Waarom veel christenen zich bedreigd voelen

ONDERWERPEN: Je voelt je bedreigd wanneer je geen innerlijke kennis hebt – activeer de vaardigheid om de waarheid in jouw hart te kennen – veiligheid in de materiële wereld zoeken – onmogelijke taak – zoeken naar het allerbeste geloofssysteem – innerlijke pad – als mensen hun geest niet openstellen, moet hun geloofssysteem door elkaar geschud worden – verlies van geloof – vermijd dit door het ware pad te volgen

Vraag: Ik vind het zo vreemd dat mensen wanneer zij de quotes van Jezus uit de Bijbel gebruiken … alleen op de letterlijke interpretatie ervan afgaan zonder een uitgebreide verklaring te geven van wat Jezus eigenlijk bedoeld heeft met die uitspraak in de Bijbel. Het is alsof ze deze quotes als wapen gebruiken om de echte Jezus van zijn missie op aarde tegen te houden. Waarom doen zij dat?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik ben het eens met je beoordeling dat vele orthodoxe of letterlijke christenen quotes uit de Bijbel als wapen gebruiken. Neem echter eens in overweging waarom mensen op het gebruik van wapens overgaan.

Hoewel sommige mensen wapens op een agressieve manier gebruiken, gebruiken de meeste mensen wapens ter zelfverdediging en ze doen dat omdat ze zich bedreigd voelen. Daarom toont juist het feit dat zo veel orthodoxe, letterlijke, of fundamentalistische christenen zich bedreigd voelen, aan dat ze niet de gemoedsrust hebben gekregen die zij alleen kunnen krijgen door innerlijk weten. Die innerlijke kennis moet op de rots van Christus, namelijk persoonlijk Christusschap, worden gebaseerd.

Het simpele feit wil dat veel levensstromen op aarde, hetzij christenen of niet-christenen, religieuze mensen of wetenschappelijke materialisten, nog niet dat niveau van spirituele volwassenheid bereikt hebben waardoor ze durven te erkennen dat zij de vaardigheid hebben om de waarheid in hun hart te kennen. Totdat deze vaardigheid geactiveerd is, zal de levensstroom altijd een diep, innerlijk gevoel van onzekerheid voelen.

Omdat de levensstroom het moeilijk vindt om met deze onzekerheid te leven, moet hij manieren vinden om met die situatie om te gaan. Als hij niet het potentieel kent of erkent om persoonlijk Christusschap aan te nemen, kan de levensstroom niet echt die onzekerheid overwinnen door het een echt gevoel van zekerheid op te bouwen, namelijk persoonlijk Christusschap. Daarom kan de levensstroom alleen zijn gevoel van zekerheid opbouwen door van de dingen op de wereld gebruik te maken.

In werkelijkheid is dit een onmogelijke taak, maar omdat de levensstroom dat niet beseft, blijft hij zoeken naar iets in de materiële wereld dat hem het allergrootste gevoel van zekerheid geeft. Tijdens deze zoektocht, zal de levensstroom vaak een specifiek overtuigingssysteem accepteren en die tot de status van een absolute of onbetwijfelbare waarheid verheffen. De levensstroom heeft het gevoel dat zolang hij tot dit geloofssysteem behoort en zolang het geloofssysteem niet door iets uitgedaagd wordt, de levensstroom zich veilig kan voelen.

Vanzelfsprekend wordt dit gevoel van zekerheid op zand gebouwd, maar vele levensstromen zijn niet bereid om dit feit te erkennen. Ze zullen in hun poging om met hun onzekerheid om te gaan, de weg blijven volgen die de mens goed toe lijkt. Daarom heb je momenteel veel mensen die al hun energie besteden aan een poging om een specifiek geloofssysteem, hetzij religieus of materialistisch, te verdedigen.

In werkelijkheid zou het veel minder inspanning van die levensstromen vergen als ze de innerlijke benadering hadden en het echte, innerlijke pad naar dieper inzicht te volgen. Dit zou ook de vele conflicten tussen groepen mensen overwinnen die allemaal proberen een onvolledig en relatief geloofssysteem te verdedigen in plaats van het hogere inzicht te zoeken dat hun persoonlijke schisma’s en hun conflicten in de buitenwereld zou kunnen helen.

Ik kan je ervan verzekeren dat zowel ik, als al mijn collega’s, de geascendeerde meesters, deze situatie graag veranderd zouden willen zien. We zouden graag willen dat deze mensen hun geest voor een hoger inzicht zouden openstellen dan zij nu hebben. Door de hele geschiedenis heen, is juist deze neiging, waardoor mensen hun geest afsluiten voor een hoger inzicht in de waarheid, het grootste obstakel bij onze pogingen.

Helaas is er niet veel dat wij, de geascendeerde meesters, kunnen doen om hen te helpen, zolang mensen vasthouden aan een specifiek geloofssysteem in de buitenwereld. Het wrede feit is dat dergelijke mensen vaak uit hun valse gevoel van veiligheid losgeschud moeten worden door een of andere gebeurtenis die ervoor zorgt dat mensen het vertrouwen in hun geloofssysteem verliezen. Dit leidt vaak tot een diepe persoonlijke crisis waardoor veel levensstromen het gevoel hebben dat er niets over is om in te geloven. Die levensstromen vallen vaak ten prooi aan de ontmoediging die natuurlijk het scherpste werktuig is in de gereedschapskist van de duivel.

Ik wilde dat ik alle levensstromen kon inspireren om zich met een geleidelijk pad bezig te houden, waardoor de levensstroom zachtjes zijn inzicht in de spirituele waarheid vergroot. Door een geleidelijk pad te volgen, zou de levensstroom een geloofscrisis en het gevaar voor wanhoop en ontmoediging vermijden. Dit is het pad dat ik probeer aan te geven op deze website.