Het beeld van Jezus gepresenteerd door Edgar Cayce

ONDERWERPEN: De leringen van Edgar Cayce kunnen de mensen helpen om een beter inzicht te krijgen in de missie van Jezus – het doel is om medeschepper met God te zijn – Jezus doet geen werk door zijn licht te laten schijnen

Vraag: Kan Jezus de volgende leringen van Edgar Cayce bespreken?

Volgens Cayce is Jezus de Oudere broeder van de hele mensheid, die zich heel erg wijdt aan het assisteren van alle levensstromen bij het proces van zich opnieuw bewust worden dat zij één zijn met God. Deze Jezus is niet geïnteresseerd in religieuze bekering, denominationalisme, of zelfs machtige persoonlijke successen. In plaats daarvan is hij slechts geïnteresseerd in hoe wij elkaar behandelen. Met dit in ons achterhoofd, delen wij, zelfs te midden van onze diversiteit als menselijke familie, een gemeenschappelijk spiritueel erfgoed. We zijn allemaal Kinderen van dezelfde God. We zijn allemaal onderdeel van die ene spirituele Bron. En we zijn allemaal voorbestemd om naar onze Schepper terug te keren, onze Moeder/Vader, onze God.

Dank je en blijf het prachtige werk doen dat je tegenwoordig nog steeds doet. Samen met jou en vele anderen zal ik het inzicht niet verliezen in wat ik heb geleerd en wat ik weet, ik zal degenen opgeven die vergeten zijn wie en wat ze zijn en hoe zich als schapen laten leiden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik wilde wel dat alle christenen dit proces doormaakten van hun bestaande overtuigingen opgeven en hun geest openstellen voor een hoger inzicht, waar ik meer over spreek in een belangrijke verhandeling. En het leven en de leringen van Edgar Cayce kunnen mensen echt door dat proces heen helpen, zoals velen al gedaan hebben.

Ik zou nog aan de quote nog toe willen voegen dat ik niet ‘slechts geïnteresseerd ben in hoe wij elkaar behandelen’. Mijn belangen gaan verder dan hoe mensen elkaar behandelen, zoals je op deze website kunt zien. En ook: het doel is niet alleen terug te keren naar God maar om medeschepper met God te worden.

Tot slot, ik doe in feite geen werk. Ik ben gewoon wie ik ben, omdat ik de Weg, de Waarheid en het Leven ben. Een zon werkt niet wanneer hij schijnt; die is gewoon zijn wat het is!

Wat betreft anderen te helpen herinneren wie ze zijn, zie mijn opmerkingen elders.