De gemeenschappelijke link tussen de religies van de wereld

ONDERWERPEN: Breng mensen dichter bij God – herontdek je spirituele identiteit door mystieke ervaringen – religie moet de mensen helpen om zulke ervaringen te krijgen – de mystieke benadering is de enige link tussen de religies – universele pad naar hogere bewustzijnsstaat – pad naar eenheid met God

Vraag: Eén van de vragen die mij al heel lang bezighoudt, is deze: Ik denk dat Christus Jezus de Zoon van God is. Ook dat God één is in al zijn Zonen en Dochters. Wat is dan de gemeenschappelijke factor tussen al die vormen van het ware geloof op de wereld? Het belang van deze vraag zit hem in hoe je omgaat met tegenstrijdige ideeën over God in de vormen van geloof op de wereld en de verkeerde lering in het christendom dat Jezus God is, de schepper van hemel en aarde.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb al een paar onderwerpen die je noemt, aangeroerd in mijn antwoord op de vraag of Jezus Christus de enige Zoon van God is en of er maar één ware religie is.

Wat is de gemeenschappelijke factor tussen de religies van de wereld? Dit kan op veel verschillende manieren tot uitdrukking worden gebracht. Volgens mij is het meest universele element in alle religies: menselijke wezens dichter bij God brengen. Menselijke wezens zijn hun ware identiteit en hun relatie tot God vergeten. Het is de bedoeling dat een ware religie hen helpt om hun identiteit opnieuw te ontdekken door innerlijke, intuïtieve of mystieke ervaringen, zodat ze internaliseren wie ze zijn en dat volledig accepteren. Een ware religie moet mensen helpen zo’n ervaring te krijgen en daardoor ook directe omgang met hun God te krijgen.

Vanzelfsprekend ontkennen veel orthodoxe religies, christelijke en niet christelijke, dat mensen omgang met God kunnen hebben. Dus is de enige manier om een link te zien tussen de vormen van waar geloof op de wereld, is dat de mensen een mystieke of spirituele aanpak van religie krijgen. Zolang mensen gevangen zitten in de relativiteit van het dualistische denken, zullen ze zich drukker maken om het zogenaamd unieke van hun eigen religie aan te prijzen dan de universele elementen van alle religies te bevorderen.

De enig echte oplossing van de problemen op deze planeet, waaronder ook de conflicten tussen religies vallen, is dat de mensen een hogere bewustzijnsstaat moeten krijgen. Ik noem deze bewustzijnsstaat het Christusbewustzijn, maar ik heb er geen probleem mee als andere religies hier een andere naam voor gebruiken.

Je zou misschien kunnen zeggen dat de gemeenschappelijke factor tussen alle ware religies een universeel pad is dat geleidelijk mensen in een hogere bewustzijnsstaat brengt waardoor ze de relativiteit, de dualiteit, de conflicten en het gevoel van gescheidenheid dat uit het dualistische denken ontstaat, overwinnen. Je zou misschien kunnen zeggen dat de link tussen alle religies is dat er een universeel pad is dat naar eenheid met God leidt.

Als je wilt dat de wereldreligies vredig naast elkaar bestaan, doe dan je best om het universele pad naar een hogere bewustzijnsstaat te bevorderen. Dat is het enige wat vrede brengt onder religieuze mensen. Vrede kan niet tot stand worden gebracht door de relativiteit van de dualistische geest, zelfs onder het mom van menselijke goedheid en tolerantie.