Eenzijn met onvoorwaardelijke vreugde

ONDERWERPEN: de Schriftgeleerden en farizeeërs hadden van te voren al besloten dat Jezus ongelijk had – tegenwerpingen op het niveau van woorden – je kunt altijd bewijzen wat je wilt geloven – jouw mentale kader verstevigen – de meeste christenen zitten nog vast in een op angst gebaseerde benadering – mystici kunnen vreugde ervaren – echte vreugde heeft geen tegenovergestelde – Jezus is onvoorwaardelijke vreugde

Vraag: Jezus, je zei in een dictaat uit 2008 dat nooit één van de Christenen op aarde jouw naam met vreugde zouden associëren.

Een Google speurtocht naar joy+ ‘Jesus Christ’ toont meer dan 5 miljoen resultaten, waaronder getuigenissen en overtuigingen van beroemde christenen zoals Pascal, CS Lewis, en John Piper – die allen duidelijk een band hadden met vreugde, vooral met betrekking tot hun bekeringservaringen. Ik begrijp dat dit slechts het tegenovergestelde is van redeneren in de buitenwereld, maar omdat ik er nog niet helemaal klaar voor ben om me aan het innerlijke pad te wijden (door mijn opvoeding met op angst gebaseerd fundamentalisme) is het misschien nuttig als je mij zou kunnen helpen om over dit struikelblok heen te stappen). Ik ken een paar christenen die duidelijk vreugde gemanifesteerd hebben en ik denk dat zij jouw vraag over vreugde associëren met jouw naam in bevestigende zin. Dus voor mijn dagelijkse denkgeest, heb jij ongelijk, of ik begrijp iets niet. Ik hoop dat het dit laatste is:)

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (15 oktober 2010):

Laat me je eerst prijzen dat je bereid bent om deze website te bestuderen ondanks die op angst gebaseerde fundamentalistische opvoeding. Laat me je ook prijzen, omdat je bereid bent een vraag te stellen in plaats van aannames te doen die gebaseerd worden op ‘redeneren in de buitenwereld’.

Laat me beginnen te zeggen dat als je de Bijbel bestudeert je ziet dat ik veel, laten we zeggen, ‘verbale steekspellen’ met de Schriftgeleerden en farizeeërs voerde. Je ziet dat niets wat ik zei, hen ervan kon overtuigen, want zij waren natuurlijk niet bereid om verder te kijken dan hun letterlijke interpretaties van de externe wereld, de Thora. Ze hadden al van tevoren beslist dat ik geen gelijk kon hebben, en daardoor kon ik niets zeggen wat hun geest en hart kon openen.

Dus zelfs de geïncarneerde Levende Christus kan niet degenen overtuigen die enkel op het niveau van woorden redeneren en die niet verder willen kijken dat de uiterlijke woorden om zich te openen voor het WOORD. Daarom kan zelfs de geascendeerde Christus die door een niet geascendeerde meester spreekt niet degenen overtuigen die al besloten hebben en niet bereid zijn om zelfs maar te overwegen of er een hoger begrip zou kunnen zijn dan wat zij door het filter van hun spirituele hoogmoed kunnen zien.

Veel van de huidige fundamentalistische predikers lijken natuurlijk precies op de Schriftgeleerden en de farizeeërs die 2000 jaar geleden mijn tegenstanders waren, die nu geïncarneerd zijn om te beweren dat zij de echte vertegenwoordigers van Christus in de wereld van tegenwoordig zijn. Ze zouden dit ontkennen natuurlijk, en ze hebben veel knappe interpretaties om het te ‘bewijzen’, maar ik kan het Boek des Levens lezen waarin niets verborgen blijft.

Mijn punt is dat je, als je een spirituele lering enkel op het niveau van woorden interpreteert, veel tegenstellingen zult vinden. Je vindt natuurlijk tegenstellingen – of wat tegenstellingen lijken als je door een bepaald mentaal filter ziet – op deze website. Maar je kunt ook tegenstellingen in de Bijbel vinden en in veel van de fundamentalistische zogenaamde letterlijke interpretaties. Je kunt in principe in elke lering genoeg complexiteit vinden en als je beslist hebt dat deze specifieke lering ongelijk heeft, zul je ook tegenstellingen of andere middelen vinden om dat te bewijzen.

De reden hiervoor is dat elke ware spirituele lering gegeven wordt voor mensen met een verschillend bewustzijnsniveau. Toen deze website nieuw was, in 2002, spraken wij een bepaald bewustzijn aan, maar tegenwoordig richten wij ons op een veel hoger bewustzijnsniveau. Daardoor kun je inderdaad schijnbaar elkaar tegensprekende tegenstellingen vinden tussen de eerdere leringen en wat wij nu doen – maar alleen wanneer jij weigert op te klimmen naar het niveau dat wij tegenwoordig aanspreken.

Wat doe je echter door iets als tegenstrijdig te labelen in plaats van naar de diepere betekenis te zoeken die de tegenstellingen oplost? Je versterkt in feite je huidige mentale kader en weigert daardoor de Levende Christus te volgen wanneer hij aan je verschijnt en in je oor fluistert: “Wat kan jou dat schelen, volg mij.” Dit recht heb je natuurlijk, want de Wet van Vrije Wil geeft je het recht om elke ervaring te krijgen die op aarde mogelijk is en hem zolang te houden tot je er genoeg van krijgt en meer wilt.

Dus voor degenen die meer willen, zal ik je een paar ideeën geven. Kijk in de eerste plaats eens naar wat ik eigenlijk zei:

IK BEN de Echte Jezus – niet de namaak Jezus die mensen al bijna 2000 jaar aanbidden en die denken dat ik door menselijke wezens aanbeden moet worden. Nee, waarom moet ik aanbeden worden, wanneer IK echt een uitdrukkingsvorm BEN van de Godvlam van onvoorwaardelijke, oneindige, nooit eindigende, onuitputtelijke Vreugde?

