De verschijningen van Maria en de missie van Jezus

ONDERWERPEN: Meesters passen boodschap aan bij het bewustzijn van de mensen – Moeder Maria wordt door veel katholieken vereerd – verschijningen op één lijn met de missie van Jezus

Vraag: Wat is jouw perspectief op en/of wat kun je ons vertellen over het belang van de vele Verschijningen van Maria die hebben plaatsgevonden sinds ze voor het eerst in Fatima verscheen? Wat hebben deze boodschappen en beelden te maken met jouw missie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik uitleg in in het boek ‘Save Yourself’, proberen wij de geascendeerde meesters, constant menselijke wezens te bereiken en hen te helpen om hun bewustzijn te verhogen. Door dat te doen passen wij onze aanpak altijd aan bij het huidige bewustzijnsniveau van de groep mensen die wij proberen te bereiken. Als wij dat niet zouden doen, zouden ze de boodschap niet kunnen bevatten. Wij passen ook onze aanpak aan bij de huidige overtuigingen van de mensen die wij proberen te bereiken. Als wij dat niet deden, konden zij onze boodschap niet accepteren.

Mijn Geliefde Zuster van Licht, Moeder Maria, is door de tijd heen aan veel verschillende mensen verschenen. Zij wilde in de eerste plaats de mensen in de katholieke kerk bereiken, omdat het de grootste kerk is die haar eert. Daarom staan de katholieken over het algemeen meer open voor de gezegende Moeder.

Het spreekt vanzelf dat wanneer mijn Moeder aan die mensen verschijnt, zij haar verschijningsvorm en boodschappen aanpast bij de bewustzijnsstaat en het overtuigingssysteem van die mensen. Dus zal zij in het algemeen de waarde van de katholieke kerk bevestigen, hoewel veel van haar verschijningen natuurlijk het bewustzijn van de katholieken proberen uit te breiden en veranderingen in de kerk door te voeren. De ware boodschap van de verschijningen in Fatima was bijvoorbeeld de noodzaak bloot te leggen om de corruptie in de kerk op te ruimen om grotere rampen te vermijden. Ik moet zeggen dat de kerk, ondanks dat men zegt dat het de officiële kerk is, er geen acht is geslagen op de wensen en intenties van mijn Moeder door de kerk.

Zoals ik in ‘Save Yourself’ uitleg, bestaan er natuurlijk geen inconsistenties in de hemel. Wij, de geascendeerde meesters, werken aan het verhogen van het bewustzijn van de mensheid en al onze inspanningen zijn voor dat doel. Wanneer je naar de vele spirituele leringen kijkt die er op deze planeet zijn, kan iemand gemakkelijk schijnbare tegenspraken vinden. Maar wanneer jij deze lagere bewustzijnsstaat ontstijgt, zie je dat zij allemaal hetzelfde doel dienen.

Daarom zijn de verschijningen van mij gezegende Moeder op één lijn met mij missie en zij hebben tot doel het bewustzijn van de mensheid dienen. Ik ben mij ervan bewust dat je altijd wel woorden kunt vinden die met elkaar in tegenspraak lijken. Sommige mensen gebruiken dat om bepaalde boodschappen, of zelfs alle, af te wijzen. Maar de mensen die bereid zijn hoger dan het bewustzijnsniveau komen, zien dat de schijnbare tegenstellingen vervagen en zich openstellen voor een hogere visie van de ware bedoeling van de geascendeerde meesters.

Laat ik ook nog zeggen dat mijn gezegende Moeder in een universelere context heeft gesproken en ik moedig spirituele zoekers aan om haar boodschap te bestuderen. Al haar verschijningen en boodschappen dienen ook het doel van de waarde en noodzaak van progressieve openbaringen te demonstreren en ik moedig alle spirituele zoekers aan om zich open te stellen voor dit concept.