar het Nieuwe Testament kijkt, kun je tussen de regels door lezen en inzien dat ik vaak de mensen berispte die een bepaalde aanpak hadden of zich een bepaalde houding ten opzichte van religie aanmaten. Ik stond voortdurend tegenover de religieuze autoriteiten. Ik zei tegen de mensen dat ze hun aalmoezen in het geheim moesten geven en niet in het openbaar moesten bidden. De reden is dat ik mensen heb aangemoedigd tot een specifieke aanpak van religie, een aanpak die op deze website wordt beschreven als de ‘innerlijke aanpak’. Je zou het misschien ook de mystieke of spirituele benadering kunnen noemen. In tegenstelling tot de innerlijke aanpak staat wat deze website de ‘aanpak van de buitenwereld’ noemt. Je zou het ook wel de dogmatische, rigide of zelfs een fanatische aanpak kunnen noemen.

Het doel van alle waarachtige spirituele leringen is de mensen te verheffen tot het nemen van de innerlijke aanpak van religie. Je moet echter realistisch blijven en toegeven dat alle levensstromen nog niet aan deze benadering toe zijn. Het is nuttig als spirituele zoekers erkennen dat de levensstromen die momenteel op aarde incarneren op een ander niveau van het spirituele pad zitten. Het spirituele pad is een proces dat levensstromen geleidelijk in een hogere bewustzijnsstaat brengt. Je zou het spirituele pad als een trap kunnen beschouwen die van de laagste tot de hoogste niveaus van bewustzijn leidt.

Het laagste bewustzijnsniveau wordt uitgebeeld door het bewustzijn van de hel, waarin je levensstromen vindt die zo ver mogelijk bij God vandaan willen blijven. Het hoogste bewustzijnsniveau is dat van levensstromen die zo dicht bij God willen zijn als maar enigszins mogelijk is. De meeste levensstromen op aarde zitten hier wat tussenin. Je zou misschien kunnen zeggen dat het spirituele pad een proces is waardoor de levensstroom geleidelijk aan weer contact maakt met zijn eigen spirituele aard en zijn Christuszelf. Daardoor maakt de levensstroom ook weer innerlijk contact met het spirituele rijk dat het mogelijk maakt om spiritueel in eigen onderhoud te voorzien. De spirituele overtuigingen en praktijken van de levensstroom, waaronder het zelfbeeld en wereldbeeld van de levensstroom, hangen niet meer af van iets buiten de levensstroom, maar van de directe innerlijke ervaring van de levensstroom van de spirituele realiteit. Dit groeiproces kent veel fases.

Op de laagste niveaus van het pad herkennen de levensstromen niets van de spirituele kant van het leven, waaronder hun eigen spirituele aard. Ze zijn zo losgekoppeld van de spirituele realiteit dat ze vaak het bestaan van God of alles wat buiten het materiële universum bestaat, ontkennen. Enkelen erkennen wel het bestaan van God, maar komen in opstand tegen alles waar God voor staat.

Naarmate levensstromen de spirituele trap beginnen te beklimmen, komen ze op den duur op een punt waarop ze besluiten dat ze Gods bestaan niet langer willen ontkennen of zich van God willen verwijderen. Op dat punt heeft de levensstroom een sterke en oprechte behoefte aan een religie in de buitenwereld. Die levensstromen keren zich niet meer van God af, maar ze zijn er nog niet aan toe om zelfs maar de mogelijkheid te overwegen dat zij een eenheid met God kunnen vormen. Dus hebben zij het een beeld van God nodig dat heel erg ordentelijk is en God op veilige afstand houdt. Zij moeten het gevoel krijgen dat hun relatie tot God wordt gebaseerd op een stel vaste regels, In zekere zin kun je zeggen dat zij de behoefte voelen om controle hebben en dat doen ze door God in een mentaal kader te plaatsen.