Nu, hoeveel van jullie – de meesten van jullie zijn opgegroeid in een christelijke cultuur – zouden vreugde associëren met de naam ‘Jezus Christus’?

(Stilte)

Blijkbaar niemand onder jullie! (Gelach)

En dat is heel begrijpelijk, mijn geliefden, want ik durf wel te zeggen dat als je dat aan de miljarden christenen op deze aarde zou vragen, bijna nooit iemand dat met ja zou durven te beantwoorden.

Je kunt de uitdrukking ‘bijna niemand’ in de strikte zin in de betekenis van niemand interpreteren, of kun je het losser interpreteren dat het enkel betekent: maar een paar. Als je alle christenen de woorden ‘Jezus Christus’ geeft, kan ik je wel zeggen dat bij de overgrote meerderheid het woord ‘vreugde’ niet als eerste opkomt. De reden is eenvoudig dat zij zijn opgevoed in een op angst gebaseerde cultuur waarin hen geleerd is dat ik, als zij niet mij tot hun heer en verlosser verklaren en de regels van de kerk in de buitenwereld opvolgen, hen zal veroordelen en naar de hel sturen.

Ik kan het hart van alle mensen op aarde lezen en ik kan je ervan verzekeren dat het merendeel van de christenen deze op angst gebaseerde benadering niet hebben getranscendeerd en dus kunnen zij mij niet met ware vreugde begroeten. Natuurlijk zijn er wel een paar zover, maar ik zou zeggen dat dat niet degenen zijn die je gewoonlijk christenen noemt. Zoals ik op mijn website uitleg, was ik niet wat de mensen tegenwoordig een christen zouden noemen; ik was een mysticus en ik wil graag dat iedereen die de Weg volgt een mysticus worden. Kun je echt zeggen dat Pascal, C.S. Lewis en zelfs John Piper christenen zijn in strikte betekenis of zijn ze over die drempel heen gegaan en mystici geworden?

Waarom voelden zij vreugde? Omdat zij mystieke ervaringen kregen. Wanneer je een mystieke ervaring krijgt, is het mogelijk dat je één met mijn Aanwezigheid wordt en die Aanwezigheid bestaat natuurlijk uit onvoorwaardelijke vreugde. Dus iedereen die deze ervaring heeft gekregen kent mij als vreugde, wat gnosis is. Maar gnosis gaat veel verder dan een associatie, omdat je geest dan een concept aan één onderwerp vastmaakt. Ik wilde echt graag dat alle christenen mystieke ervaringen kregen en mij rechtstreeks in hun hart leerden kennen en dat is natuurlijk mijn motivatie om die nieuwe leringen te geven. Maar wij zijn er nog niet.

Let erop dat ik in de bovenstaande quote zeg: “IK echt een uitdrukkingsvorm BEN van de Godvlam van onvoorwaardelijke, oneindige, nooit eindigende, onuitputtelijke Vreugde?” Is dit echt wat mensen bedoelen wanneer ze spreken over vreugde of zelfs vreugde voelen? Wanneer iemand aan een grote ramp is ontsnapt – zoals de Chileense mijnwerkers die onlangs gered werden – voelen ze vaak een bepaalde opgetogenheid die als vreugde kan worden opgevat. Maar in veel gevallen is het de vreugde die in contrast staat tot de gevaren waaraan ze net ontsnapt zijn. Daardoor is het relatieve vreugde, een voorwaardelijke vreugde en niet de onvoorwaardelijke, oneindige, nooit eindigende, onuitputtelijke Vreugde die IK BEN.

Net zo zijn er veel mensen die een bekering ervaren en dan voelen dat ze aan een verschrikkelijk lot zijn ontsnapt (of liever het mentale beeld van mij dat ze aanbidden). Maar dat is ook een relatieve en voorwaardelijke vreugde en die mensen voelen vaak deze opgetogenheid door zichzelf te vergelijken met degenen die niet gered worden en dus in de hel zullen branden. Maar de vraag is hoelang die ‘vreugde’ zal duren en voor de meeste mensen dooft het op den duur uit en laat hen uitgeput achter, waardoor ze een heilige en vrolijk uiterlijk moeten veinzen om hun innerlijke twijfels te verbergen.

Dit is NIET de vreugde die ik aan de wereld kwam brengen, maar het fundamentalistische christendom predikt het als de weg naar de hemel. Denk je echt dat waarmee zij hun medemensen om de tuin leiden mij ook voor de gek houdt en ik hen dus op het bruiloftsfeest zou toelaten zonder in hun hart te kijken? Hypocrieten hoeven zich niet te melden!

Je gaat niet naar de hemel door menselijke, relatieve en voorwaardelijke vreugde te voelen. Je gaat pas naar de hemel als je bereid bent je leven te verliezen om één te worden met de onvoorwaardelijke vreugde die IK BEN. Dus zou ik de mensen met een fundamentalistische achtergrond zeer waarderen, die in staat zijn deze hogere vreugde te demonstreren bij degenen die nog steeds vast zitten op de brede weg en niet de smalle weg van de ware mysticus, de echte christen, ontdekt hebben. Dit kan echter niet gedaan worden door met mensen ruzie te maken op het niveau van woorden, maar alleen maar door de open deur te worden, waardoor de Zon van mijn onuitputtelijke Vreugde door jou heen kan schijnen en in mensen het innerlijke verlangen wekt naar een rechtstreekse ontmoeting met mijn Aanwezigheid.