Christus en Boeddha

ONDERWERPEN: het Pad van de Boeddha is geschikter voor mensen in het oosten. – het pad van Christusschap geschikter voor mensen in het westen – Christusschap ziet de waarheid en het onechte – jouw taak is de mensen te helpen ontsnappen aan het bewustzijn van de antichrist – het Boeddha ziet de waarheid in alle verschijnselen – gemakkelijker voor mensen om te beginnen met Christusschap dan Boeddhaschap

Vraag: ik weet dat Jezus het Christusprincipe heeft belichaamd en ik weet dat jij wilde dat anderen contact met hun eigen Christus maken. Ik vraag mij af of je bedoelt dat wij niet moeten proberen de Boeddha te zijn. Wat ik eruit opmaak is dat de Christus en de Boeddha allebei tot de straal van LIEFDE en WIJSHEID behoren, LIEFDE vertegenwoordigt door de Christus en WIJSHEID door de Boeddha.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er bestaat geen tegenstelling of concurrentie tussen het pad van Christusschap en het pad van Boeddhaschap. Maar verschillende levensstromen hebben verschillende voertuigen nodig, en daarom is één religie niet geschikt voor iedereen.

Het pad van Boeddhaschap is in het algemeen geschikter voor mensen in het oosten, terwijl het pad van Christus geschikter is voor mensen in het westen. Je zou kunnen zeggen dat het Christusbewustzijn slechts lagere niveaus van verlichting zijn. Dus het Boeddhaschap is een hogere vorm van bewustzijn dan Christusschap of een hoger stadium van Christusschap.

Wanneer je Christusschap krijgt, besef je dat je één bent met jouw bron (God) en daardoor krijg je onderscheid tussen wat van God is en wat niet. Je ziet duidelijk dat veel verschijnselen op deze wereld tegen Gods wet en zijn intentie met dit universum ingaan. Je ziet dus de onechtheid van alles wat van de antichrist komt en jouw taak is om levensstromen van de illusies van de antichrist te bevrijden.

Wanneer je het Boeddhaschap krijgt, besef je dat alles de Boeddhanatuur is, wat betekent dat alles uit Gods substantie wordt gemaakt. De verschijnselen op deze wereld zijn slechts illusies, Maya. Zij kunnen apart van God lijken te staan of het tegenovergestelde van God te zijn, maar het is slechts Gods substantie in een tijdelijke en vluchtige vermomming. Dan bevestig jij de waarheid dat God in alle oppervlakkige verschijnselen bestaat.

De Boeddha en ik zijn beide spirituele leraren en wij vormen onderdeel van hetzelfde team. De Boeddha werd door de geascendeerde meesters gezonden om de leringen over Boeddhaschap te brengen. Helaas waren er niet genoeg mensen die de leringen van de Boeddha begrepen en daarom werd ik gezonden om hen een brug te bieden om over te steken naar verlichting. Voor de mensen is het gemakkelijker om de leringen van Christus te belichamen dan die van Boeddha. Dat wil zeggen, als je eenmaal de ware leringen van Christus begrijpt en niet de verdunde versie, die gevuld is met de doodsbeenderen, die het orthodoxe christendom biedt.