Omdat de levensstroom nog geen innerlijke afstemming heeft gekregen op het Christuszelf, is hij niet in staat de waarheid rechtstreeks van binnenuit te krijgen. Met andere woorden, de levensstroom kan een spirituele waarheid niet zelf herkennen. Daarom klampen levensstromen zich op dit niveau vast aan een religieuze doctrine in de buitenwereld. Dit verklaart waarom ze vaak heel rigide worden in hun aanpak om een bepaalde doctrine en een bepaalde organisatie te volgen. Op dit niveau heeft de levensstroom letterlijk behoefte aan het gevoel dat hij, zolang hij tot een bepaalde kerk behoort en alle doctrines gelooft, onvermijdelijk wordt gered. Hoewel dit geloof niet geheel juist is, heeft het een legitieme functie om de levensstroom de stabiliteit te geven die hij nodig heeft om volwassener te worden.

Naarmate de levensstroom volwassen wordt, zal hij geleidelijk meer contact met zijn hogere Zelf, zijn Christuszelf, opbouwen. In het begin zal dit zich in de vorm van intuïtieve inzichten en spirituele ervaringen manifesteren. Zulke inzichten en ervaringen tonen de levensstroom dat er iets meer is dan het materiële universum en dat er daarom ook meer is dan de religieuze doctrines en dogma’s die je op deze wereld ziet. De levensstroom zal dan beseffen dat geen enkel mentaal kader het oneindige wezen van God kan bevatten. Naarmate de levensstroom dat intuïtieve contact begint te onderzoeken en te versterken, wordt hij geleidelijk aan volwassen tot hij steeds meer op dat contact en steeds minder op doctrines in de buitenwereld begint te vertrouwen.

Tijdens dit proces kunnen veel levensstromen door diverse barensweeën heengaan met betrekking tot het loslaten van de oude aanpak en het volledig omarmen de nieuwe, spirituelere aanpak van religie. Met andere woorden, sommige levensstromen beginnen intuïtief aan te voelen dat de religieuze doctrines in de buitenwereld niet helemaal waar of onfeilbaar zijn en dat die geen totaal inzicht in God kunnen geven.

Als levensstromen het proces van spirituele niet groei begrijpen, wijzen ze misschien alle religies of één religie in het bijzonder af. Hoewel dit misschien een noodzakelijk stadium in de groei van de levensstroom is, zou het veel constructiever en nuttiger zijn als de levensstroom, in plaats van religie af te wijzen, zou erkennen dat de religie zelf niet het probleem is, maar de aanpak van de religie in de buitenwereld. Het zou vooral nuttig zijn als de levensstroom zou herkennen dat de uiterlijke benadering waardevol is op een bepaald niveau van het pad.

Een levensstroom die volwassen wordt, zou dan gewoon kunnen accepteren dat het tijd is om zich van die benadering te ontdoen. Zo’n levensstroom zou dan met veel minder pijn de aanpak in de buitenwereld achter zich kunnen laten. De levensstroom zou dan ook vermijden dat hij zichzelf als een wezen beschouwt dat een conflict heeft of de tegenstander is van zijn broeders en zusters die nog niet dit volwassen niveau van de levensstroom hebben bereikt. Met andere woorden, in plaats van de strijd aan te gaan met de mensen die nog op het uiterlijke pad van de religie zitten, zou de levensstroom zich kunnen richten op zijn eigen spirituele groei en daardoor sneller vooruitgaan op het pad.

Naarmate de levensstroom volwassen wordt, begint hij zich te realiseren dat hij de religie niet meer als overjas moet dragen. De levensstroom beseft dat het ware doel van religie is dat hij een hogere bewustzijnsstaat bereikt waarin je rechtstreeks de spirituele realiteit ervaart. Religie, of liever spiritualiteit, is dan een geïntegreerd onderdeel van je wezen geworden in plaats van een kracht buiten jou. Op lagere niveaus zal een levensstroom religie vaak benaderen met een gevoel van angst of verplichting. Naarmate de levensstroom volwassen wordt, zal de levensstroom spiritualiteit benaderen als een natuurlijk en zeer stimulerend onderdeel van het leven.

