Verschijningen van Moeder Maria zwarte magie?

ONDERWERPEN: sommige verschijningen waren echt – Fatima was echt – Medjugorje begon als echt, maar Moeder Maria is vertrokken – de mensen zien de goddelijke moeder niet in haar zuivere vorm – verkleurden haar licht met hun overtuigingen – de katholieke kerk heeft de verschijningen verkeerd gebruikt – het is zwarte magie wanneer de mensen op het licht projecteren vanuit de dualiteit – de uitdaging van Christus – accepteren of projecteren

Vraag: Ik heb een vraag over de verschijningen van Moeder Maria en ik wil weten of ze waar zijn, omdat ik gehoord heb dat ze allemaal door zwarte magie in het leven geroepen zijn, van de mensen komen. En ik wil weten is of dit waar is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Het is niet juist dat alle verschijningen door zwarte magie in het leven zijn geroepen. Je zou misschien kunnen zeggen dat er niet één voorbeeld van is dat ik aan mensen zou kunnen verschijnen in een zuivere vorm, want wie ben ik? Ben ik de Moeder Maria die door de katholieken wordt vereerd of ben ik de universele Goddelijke Moeder van alle menselijke wezens op aarde?

De verschijningen in Fatima waren zeker echt. De verschijningen in Medjugorje begonnen als echt, maar ik heb me van die plaats teruggetrokken. Toen er een echte verschijning was, zoals in Fatima, werd wat de mensen hadden gezien en hoe zij die gebeurtenissen hebben geïnterpreteerd, heel erg gekleurd door de katholieke overtuigingen. En wat ik er dus mee bedoel, is dat hoewel ik mijn licht laat schijnen, de mensen het licht niet in haar zuivere vorm hebben gezien. Ze zagen het in meerdere of mindere mate gekleurd met hun eigen bewustzijn, wat juist de reden is dat ik aan kinderen verscheen die minder vatbaar waren voor het verkleuren van het licht dan de volwassenen.

Niettemin zie je – als je de geschiedenis van Fatima bestudeert – hoe de katholieke kerk veel subtiele plannen heeft gesmeed om die gebeurtenis, bij wijze van spreken, in het ‘juiste’ katholieke licht te plaatsen en dat te gebruiken om de overtuigingen van de mensen over de katholieke kerk te versterken en de overtuiging dat ik of de verschijningen de katholieke kerk steunden en bevestigden dat dit de enig echte kerk was. Maar in feite heb ik profetieën gegeven over het potentiële uitsterven van de kerk als die niet bereid was tot transcenderen.

Dus je zou kunnen zeggen dat het, wanneer een verschijning in bepaalde mate wordt gekleurd door de overtuigingen van de mensen, dan wel een soort zwarte magie wordt. Want dan beginnen de mensen iets anders uit hun eigen bewustzijn op die gebeurtenis te projecteren. Ze hebben niet gezien wat ik hen kwam tonen, ze hebben niet gehoord wat ik hen kwam zeggen. Zij zien wat ze willen zien, ze horen wat ze willen horen. En dit was ook het geval in Medjugorje, waar het bewustzijn van de mensen het vervolg op de zogenaamde verschijningen heeft gecreëerd. En dus kwamen die boodschappen niet meer van mij, maar uit het bewustzijn van de mensen. Niet dat de boodschappen beslist negatief zijn, maar ze dienen natuurlijk wel om het bewustzijn waar ze uit zijn ontstaan, in stand te houden.

En dus zie je dat het dezelfde uitdaging is als die we hebben beschreven bij de uitdaging van Christus, omdat de eerste uitdaging is dat je herkent dat de Christus op deze wereld is verschenen. Dus de eerste uitdaging is te herkennen dat de Goddelijke Moeder op een manier is verschenen die boven de materiële wereld staat. Maar dan komt de tweede uitdaging van Christus, die is – of je die verschijning dan gebruikt om je door de Christus uit je mentale kader te laten halen, of dat je de beelden uit het mentale kader over die gebeurtenis heen legt en zo, bij wijze van spreken, de Christus dwingt in jouw mentale kader te passen, zodat jij een reden hebt om niet te veranderen.

Dit heb je bij Petrus gezien, mijn geliefden, (Matteüs 16: 22-23), toen hij de Christus in Jezus herkende, maar daarna probeerde om Jezus in zijn mentale kader te dwingen. En dus werd de katholieke kerk, zoals ik heb gezegd, vanaf het allereerste begin gebaseerd op deze benadering om Christus in een aards kader te laten passen. En dus moet het ook geen verrassing zijn dat de kerk ook probeert om een verschijning van de Goddelijke Moeder in haar katholieke kader te dwingen. En dan spreken wij van een spirituele catch-22, want hoe kunnen wij de mensen uit die illusie verlossen als zij vastzitten in een bepaalde illusie, als ze niet bereid zijn om verder te kijken dan het geloofssysteem dat de illusie heeft geschapen?