Op dat punt begint de levensstroom te beseffen dat een cultuur die wordt gebaseerd op de uiterlijke benadering rechtstreeks tegengesteld kan zijn aan deze innerlijke ervaring. Daarom moet de levensstroom er misschien wel afstand van nemen om de religie als een overjas te dragen. Hij moet de ware spiritualiteit krijgen die wordt gebaseerd op de ervaringen die van binnenuit komen.

Tijdens het proces van volwassen worden, gaan veel levensstromen door een stadium waarin ze de religieuze cultuur die wordt gebaseerd op de benadering van buitenaf, moeten verwerpen. Dit is begrijpelijk en dit kan, opnieuw, een noodzakelijke fase zijn in de groei van de levensstroom. De levensstroom zou het proces echter veel minder pijnlijk kunnen maken door te beseffen dat de cultuur die gebaseerd wordt op de benadering van buitenaf, gewoon het product is van een bepaald bewustzijnsniveau. De levensstroom kan dan beseffen dat hij dat bewustzijnsniveau aan het ontstijgen is. Dus in plaats van tegenstand te bieden aan deze cultuur, kan hij die hogere bewustzijnsstaat omarmen en de religie op een innerlijke, spirituele of mystieke manier benaderen. In plaats van het gevoel te hebben dat de oude cultuur nog steeds macht over hem heeft, kan de levensstroom elke gehechtheid aan deze cultuur opgeven en vrij overgaan op de spirituele aanpak van religie.

Als je in deze situatie een stapje achteruit doet, zie je dat er voor het proces van spirituele groei twee dingen nodig zijn. Alle groei is een vorm van zelftranscendentie. Bijvoorbeeld, naarmate je lichaam tijdens je jeugd groeit, groei jij uit jouw kleding. De broek die met 10 jaar past, past je niet meer als je 15 bent. Het is een natuurlijk onderdeel van opgroeien dat mensen de kleren weggooien die niet meer passen. Het zou heel erg nuttig zijn als mensen op het spirituele pad beseffen dat dit ook in hun bewustzijn moet gebeuren. Naarmate je volwassen wordt op het spirituele pad, passen sommige overtuigingen die eerst heel waardevol waren op een lager niveau van het pad, niet meer bij het huidige niveau van volwassenheid. Daarom moeten ze net als kleding zonder veel omhaal worden weggedaan.

Het gebeurt vaak dat een levensstroom gehecht is geraakt aan bepaalde overtuigingen en het moeilijk vindt die weg te doen. Dit geldt vooral voor religieuze overtuigingen. Als een levensstroom in een bepaalde religieuze cultuur werd opgevoed, kan de levensstroom het heel moeilijk vinden deze cultuur los te laten. Maar als de levensstroom de houding kan aannemen dat hij naarmate hij opklimt op het spirituele pad, natuurlijk de ideeën, overtuigingen en culturele invloeden van gisteren van de hand moet doen, de levensstroom zich veel pijn en ongemak zou kunnen besparen. Dit betekent niet beslist dat jij fysiek afstand neemt van je vorige cultuur. Je kunt nog steeds binnen zo’n cultuur leven en je familiebanden aanhouden. Je ziet door deze cultuur heen eenvoudig naar het universele spirituele pad dat in alle wereldreligies verweven zit.

In dat opzicht zou het ook heel nuttig zijn te erkennen dat jouw levensstroom, zelfs als je in dit leven niet in een religieuze cultuur bent opgegroeid, misschien nog bepaalde wonden heeft doordat hij misschien in vorige levens in rigide religieuze culturen heeft geleefd. Hoewel ik volledig de aversie begrijp die sommige mensen tegen bepaalde religieuze uitdrukkingen hebben, toont die aversie bijvoorbeeld aan dat zulke levensstromen nog wonden uit vorige levens hebben. Het zou dan ook heilzaam zijn naar deze wonden te kijken, geschikte psychologische technieken te gebruiken om de oorzaak daarvan bloot te leggen en die dan voor eens en voor altijd op te lossen. Zoals ik zei, kun jij door de houding aan te nemen dat groei van jou eist dat jij je ontdoet van de overtuigingen die niet meer bij jou passen, jij dit proces minder pijnlijk kunt maken.

Er zijn momenteel miljoenen levensstromen op de wereld die in precies dezelfde fase van ontwikkeling zitten als jij zo prachtig in jouw brief beschrijft. Ze zijn op een punt aangekomen waarop ze zich van de benadering van buitenaf moeten bevrijden en volledig de spirituele of mystieke aanpak moeten omarmen. Maar veel van deze levensstromen hebben nog bepaalde wonden of gehechtheden die werden veroorzaakt door de benadering van buitenaf en de cultuur die uit deze benadering ontstaat.

Het zou nuttig zijn als zulke levensstromen beseffen dat hoewel de benadering van buitenaf niet de allerbeste aanpak van religie is, het eenvoudig een noodzakelijk onderdeel bij de groei van de levensstroom vormt. Met andere woorden, er zijn nog steeds miljoenen levensstromen op aarde die de veiligheid en de troost nodig hebben van de uiterlijke benadering van religie en een cultuur die op die benadering wordt gebaseerd. Wanneer je dit feit toegeeft, kun je vrede sluiten met de uiterlijke benadering van religie en de mensen die die aanpak nog steeds nodig hebben.

Je kunt hen gewoon laten doen wat goed voor hen is op hun huidige niveau in de evolutie van de levensstroom. Je kunt dan volledig het feit omarmen dat jij niet meer op dat niveau zit en jij dus niet de uiterlijke benadering of de cultuur die op die benadering wordt gebaseerd, nodig hebt. Je kunt er dan bewust aan werken om deze benadering en alle overtuigingen en uitdrukkingsvormen daarvan los te laten. Je kunt snel op het punt komen waarop deze cultuur geen invloed meer op jou heeft. Jij gelooft eenvoudig en laat anderen geloven. Jij laat mensen op hun bewustzijnsniveau zijn en jij omarmt volledig jouw huidige bewustzijnsniveau en laat je levensstroom onafhankelijk van andere levensstromen groeien.

Zie je, mensen die de uiterlijke benadering van religie hebben, zijn er absoluut van overtuigd dat ze gelijk hebben, dat hun religieuze overtuigingen de enig ware overtuigingen zijn en dat iedereen die niet gelooft wat zij geloven, naar de hel gaat. De reden is dat deze mensen de veiligheid en troost nodig hebben die ze uit dit geloof halen. Vanzelfsprekend zie je overal op deze website dat ik het niet eens ben met deze overtuiging. Je ziet ook in het Nieuwe Testament dat ik zelf al dat geloof was ontgroeid was en ik moedigde anderen aan dat ook te doen. Als mijn discipelen de benadering van buitenaf hadden genomen, zouden ze nooit mijn discipelen zijn geworden. Het waren dan orthodoxe joden gebleven die er vast van overtuigd waren dat de uiterlijke benadering de enige weg naar verlossing was.

De hele bedoeling van deze website is dat ik mensen aanmoedig verder te gaan dan de aanpak van buitenaf en de innerlijke benadering te nemen. Niettemin erken ik volledig dat veel levensstromen er niet aan toe zijn dit te doen. Dus ik heb niet de intentie om mensen op dit niveau van het pad te ontmaskeren, te confronteren of belachelijk te maken. In plaats daarvan richt ik mij erop de levensstromen aan te moedigen die er wel aan toe zijn, door hen de middelen te geven die zij nodig hebben om hogerop te komen.

Dus opnieuw, accepteer gewoon dat je levensstroom naar een hoger niveau op het spirituele pad is gegroeid. Omarm dat en laat je afgedragen kleren – de overtuigingen en de cultuur – los, die niet meer bij jou past.